Muničák

22.03.2003

Centrální partie-závěsy krápníků a brček.

Když jsem Surikatovi přinesl svůj příspěvek o výpravě do větrací jámy zlikvidovaného dolu Nelson, neuslyšel jsem očekávaná  slova chvály ani jsem nesklidil (dle mého soudu zasloužený) obdiv.
"Ten příspěvek je zcela špatný," prohlásil Surikata, sotva na papír pohlédl, "proč tam k čertu píšeš, že jsem do té větračky neslezl?"
"Nu a slezl jsi tam snad?", opáčil jsem a tvářil se tak dotčeně, jak jen jsem dokázal.
"Copak jsem magor?", odpověděl otázkou Surikata. "Vždyť tam byl plyn. Odvážně a zodpovědně jsem zajišťoval sestupovou cestu a případné záchranné práce."
Nevěděl jsem, co na to odpovědět.
"Mimo to jsem celou jámu vystrojil třemi lany", pokračoval ve výčitkách sebevědomě král montanistů, "ta lana jsem upevnil uzly tak skvostnými, že se mi při vzpomínce na ně ještě dnes tají dech."
"Odvážný Kaši však tvými lany pohrdl a uvázal si vlastní," namítl jsem, uváděje věci na pravou míru.
"Protože mi je nechtěl ušpinit a ošoupat," vysvětlil Surikata.
"Co jsem tedy měl napsat? Mám snad lhát?"
"Lhát nemusíš," nabádal král montanistů, "napíšeš třeba že statečný Surikata jako blesk z jasného  nebe vrhá se jako prvý do chřtánu smrti... Mimo to věnovat celý odstavec tomu, jak jsme indikovali CO2 petrolejkou, kterou jsme zapomněli zapálit, mi přijde jako zbytečné plýtvání místem, nehledě na to, že pak vypadáme jako banda idiotů."
"Já to přepracuji," rezignoval jsem. "Slezeš dolu, hned vylezeš, zase slezeš, zase vylezeš, pak dolu skočíš, nahoru vyskočíš...."
"Není třeba," zarazil mne uchlácholený Surikata, "napíšeš o sobotní výpravě do muničního skladu."
"Vždyť jsem tam s vámi nebyl."
"To nevadí. Hlavně nezapomeň před každým jménem členů PMS uvést přívlastek statečný nebo odvážný. To je to nejpodstatnější. Na realitě už tolik nezáleží."
A tak jsem příspěvek zahodil a dle Surikatových pokynů napsal nový. Zde je: 

Za první zatáčkou. U stěny statečně pózuje Pažout. 

Charakteristická  obdélníková lutna v hlavní chodbě.


V sobotu, 22.3.2003 navštívili skvělý a odvážný Surikata s Pažoutem z Báňského historického průzkumu opuštěný zapomenutý muniční sklad v severních Čechách. Hrdinný Surikata se jako prvý vrhl do temných chodbic a srdnatě je proběhl přímo i křížem krážem. Neohroženě zotvíral ocelové dveře do muničních kobek, statečně nakopl balík zrezivělých rozbušek a chrabře pohlédl na přezimující  netopýry.
Objekt tvoří asi půlkilometrová několikrát zalomená vyzděná hlavní chodba, z ní se oddělují odbočky do skladových kobek. Koleje stavitelé zapustili do betonové počvy, výhybky do odboček, jsou (jak jsme ověřili) plně funkční. Oproti minulé návštěvě zmizely vchodové dveře a ventilátor před vchodem se stal kořistí sběračů kovového odpadu. Celý sklad je ve velmi dobrém stavu a určitě by si zasloužil lepší osud, než nemilosrdnou likvidaci . Ideální by byl díky zachovalým kolejím nejspíše pro skanzenisty. Nicméně poté, co se na pokyn kohosi horlivého musely nechat zazdít prostory podobného muničního skladu v Mariánské štole v Hammerstadtu, aby se naplnila litera zákona, nedělám si o dalším osudu tohoto objektu přílišné iluze.Cihlová zazdívka. Copak je  asi za ní ? 

Dveře do jednotlivých kobek, do každé vedou koleje.


A co na závěr? Jako padá oslnivý blesk z jasného  nebe, statečný Surikata  vyšel   zpět ze  chřtánu smrti do denního světla. Sluníčko hřálo, ptáci pěli a veškerá příroda provolávala králi montanistů slávu.

Surikata

Surikata , král montanistů:
"Myslím, že i tento příspěvek Petr trochu odflákl, chybí tam kupříkladu slůvko udatný. Ale abych uvedl na pravou míru větračku dolu Nelson III - skutečně jsem do ní nevlezl. Otvor v panelu je natolik malý, že bych tam stěží protáhl hlavu. Akce tím pádem není příliš zajímavá a fotky z hrdinného Kašiho sestupu přidáme do nějakých příštích aktualit."