První, vstupní šachta Tomáškovy propasti. Výstup je zde podstatně pohodlnější, než v jejím pokračování..

Tomáškova propast 

Odvážný Škorpion vylézá z starého důlního díla v Jižních Čechách

Zpět na titulní stránku

(Zpracoval sám  velikýTitán)Škorpion se navléká do výstroje - jako již tolikrát Tomáškova propast, sestává ze dvou šachet - hloubka té první činí necelých 12 metrů, druhá šachta padá 24 metrů pod "etáž ", která obě jámy odděluje. Z cvičných důvodů a také proto, že celou sobotu lilo jako z konve, jsme se rozhodli sestoupit na dno propasti a pomocí stoupacích pomůcek se vrátit zpět na denní světlo..Vybaveni jsme byli horolezeckými úvazy firmy Signing Rock, slaňovacími brzdami StopPetzl, jumary a blokanty Basic. K osvícení této krasové prostory nám posloužil acetylénový hořák Petz Aceto a dvě klasické hornické NiFky..Lano: 10-ti milimetrová statika.
Pro zdatné montanisty není Tomáškova propast nijak zvlášť zajímavým objektem, arci jako zpestření jinak značně nezáživného odpoledne je vzhledem k relativní blízkosti od sídla PMS téměř ideální. Stěny byly vlhké, bláto mazlavé, zvěř nevyrušena. Zběsilá Koza sestupuje jako první do temnot
Dlužno podotknouti, že i během této nenáročné výpravy nastala určitá dobrodružná situace, kdy mi při vystupu ze spodní šachty spadly zpět na dno propasti brýle.. Pro poloslepého Titána tak nastal zásadní problém, kterak v hromadě kamení najít optickou pomůcku nezbytnou pro cestu autem zpět na základnu.. Titán doporučuje: "Všem obrýlencům - do podzemí zásadně s plastovými skly."