Pěkně strmá úpadnice do nižšího patra. Vlevo zlatonosná pyritová žíla.

Vzkříšení zlatodolu

Zpět na titulní stránku

(Zpracoval Koza)

 "Ty bys chtěl vstoupit do Superklubu?" otázal se nevěřícně Titán Spea cestou do Volyně, kde RN dostali typ
Odkrývání portálu. Mužové statní drtí mocnými údery promrzlou hlínu. na další zapomenutý zlatodůl. "I když pominu skutečnost, že jsem tvým přáním příjemně překvapen", pokračoval leader PMS, "musím ti říci, že dostat se do Superklubu je velice, velice těžké. Nejde ani tak o to, aby abonent prokázal své odborné znalosti nebo fyzické dispozice - od toho jsme Superklub, aby se u nás zdokonalil, chceme si spíš ověřit jeho montanistické předpoklady a proto každému ukládáme velice náročný písemný test." 
"A jaké jsou v takovém testu otázky?", zajímal se Speo.
"Přetěžké", odvětil Titán. " Hodně zájemců vypadne hned na té první: kdo je králem montanistů."
"Jsou nějaké možnosti?", tázal se dychtivě Speo .
"Ano, jistě. Za prvé Laco Lahoda z CMA, za druhé Vláďa Vojíř z Nautilu a za třetí Surikata z PMS." 
"A co je správně?", zeptal se opatrně kladenský president.
Titán otočil oči v sloup. "Pokud odpovíš jinak, než c, nemáš nejmenší předpoklad stát se montanistou. A ejhle, jsme na místě".
Auta zastavila na kraji lesa, montanisté a montanistky vystupovali, vesele hlaholili a protahovali si ztuhlé údy. Poznenáhlu však umlkali a užasle hleděli na nedalekou louku, po níž zmateně pochodovala skupina  prapodivných existencí. Jejich pohyby byly nekoordinované ba křečovité a vítr od nich přinášel slova podivné písně, přecházející v přiblblé hýkání.
Hotovo. Vchod volný a chvilka na siestu.
Průnik závalem. Na stojce Speův reflektor.  "Co to, proboha, je?", vyděsil se Blackrat. "Myslím, že žebrácká parta Rumové pralinky", usoudil Kaši, "vůdkyně jim odjela na hory a oni se teď takhle bezprizorně potloukají divočinou. Zdá se, že řvou  Hip hip, Pralinka"
"To je strašné", usoudili upřímně ostatní a sledovali nešťastníky, dokud se tito za srdceryvného kvílení nezřítili do blízké strže.
"Co tady vlastně hledáme", zajímal se kladenský Vašek. "Nějaký nevýznamný zlatodůl", vysvětlil Titán. "Kaši jej vyslídil v Kratochvílově mineralogii. Nemělo by to být nic extra velkého, spíše jakási oddechovka. Jedno patro a dvacetimetrová úpadnice s jednoduchým a krátkým systémkem dole. Těžařům nejspíš došly peníze."
Nastal kilometrový pochod. Naši montanisté kráčeli rázným krokem, nezpívali přihlouplé popěvky ani nevyráželi nejapný montanistický pokřik, jako činí jiné skupiny. Počínali si jako seriózní badatelé, kteří nechtějí  cestou k lokalitě vzbudit nežádoucí pozornost.  Brzy se objevila zarostlá roklina se špinavým potokem a v ní plochá halda, jejíž rozměry vzbudily značné rozpaky. "Jestli je to všechno, co z toho zlatodolu vytahali, tak je dlouhej pět metrů a nechápu, proč sem jedeme takovou dálku", zasmušil se CMT. "Důl bude delší", chlácholil jej Kaši, halda byla určitě veliká a většinu jí odnesl potok do údolí. Nicméně, hledejme vchod."    Hlavní dopravní štola. Pražce zůstaly, koleje schramstl kovošrot.
V sesutém břehu bylo vytipováno příhodné místo a krumpáče se počaly zakusovat do hlíny. Montanisté se střídali a jejich nástroje, hnané silou svalnatých paží  tvořily mohutný výkop. Konečně se prsť počala propadat a objevil se otvor, zvoucí odvážné k důvěrné návštěvě. A protože se nebezpečně blízko ozvalo psychopatické ječení "Pralinka, Pralinka", odvážlivci nemeškali a nasoukali se se dovnitř, kde se zahliněná díra brzy proměnila v zachovalou prostornou dopravní chodbu se shnilými pražci na počvě. Vzduch  byl mimořádně ohavný a CMT si náhle lehl na záda, kteréžto prapodivné počínání zdůvodnil nutností změřiti hladinu CO2 a faktem, že jeho interferometr měří pouze, je-li otočen vzhůru nohama. Naměřená čtyři procenta nás poněkud zaskočila, dýchací přístroje přesto zůstaly v záloze a Titán horečně šacoval kapsy v dobře míněné  snaze najít svůj lícnicový kyslíkový vyvíječ
. Od vchodu se ozvala dutá rána. Udatný Speo  si tam pro postrašení ostatních nasadil válečnou plynovou masku a příliš pozdě zjistil, že pryžové membrány se slepily a neprodyšně uzavřely vdechový otvor. Po sejmutí ďábelského přístroje a následném oživení se opět vzchopil a vydal kupředu. Po třiceti metrech bylo nutno zdolat nepříliš odolný zával. Lopatky pracovaly, hlušina létala vzduchem a cesta do nitra hory byla uvolněna. Po dalších čtyřiceti metrech se zjevila blyštivá křemenná žíla, sledovaná asi šedesátistupňovou úpadnicí kamsi do hlubin. Na okraji jámy svítilo nádherné kyzové zrudnění, tak půvabné, že nikdo nenašel  odhodlání odsekat kladívkem vzorky pro potěchu oka i duše. Kyz byl kusový, zrnitý, občasné krychlové krystalky místy dosahovaly velikosti dvou milimetrů. Koncentrace oxydu uhličitého stoupla promptně na šest procent, na kraji úpadnice na sedm a Speovi zhasl reflektor..
I přišly konečně ke slovu dýchací přístroje a do úpadnice se slanili statečný Blackrat, udatný CMT a jeho neméně odvážný kolega, jehož jméno mi vypadlo z chatrné paměti. Titán je následoval s lícnicovým vyvíječem, leč ve třetině jámy mu upadla zkumavka s okysličovadlem a hrdina stěží vylezl zpět nahoru. "Blbá izolepa", ohlásil a dýchal jako značně uštvaný pes. "Kdybych nebyl král montanistů, tak bych tam zhebnul", dodal.  
Po deseti minutách se trojice průzkumníků vysápala  z úpadnice a vzhledem k vysoké koncentraci obtížného plynu byl dán povel k odchodu. Vchod byl zasudován (tentokrát bez montážní pěny suchou maltovou směsí,
Voda, plyn, hnus.
kterou obětavě dovlekli Kaši s Blackratem) nato zamaskován hlínou a listím. Mráz povolil a všude kolem rozmrzlo obtížné mazlavé bahno. 
Pomalu se odvážní průzkumníci blížili k autům, aby se odebrali zpět k svým domovům a zpracovali objekt svého zkoumání do mapy a fotodokumentace. Po nedaleké louce pobíhali členové Žebrácké party a matlali si po tvářích nažloutlé bláto v domnění, že jsou Siouxové na válečné stezce. S opovržením jsme hleděli na ony takymontanisty, které nám Rumová Pralinka neustále dává za vzor a děkovali nebesům, že s oním příšerným spolkem nemáme nic společného. 

Rumová pralinka z hor aktuálně dementuje volyňskou situaci:
Žebrácká parta si nehrála na Siouxe, ale s předstihem na velikonoční zajíce.