Vápencový útes starého lomu na Koukolové Hoře..Odtud se Titán, zahrnut ovacemi publika,  vrhá střemhlav dolu..Co je proti tomu nějaký traverz?

Mezinárodní setkání montanistů

na Koukolové Hoře 

Zpět na titulní stránku

(Zpracoval Koza )

Kolosální, všemi tak toužebně očekávané  Mezinárodní setkání montanistů na Koukolové Hoře, pořádané Popovickým montanistickým superklubem, se odehrálo v sobotu 6.10, což nebylo nejšťastněji zvolené datum, neboť kolidovalo s nepoměrně méně atraktivním Setkáním speleologů na Tetíně a vznikla tak obava, že bombastická montanistická akce přetáhne tetíňákům účastníky  na strmý vrchol Hory Koukolovy..
Program obou akcí, ač v zásadě podobný, se v detailech podstatně lišil..Speleologické exkurze do poměrně nezajímavých lokalit, jako jsou jeskyně Buml, Martina, Terasovka, Portálovka či nad Kačákem, montanisté naprosto přebili  svým absolutním trhákem - návštěvou tajemné Surikatovy štoly sedmi ďáblů s chcíplým jezevcem a výpravou pod Surikatovu stěnu smrti..Stejně tak namísto zprofanovaného traverzu nad Tetínskou roklí nabídlo PMS pohled na Surikatův neopakovatelný skok ze skalního útesu..
Jeden z mnoha objevů PMS na Koukolově Hoře..Nevýznamná krasová dutina o délce cca 400 metrů, vpravo Škorpion.. Pro návštěvníky byla připravena řada soutěží - od naučných, jako "Ukaž, jak znáš Surikatovy vynálezy" až po vysloveně adrenalinové, jimž kraloval závod v transportu Surikatovy truhly poslední záchrany přes odkrytý septik..Otrlé montanistky mohly navštívit podzemní módní koutek s obřími pavouky, pro obligátní žrouty byly nachystány opulentní vepřové hody..
Setkání měla důstojně zakončit autogramiáda Škorpionovy prvotiny "Horňýk Bedřych a Pylát Pontskí ".
Pompézní akce začala ve dvanáct hodin v prostoru starého lomu, známého z populárního "loučení se zimou"..Zúčastnil se Titán a Zběsilá Koza, Škorpion trucoval doma, jelikož mu Titán sežral čokoládu. 
Nevysvětlitelnou záhadou se stala neúčast kohokoliv jiného...Nikdo se nedostavil ve 13, dokonce ani ve 14 hodin. Nejinak tomu bylo ve tři čtvrtě na tři..Titán stál v uvítací bráně a ve tváři se mu nepohnul jediný sval..V patnáct nula-nula se odebral na vrchol k novodobé zřícenině, naposledy se rozhlédl,  zda přece jen neuzří zástupy montanistů, dychtivě spěchajících na místo srazu, pak se rozběhl a se zasmušilým výrazem skočil z vápencového útesu..Jeho výkon odměnil potleskem pouze Zběsilá Koza..
V pokleslé náladě nastalo balení propriet a návrat na základnu.. Zběsilá Koza se věnoval hře s autíčky a Titán se po krátkém váhání rezignovaně vydal na "Sraz speleologů na Tetíně".
Surikatův komín..Část známé jeskyně na Koukolové Hoře
Opět jeskyně na Koukolové Hoře...Úzkou plazivkou prolezou členové PMS za 0,023 sekundy.. K jeho údivu zde sedělo hned několik známých montanistů u jednoho stolu..Byli to Příbramský Démon, Laco Lahoda, řádná členka PMS Rumová Pralinka s lihovinou a Brian Norman, který přiletěl z Ameriky..
Všichni se nejprve tvářili, že Titána vůbec nepoznávají, ač měl na hlavě svoji slavnou montanistickou čapku.Pak předstírali opilost, nato těžkou amnézii, nakonec tvrdili, že u stolu není místo..Vedly je k podobnému jednání výčitky zlého svědomí? Na stole před skupinkou ležela pozvánka na První mezinárodní setkání montanistů na Koukolové Hoře..Usměvavá, upřímná a zvoucí Titánova tvář na fotografii v záhlaví byla počmárána, dokreslen byl vyplazený jazyk, zkažené zuby a zahnuté rohy..K úpravě se nikdo neznal, na levém okraji pozvánky se rozpíjel  plivanec..
Reakce montanistů na jejich neúčast na Prvním mezinárodním setkání montanistů na Koukolové Hoře:

Laco Lahoda: Fakt nevím, nějak jsem na to zapomněl..Titán mi říkal, že na setkání předvede svoji všestrannost  tím, že bude jumarovat převis, přitom telefonovat s Vladimírem Vojířem, jíst chleba se sádlem a cibulí a k tomu z hlavy vyřeší Schrodingerovu rovnici...Opravdu, zvlášť tu rovnici, jsem chtěl vidět, sám  s ní jumarovat  ještě neumím....

Brian Norman: Tohle, vole, není první mezinárodní setkání montanistů na Koukolové Hoře? Laco s Pralinou říkali, že je? (Laco a Rumová pralinka zahanbeně sklánějí hlavy)..My nejsme na Koukolové Hoře? (zmateně se rozhlíží tetínským kulturákem). Tak to já, vole, jedu domů..Tolik jsem se těšil..(odplivne si, balí krosnu a odchází na letiště).

Rumová Pralinka: (mlčí a přihlouple se hihňá)

 Na žádost Rumové pralinky z 8.10. 2001 (citujeme z jejího mailu:. ...akorát se mi nelíbilo, že jsem se přihlouple hihňala na Tetíně!  Můj oduševnělý výraz i po druhém pivu svědčí za vše a nevím, proč by se takový inteligent jako já měl tvářit přihlouple, to jsi přehnal. Já třeba taky nikde nevykřikuju a neventiluju, že Surikatova bedna poslední záchrany je kravina! A že bych mohla!..) opravujeme její reakci na dotaz Titána, proč se neúčastnila Mezinárodního setkání Montanistů na Koukolové Hoře takto:
 
Rozhořčená Rumová Pralinka Proč jsem se neúčastnila? Odpovím Ti podobenstvím:
Za dávných dob, žili kdysi dva bratři..Jeden měl vousy černé, jako uhel, druhý zelené, jako jarní trávu..Ten mladší vlastnil malého vepříka, starší ošklivou ženu..Šel kolem prorok..

Pro nedostatek místa nemůžeme otisknout celý montanistčin dvouhodinový proslov a co se týče názoru, že "Surikatova truhla poslední záchrany je kravina", budeme o něm diskutovat na těchto stránkách  v nejbližší možné době..

První mezinárodní setkání montanistů na Koukolové Hoře prokázalo mimořádné organizační schopnosti pořádajícího PMS a bylo vyhlášeno nejlepší akcí letošního roku..Účastníci na něj budou dlouho v dobrém vzpomínat...