Na lesní cestě..Zklamaný Koza se chtěl oběsit na nejbližším stromě..

Kutiště Verneřice

Zpět na titulní stránku

(Zpracoval Titán )

Stará Verneřická štola..Kolik pověstí o ní vzniklo.. Tisícero tajemství  bylo jí přisouzeno a žádné z nich  dosud nikdo neodhalil...Mnozí soukromí docenti ji kladou do souvislosti s nedalekým Valkeřickým uhelným dolem, publikovaným na stránkách CMA, ti střízlivější nemají na účel chodby žádný názor a konečně starý Herman Goetz, verneřický rodák, tvrdí, že je v jejích nezbádaných hlubinách ukryta generacemi finderů neúspěšně hledaná Jantarová komnata...
A protože zdatný člen Superklubu Mario má přímo ve Verneřicích 96-ti letou tetu, mířila sobotní výprava onoho slavného a udatného spolku přímo sem...
Partie za vchodem..Nikde nebylo mezi stropem a hlínou více místa než 35 centimetrů a přesto tam odvážný Titán lezl jak ještěrka.. Nalézt v okolí Verneřic kýženou štolu není nejsnadnější úkol a troufám si říci, že nikdo jiný, než právě PMS by patrně neuspěl..Místní lidé o ní nevědí a není divu..Dílo pochází z poloviny 19-tého století a ti, kdož něco pamatovali, většinou odešli  v rámci poválečného nuceného odsunu ku svým německým příbuzným..Přistěhovalci, kteří pak ono sudetské městečko zaplavili, měli zcela jiné starosti, než bádat v okolí po zasypaných dolech..A tak v celé vsi zůstala z původních obyvatel  pouze rodina antifašisty Goetze, jehož vnuk nyní  prosazuje myšlenku zmíněné ukryté Jantarové komnaty právě v oné staré štole, v níž, jak pravil, s kahancem a motyčkou kutali jeho pradávní předci..
Potíž je v tom, že starý Goetz je naprosto senilní slintající stařík a jeho blábolivé výroky  postrádají jakoukoliv souvislost..Navíc dle opatrovatelky neudrží moč, což činí hovor s ním krajně obtížným.. O štole stařec hovořit odmítá z obavy, že by jej o jeho vysněnou  Jantarovou komnatu mohl někdo lstivě připravit..
Naštěstí Leichtmantelovo nesmrtelné dílo zmiňuje kutací práce na kraji  lesa 800 sáhů severo-severo-východně od obce...Zamířili jsme tímto směrem přímo od domu starého Goetze, stařec za námi nenávistně hleděl, zasmušile mumlal rouhavé kletby a občas holí napodoboval naším směrem střelbu z pušky.. 
Koza prolonguje...Netuší ještě, jaký konec jej čeká..
Příkop vykopaný Titánem a před ním kamenná "zeď" - zásyp dávného propadu.. Na kraji lesa byla po půl hodině nalezena břízami zarostlá nevelká halda, ze svahu nad ní vytékal potůček, nad ním se rýsoval mělký propad..I zabořili jsme lopatky a kopali..Po dvou hodinách, kdy Mario odpadl a Pralina zoufale lapala po dechu, až jsme se báli, že z rozrušení snad počne rodit, Titán odkryl otvor, jímž se kamsi dolu počala sypat hlína..Úsilí bylo zdvojnásobeno a za další půlhodinu byla odhalena zahliněná plazivka, kterou udatný Titán pronikl dovnitř...Plazivka vedla přibližně osm metrů, kde končila hlinito-jílovým závalem..I nastoupily opět lopatky a Surikatův montanistický bag, který z nízkých prostor vyvážel spousty kamení a zeminy...A byl to znovu Titán, 
kdo za hliněným závalem objevil zeď z kamenů..
Titán se vystřídal s Kozou a s ostatními zatím venku střízlivě hodnotil situaci..Chodba je vyražena v velice zvětralých mandlovcích, rozpadlých místy v zelenou sypkou hlínu..Strop vyhlížel chatrně a bylo nutno jej alespoň provizorně pažit..Oproti tomu materiál  kamenné zdi jest jemnozrnný pískovec až křemenec, který se v okolí nevyskytuje, s příměsí čediče s malými olivínovými zrny..Koza zatím vyjmul několik kamenů, aby zjistil, že tvoří souvislou vrstvu, sahající kamsi nad přerušený strop..
I byla změřena délka plazivkovité části a  tutéž vzdálenost jsme odměřili i na povrchu ve směru štoly..Ocitli jsme se v prudkém svahu na 17 metrů vzdálené kamenité lesní cestě..Její materiál, jak jinak, červený křemenec.. 
Zajistili jsme vchod vytěženými kameny a vydali se do místní myslivny..Fořt, dobrácký vousáč pak vyprávěl to, co jsme již tušili..V lese na cestě se před dvaceti lety znenadání objevil pětimetrový trychtýř, zaplněný vodou..Lesní správa do něj navezla několik tatrovek nepotřebného kameniva z blízkého zrušeného lomu a tím pro ní celá záležitost skončila..
Nu a z nedostatku času skončila vlastně i pro Popovický montanistický superklub..V pokleslé náladě počalo balení a chystání odjezdu..Jantarová komnata zůstala nedotčena a senilní Goetz se spokojeně zašklebil..

Ne každá akce Superklubu znamená úspěch a vítězství..Ale nic není ztraceno..Superklub se vrátí..A pak se střezte, štolo, Jantarová komnato i Goetzi...