Zběsilá Koza sestupuje do zatopené šachty dnes již likvidované jámy dolu Hřebeny.  Ač to na snímku není vidět, používá jak Surikatovu montanistickou kladku, tak Surikatovu trojnožku.

    Koněprusy a Chrustenice

Škorpion při průzkumu jihočeského důlního díla

Zpět na domovskou stránku
(zpracovalŠkorpion)

 

První výprava, kterou naše skupina podnikla hned první sobotu po svém založení, měla smělý cíl - Koněpruské jeskyně, největší krasové prostory Českého krasu..U pokladny jsem krátce po poledni stanul já, Skákavá Koza s cepínem a udatný Surikata-Titán, v jehož kamenné tváři se v očekávání nečekaného dobrodružství nepohnul ani jediný sval...Jeho neohrožený postoj udivil i paní pokladní, která mu omylem prodala dětský lístek...
Přidali jsme se ke skupince čekající na schodech nad vchodem do podzemí na průvodkyni...Turisté zmlkli a hledíce na nás, tiše si špitali slova obdivu...
Průvodkyně nás hned po příchodu vpustila do vstupní chodby mimo Titána, který si musel jít k pokladně doplatit na plnohodnotnou vstupenku..Odešel s chmurným výrazem, řka, že to průvodkyni nedaruje...Dlužno říci, že se dívčina jeho slov patrně zalekla, protože vyčkala se zahájením prohlídky, dokud se Titán nevrátil, navíc mne pohladila po hlavě a pravila, že jsem roztomilý chlapeček.....
Jeskyně samotné se nám líbily, ale že by nás nějak extra uchvátily, to tedy ne..Prohlídka byla prosta jakéhokoliv nebezpečí a jen s důkladným přimhouřením obou očí ji bylo lze považovat za dobrodružnou...Když skončila, s úlevou jsme se shodli v názoru, že návštěvy krasových dutin nebudeme do budoucna vyhledávat a o to víc napřeme své síly k naší oblíbené montanistice...

 

Výprava druhá - Chrustenická šachta

(zpracoval Škorpion)

Důlní lokomotiva z expozice v Chrustenické šachtě.  Protože jsme po odjezdu z Koněprus měli pocit, že jsme přece jen nezažili to pravé dobrodružství, na jaké jsme zvyklí, zamířili jsme ještě ku Chrustenické šachtě, jednomu z největších bývalých železnorudných dolů Barrandienu, který má nyní ve své péči CMA - společnost pro výzkum historického podzemí...Titán vymyslel smělý plán, že po vniknutí do dolu se nenápadně skryjeme průvodci v nějakém tmavém zákoutí a po jeho odchodu se pustíme do průzkumu na vlastní pěsť. Docela jsem se na podobné dobrodružství těšil, ale Skákavá Koza, který se snad narodil pro to, aby zkazil vše hezké, nápad zhatil oznámením, že nemáme svítilny a ve zhaslém dole nanejvýš spadneme do zatopené úklonné jámy a utoneme jako slepá koťata..

 To byl argument, který nebylo možno opomenout a tak jsme prohlídku absolvovali spořádaně s ostatními turisty. Titán, který ve své skromnosti nechtěl, aby jej někdo poznal jako známého montanistu se zdržoval ve stínu a opodál návštěvnické skupiny..Toto počínání mělo úspěch - našeho slavného druha si skutečně nikdo nevšiml a jak inkognito vstoupil, stejně tak inkognito vyšel po skončení prohlídky ven...V dole, který je velmi pěkný a mimo to proslavený natáčením "podzemních" scén z filmů jako Bumerang nebo Zdivočelá země, nás zaujala zejména expozice staré důlní techniky a zatopená svážná, která působí vskutku monumentálním dojmem..

Na prodej je u pokladny za lidovou cenu CD ROM se spoustou fotografií nejen z Chrustenic..