Damil, dříve zvaný Damila..Opravdu se v něm skrývá zlaté ložisko, železnorudný důl o 120-ti patrech a německá podzemní továrna?

Damil 

Odvážný Surikata

Zpět na titulní stránku

(Zpracoval sám  velikýTitán)Kráčíme z Tetína...Štěstí tentokrát zabloudilo na jinou cestu. O štole na Damilu jsem se dozvěděl od tajemného muže v jedné pražské hospůdce..Vylíčil mi ji temnými slovy a na pivní tácek načrtl těžkou rukou plánek tak rozsáhlý, že jsem zůstal civět, jako by mne hodinu mlátili do hlavy cepínem. V mé mysli defilovaly prostorné štoly, hluboké šachty, vodou zatopené chodbice a shnilé žebříky lezných oddělení.."Jo, a abych nezapomněl, myslím, vole, že je tam někde poklad", dodal neznámý. Pak zahuhlal, že je z Krasové deprese, zahalil se do černé bundy a zmizel, než jsem se stačil vzpamatovat. K mému překvapení nezapomněl za sebe zaplatit účet.
Téměř jsem nemohl spát a hned nedělního rána jsem svolal Popovický Montanistický Superklub a vyrazili jsme na Tetín, ves to nechvalně proslulou vraždou svaté Ludmily, kterou jsme zvolili za výchozí bod naší cesty..

Slova o pokladu způsobila, že se členové PMS sešli v nebývalém počtu a každý s sebou vlekl pořádně rozměrnou tašku. Jindy panující bratrský a sesterský duch, jako by nahradila nevraživost.. .

Zářez s naznačeným vchodem do nitra staroslavné hory..
Škorpion před mříží..Je pevná, svařená a neodmykatelná - pevně zapuštěná do skály.. Kráčeli jsme úvozem a nad naší skupinou znělo slovo "Poklad" jako šum perutí antických Harpyjí..Osobně bych více uvítal, kdyby se kolegové těšili na důl a ne na žlutý kov, ale taková je již lidská povaha, že slyší-li o žlutých ďábelských plíšcích, zapomíná na vše ostatní a žene se za nimi, s dychtivostí hodnou lepší věci.

Cesta nás zavedla pod samé úbočí kopce a pak zahnula doprava. Pamětliv slov tajemného muže, vedl jsem skupinu ještě asi 200 metrů a pak jsme zabočili do houštiny, která pokrývala rozměrnou haldu.

Nalézt zářez a polozasypaný vchod do štoly bylo dílem několika okamžiků. Jen s obtížemi jsem zastavil nápor těch, kdo se chtěli bezhlavě vrhnout dovnitř. Svědomitě jsem změřil  koncentraci CO2, instaloval Surikatovu kladku s trojnožkou a poslal dolu po náspu z sesuté hlíny jako prvního Škorpiona..Byl zpět tak brzy, až to bylo nápadné.."Co je, snad to není zasypané", zhrozil jsem se, vida zklamání v jeho očích.."Ne", řekl zlomeně Škorpion, "je tam mříž".

A skutečně..Jako výsměch našim nadějím, čněla tam

Zklamání...Pláč a kvil drásající srdce stoupá nad Popovickým montanistickým superklubem.
tupá, černá, masivní zábrana, neodvolatelně hatící veškeré naše naděje.. Svítili jsme skrz ní baterkami, křičeli a strkali za ní klacek..Nic platné..Nepovolila..Vylezli jsme ven ponechali volný průchod zklamání..V očích jindy krutých mužů se leskly slzy, několik rozrušených těhotných žen předčasně porodilo na improvizovaných lůžkách z mechu, listí a akátových větví..Byl konec..

Příště nás asi zase  vyrazí méně..