Štaigr Vyprávěč. Jeden z chlapců, kteří objevili dvoupatrový starý důl u Zbiroha.

Zbiroh

 

Zpět na titulní stránku

(Zpracoval  Štajgr)

Sedmnáctého února jsme s kamarádem Jirkou pomáhali po škole našemu příteli hajnému s dosypáváním krmelců, a cestou k domovu jsme v prořídlém křovisku pár metrů od lesní cesty zpozorovali díru do země.Nebylo by na ní nic zvláštního, kdyby byla zasypána sněhem stejně jako celé okolí; troufám si říci, že v tom případě bychom si jí ani nevšimli. Sníh na jejích okrajích byl však roztátý a tak díra výrazně kontrastovala s okolní bílou plochou...
Prodrali jsme se blíž a viděli, že se jedná o čtvercovou, asi pět metrů hlubokou jámu, její stěny byly vytesány do skály a na dně ležela šikmá hromada hlíny, dřevěných povalů a spadaného listí. Hned nás napadlo, že bychom mohli do jámy vlézt, ale stěny byly příliš strmé a hladké, na to, abychom se pak dostali zpátky nahoru. Odhadli jsme, že se jedná o propad nějakého starého dolu, a protože nás podzemí vždycky přitahovalo, rozhodli jsme se "šachtu", jak jsme díře říkali, prozkoumat.
Protože jsme neměli ani dostatečně dlouhý žebřík ani jakékoliv lano, zahájili jsme průzkum v teoretické rovině
Nejprve jsme se na dolování v okolí Zbiroha ptali po okolí, ale protože informace, jichž se nám dostalo, byly velmi protichůdné, zašli jsme do Muzea Českého krasu, zeptat se, zda nemají o naší šachtě nějaké materiály.. Hodná paní nám řekla, že nemají a dala nám telefon na svého známého Surikatu, který by měl údajně onu oblast znát..Surikatovi jsme zavolali ještě týž den, nijak se nevzpouzel a poté, co jsme mu řekli, že nemáme nic na lezení, řekl, že s námi šachtu navštíví...
Sraz jsme si dali o dva dny později, v pátek na nádraží, kam pro nás měl Surikata přijet autem..Dostavil šedovlasý skuhrající stařík s ohromným plnovousem, naložil nás a podle naší navigace nás dovezl asi 200 metrů od propadu..Dál už to autem nešlo, tak jsme z kufru vyndali dvě lana, dvě polní lopatky, batoh s nějakými železnými krámy a karbidku, o které Surikata tvrdil, že je spanilá....
Když jsme došli k propadu, Surikata se prošel po okolí, nalezl zbytek staré výsypky a řekl, že na ni vidí vzorky ordovických oolitů (musel mi to napsat) a z toho usuzuje, že se jedná o pozůstatky po těžbě železa..Pak uvázal lano k blízkému stromu a počal je rozmotávat, kráčeje pozpátku k šachtě tak nešikovně, až do ní s děsným řevem spadl..Překvapilo nás, že mu přitom plnovous zůstal viset na křovisku u ústí propadu ale Surikata nám zdola naříkavým hlasem vysvětlil, že jej nosí kvůli konspiraci.. Nejprve se domníval, že má zlomenou páteř, pak slevil na obě nohy, nakonec se postavil a když jsme mu naházeli dolu jeho věci a on se do nich navlékl, vylezl ven takřka bez zranění...Řekl nám, že otvor pokračuje dále do hlubin zařícenou šikmou chodbou a že je smutné nemít pro tento případ detekční trubičky na CO2, proto budeme pokračovati druhého dne a Surikata přivede dva kamarády s trubičkami či interferometrem, digitálním fotoaparátem a dalším potřebným vybavením...Původně jsme se chtěli také spustit dolu po Surikatově laně, ale poznámka o jedovatém plynu nás zaskočila a tak jsme výpravu ukončili..
Ku zkoumání propadu jsme se vrátili až za dva dny, protože Surikatovi kamarádi neměli hned čas. Sraz jsme měli opět na nádraží a Surikata (tentokrát bez plnovousu) přivezl dva mladší kolegy, které představil jako udatného Vidru (měkké i je správně) a neohroženého Kašiho..Přisedli jsme k nim do neskutečně špinavého auta a rozjeli se na lokalitu...Propad je asi pět minut chůze od lesní cesty a celou tu dobu nám ona trojice vyprávěla, jak zkoumá a objevuje jednu díru za druhou. Svěřili se nám, že jsou členy spolku jakýchsi "Radioaktivních netopýrů", jehož členové vynikají nejen nevšední odvahou, ale i obdivuhodnou důsledností při objevování ztracených podzemních prostor...
Do křoví se jako první nasoukal udatný Vidra, neohrožený Kaši zatím hledal v batohu detekční trubičky a Surikata, jako posledně, upevňoval lano..Báli jsme se, aby si opět neublížil ale tentokrát to bylo zbytečné. Vidra se totiž mezitím prodral k naší jámě a zavolal odtamtud několik nepublikovatelných slov..Kaši odložil trubičky, Surikata lano, my obavy o jeho zdraví a všichni čtyři jsme se rozběhli k propadu..Nepoznali jsme jej...Do půlky ho nějaký dobrák zasypal starými cihlami, střešními taškami, hlínou, shnilým dřívím, pneumatikami a navrch umístil (patrně nefunkční) televizor Rubín...
Tudy se brodil chrabrý Blackrat...Spodní patro pod komínem Udatný Vidra nadával velmi profesionálně, neohrožený Kaši vyslovil politování nad tím, že neznámý "ekolog" nevyhodil do díry i kovový sud a Surikata si prohlížel zdevastovaný pruh v křovisku, kudy podle stop zjevně k propadu několikrát zacouvala multikára...Bez lopat, kýble a krumpáče jsme neměli šanci..Usedli jsme rozčarovaně na nějaké klády, rozdělali skomírající čadivý oheň a opekli buřty, které s sebou přinesl Vidra, abychom jejich konzumací oslavili plánované proniknutí do zasypané chodby..."Netopýři" byli očividně zklamáni, což se ještě umocnilo poté, co Kašimu i Surikatovi spadly buřty do popela...Dohodli jsme se, že šachtu zakryjeme popadanými břízami a větvemi, abychom zabránili jejímu dalšímu zasypávání a v průzkumu budeme pokračovat o blízkém weekendu..
O weekendové sobotě s sebou udatný Vidra, neohrožený Kaši a potlučený Surikata přitáhli skupinu vřeštících dětí a manželek, mimo nich ještě dalšího mládence, kterého představili jako chrabrého Blackrata..Odkryli jámu a Blackrat udělal:"Óoo".
Pak Kaši (jak jinak, než neohroženě) skočil dolu a počaly vyklízecí práce..Za necelé tři hodiny bylo hotovo, odpad dílem zakopán do země, dílem uložen v igelitových pytlích..A konečně se opět otvor u dna šachty zaskvěl v celé kráse...Do šachty bylo Vidrou vhozeno lano (Surikata raději stál opodál) a zdánlivě nic nebránilo sestupu ostatních, kdyby se nepřihnala tlupa dětí, plačících, že malého Filípka pokousal orel...
Vysvětlilo se sice, že nešlo o orla, leč o datla, skrytého v dutině stromu, kam chlapeček strkal ruku a nešlo o kousnutí, ale klovnutí, leč tato drobná epizodka odsunula slanění o dobrých deset minut..
Konečně se tedy dolu spustili Vidra s Blackratem, Surikata zůstal nahoře s tím, že bude udílet cenné rady..Blackrat se po zádech vsoukal do otvoru, ostatní dva hrdinové k němu zaklekli a udatně hleděli dovnitř.. Asi deset minut se nic nedělo, ani Surikata neměl co poradit, pak se objevila Blackratova hlava a nakonec celý neuvěřitelně špinavý chrabroň.."Je to štola", hlásil nahoru, " dlouhá asi dvěstě metrů, konec zavalený, padesát metrů před ním, komín dolů. Cé-óčka pod jedno procento".
Před příchodem ke komínu do spodního, zatopeného patra
Zařícená štola směrem od neprůlezného závalu. Po tak optimistickém sdělení nás již nemohlo nic zadržet..Půjčili jsme si sedací úvazy, postupně jsme se slanili na dno jámy (manželky a děti zůstaly na povrchu) a počali se soukat do nevábného otvoru, z kterého čišel vlahý, trochu zatuchlý vzduch... Nízký vlez se po několika metrech rozšířil v pohodlnou asi dva metry vysokou a metr a půl širokou chodbu, kde už na nás čekal Blackrat, který se mezitím do štoly odhodlaně vrátil a svítil nám v ústrety..."Dávejte pozor, za zatáčkou je komín dolu a docela to okolo něj klouže", řekl vesele a my s Jirkou zatrnnuli, vidouce se s přelámanými hnáty kdesi hluboko na dně černočerné propasti...
Surikata zamumlal, že měl zůstat venku, nicméně ke komínu srdnatě došel, posvítil dolu a pravil, že jáma má slabých sedm metrů hloubky a na dně leží asi metr vody."
Blackrat mu promptně sdělil, že dole jsou rozrážky na dvě strany, Surikata se nad komínem znovu naklonil, aby si informaci ověřil a my jsme zesinali hrůzou, že se do vody skácí...Badatel nicméně potvrdil svoji vysokou profesionalitu a zachraňovat jej nebylo potřeba...Došel s námi pár desítek metrů až na samotný zavalený konec štoly, utrousil, že "tohle neproleze ani Blackrat" a pak, svítě si karbidkou spanilou, recitoval bláboly o geologickém složení okolní horniny..
Vrátili jsme se zpět ke komínu..Kaši klečel s Vidrou na jeho okraji (poučili mne, že správný netopýr jej nazývá "ohlubeň"), přes díru měli položeny dvě oklestěné břízky, které mezitím přitahli z propadu, k nim bylo takzvaným "Blackratovým zámotkem" připevněno lano, na kterém visel právě v půli jámy udatný Blackrat, zvolna klesající dolu.
"Neutopí se?", projevil Surikata obavy o netopýrův život,"ty atomkecky, co má na sobě tečou jako březí kráva"..
"On o tom neví", konstatoval ponuře ViDra.
"A když mu to řekneme, bude se chtít přezout a to nás zdrží", ukončil téma racionálně Kaši..
Blackrat mezitím sestoupil do vody, které bylo sotva po kotníky, odpojil se od lana a šplouchal kamsi do polozatopené chodbice..
"Do prdele", ozvalo se po chvíli zdola nešťastně, "ty atomkecky tečou"...
Netopýři se u ohlubně dusili smíchy..
Zezdola se opět ozvalo šplouchání, objevilo se světlo a mokrý Blackrat hlásil:"Tak tady jsou tři chodby, dvě dobývky, všude čelba, bez holínek nesmysl". Nato se zhnuseně zadíval na atomkecky, které měl na nohou, odplivl si do vody, mávl rukou a zmizel do druhé chodby..
Uběhlo pět minut a nic..
"Co je s tím Blackratem?", počal se zajímat Jirka..
"Blackrate, co je s tebou?", zařval do díry ViDra..
"Neječ, spadne strop", zděsil se upřímně Kaši..
Strop však nepadal a Blackrat se nehlásil...
"Asi se udusil kysličníkem uhličitým", usoudil ViDra. Když nikdo nereagoval, prohlásil s povzdechem, že půjde dolu posoudit situaci.
Dolu ovšem nešel, ale brilantně slanil.."Nic nevidím", zvolal nahoru, rozsvítil čelovku a vydal se za Blackratem.
Uběhly tři minuty.."ViDro, Blackrate", zvolal neohrožený Kaši, "co je s vámi?"Odpovědi se nedočkal a Surikata projevil obavu, že došlo k další otravě oxydem carbonia a upřesnil, že taková otrava se v podzemí přihodí téměř pokaždé, kteréžto informace načerpal v jisté knize Eduarda Štorcha...
"Vždyť  cé-óčko měříme", odmítl Kaši Surikatovu teorii, "třeba je něco sežralo".
"Jo, jistě..Veliký černý bubák", řekl Surikata.."Asi nezbude, než abys vlezl za nimi".
I odevzdal se neohrožený Kaši osudu a neohroženě se spustil s krabičkou detekčních trubiček do jámy. Na dně se na chvíli zastavil, naposledy pohlédl vzhůru, otevřel ústa, jako by chtěl něco říci, mávl rukou a zmizel ve štole...Ozvěny jeho kročejů umlkly a Surikata se na ohlubni komínu ponořil v hluboké mlčení.
Uběhly další dvě minuty.
"Neměli bychom zavolat záchranáře nebo hasiče", otázal jsem se nesměle.
"Myslím, že ne", odvětil Surikata..Vylezeme ven, naházíme do šachty zpátky nějaký ten bordel, přihodíme pár lopat hlíny a budeme dělat, jako že se nic nestalo, aby nebyl průšvih".
"A jak vylezou Blackrat, ViDra a Kaši ven, když zaházíme šachtu?", otázal se Jirka prostoduše.
"Třeba se nějak prohrabou", odtušil Surikata a z tónu jeho hlasu bylo patrné, že v podobný zázrak sám nevěří.
Vize nebohých netopýrů, zahrabaných zaživa do studené zavodněné štoly jejich vlastním druhem námi otřásla..Seděli jsme bez hnutí, mysleli na nic netušící netopýří manželky a rozverně skotačící děti pár metrů nad námi a přemýšleli, nakolik Surikata ono zaházení propadu myslel vážně, když se zespoda slabě ozvalo známé šplouchání, spodek komínu ozářilo nažloutlé světlo a objevil se nadšený Blackrat.
"Polezte dolu", zvolal", je to tu skvělé" a vrátil se do chodby.
I oblékl jsem Surikatův sedací úvaz a dle jeho rad se spustil dolu, kde jsem se odvázal a Surikata si sedák vytáhl zpět..Po mně se slanil Jirka a nakonec i Surikata..V chodbě, do které zmizel Blackrat byla sice voda, ale při troše šikovnosti se dalo stoupat na větší kameny na počvě a vyhnout se tak namočení..Surikata zvětšil plamen své karbidky a na nerovných stěnách štoly se roztančila pozoruhodná hra světla a stínů.
Štola vedla do dálky, do jaké naše svítilny nedosvítily, do stran se rozbíhaly úzké rozrážky. 
"Štola má asi třista metrů", poučil nás Blackrat, "těch rozrážek je třináct a všechny po pár metrech končí čelbou. Pojďte za mnou".
I klopýtali jsme štolou za Blackratem.Počva poněkud stoupala, voda zmizela.Kroky se nerozléhaly, umlkaly bez ozvěny..Přibličně po dvoustech metrech jsme zahli doleva do poměrně široké rozrážky, z které nám v ústrety zářila světla ViDry a Kašiho.
"Našli jste Jantarovou komnatu?", otázal jsem se s nadějí v ztlumeném hlase.
"To zrovna ne", odvětil odvážný ViDra ale podívej se sám" a ustoupil stranou.
U čelby se zjevila šachta o rozměrech asi dva krát dva metry..Byla po okraj naplněna vodou, která měla ve světle čelovek výrazně zelenkavou barvu. Nevím sám proč, ale propast plná nehybné brčálové tekutiny ve mne budila nedefinovatelný tísnivý pocit..Uvědomil jsem si, že se mi těžko dýchá a instinktivně jsem od šachty poodešel.."Je to voda", řekl Kaši, "ale ta barva je divná". Pak požádal Surikatu o lahvičku s rezervní vodou do karbidky, vylil její obsah, naplnil ji vzorkem zelené vody a prohlásil, že kapalinu v bezpečí svého ústavu zanalyzuje.Nato ViDra na pásmo uvázal několik karabin a slaňovacích pomůcek a celek počal spouštět do vody. "Sedm metrů", ohlásil po chvíli a vytáhl pásmo ven. Zdola se vyvalila nechutná bublina. Pak byla do díry spuštěna svítilna na šňůře..Zelená voda se ukázala jako poměrně čirá, přesto se nepodařilo zjistit, zda šachtou důl končí nebo zda právě ona zpřístupňuje další spodní patra. Vzduch nechutně zhoustl a po nezbytném a zdlouhavém fotografování a zběžném mapování jsme se docela rádi otočili k východu.
Na povrchu svítilo březnové slunce, netopýří děti vřeštěly a manželky pištěly. Zakryli jsme propad jak se dalo a smluvili si návštěvu lokality na příští den.
A nastala neděle.Setkání u propadu bylo šokující. Surikata se dostavil v perfektním plyšovém převleku  za bengálského tygra. Pravil, že jej k tomuto převleku přivedla konspirační zkušenost, protože člověk, který v lese uzří podobnou šelmu, bude se domnívati, že ona zde v poklidu loví, aby ukojila svůj hlad a nepojme podezření, že by se tygr chystal zkoumati staré důlní dílo..Všudypřítomné děti byly nejprve zaražené, pak si tygr získal jejich důvěru a malým Filípkem byl mu utržen ocas.
Kaši přivezl čtyři ocelové sudy, ty byly vrženy do propadu, usazeny na sebe a obloženy kameny z odvalu.Vidra vytáhl z formana kolečko a krumpáče a my se jali kopati a voziti hlínu..Za čtyři hodiny byl propad zaplněn, horní sud uzavřen a celek úhledně zahrnut hlínou, do níž netopýří manželky vsadily několik keříků.
Pak byl opodál rozdělán oheň, opečeny obligátní vuřty a prohovořen další postup.Kaši sdělil, že pokud shledá vzorek zelené vody neškodným, sežene potápěče, ochotného spustit se na dno propasti. Pro naše vlastní zkoumání by bylo vhodné důl odvodnit a proto budeme v dubnu po okolí hledat případné zavalené ústí odvodňovací štoly. ViDra upozornil na nutnost utajení lokality a pravil, že se ujme recenze mé stránky v tomto smyslu..Filípek vhodil Surikatovi ocas do ohně, za což si vysloužil několik nelichotivých poznámek. Obloha se zatáhla a zafičel mrazivý vítr. Netopýří děti a manželky se uchýlily do aut, naše skupinka se zmenšila. Křovisko s dolem na čas osiřelo.

Jelikož jest Titán skolen anginou a právě dnes slavíme půlroční jubileum vzniku PMS, uveřejňujeme zde popis naší vůbec první akce, kde jsme se se samotným Surikatou poprvé setkali a kde nás napadlo PMS založit