Dobrodružná akce ve Speově cvičném dole

"Surikata plánuje dobrodružnou výpravu do jámy smrti," nadhodila kladenská Kikina, "neměli bychom jít s ním?"
"Co tě napadá?", osápl se Speo, "půjdeme do mého cvičného dolu. Na co jsem ho asi pořizoval?"
"Už zase do cvičného dolu?", ošklíbl se Bagr.
´"Samozřejmě, že zase", rozvzteklil se Speo, "ještě ho nemáme docela zvládnutý. Kikiny tam lezou jako slimáci a Bagr se třese strachy, sotva vidí portál." 
"Prý portál", odplivl si Bagr, "ubohý Speo asi dočista zešílel". 
A tak, zatímco Popovický montanistický Superklub ujížděl za dobrodružstvím kamsi daleko na východ republiky, shromáždili se kladenští montanisté na Speově zahradě u otlučené betonové roury s cedulkou "Cvičný důl Speleoklubu Kladno". 

Cvičný důl

Kladeňáci u Speova cvičného dolu. Jak se těší dovnitř!!!! Pár minut zabralo převlékání do výstroje a kontrola funkčnosti světel, pak se Bagr sehnul k ústí trubky, které Speo nazýval portálem a s krajní nechutí se zaplazil dovnitř. Uplynuly dvě vteřiny a jeho zrudlá tvář vykoukla na druhé straně. 
"Tak co, vyzvídal dychtivě Speo, "cos tam viděl?. Nějaké rozrážky?"
"Jaké rozrážky, vrčel Bagr", vždyť je to pitomá betonová roura."
Speo se rozlítil: "Je to náš cvičný důl. Zdůrazňuji důl, žádná pitomá roura. Když nemáte trochu představivosti, tak jste u mne pitomci."
Bagr zhnuseně zacouval zpět do roury a Speo zatím přemítal, zda by jeho svěřenci chodili do cvičného dolu raději, kdyby ústí trubky skutečně obezdil do tvaru kamenného portálu, uzavřel mříží a opatřil výstražnou cedulkou se slovy o strašném nebezpečí. 
Bagr vylezl a postavil se opodál. "Co budeme cvičit teď, zajímal se, částečně smířen s osudem.
"Teď polezeš znovu, ale v plynové masce", vysvětlil Speo.
"Proč v plynové masce, k čemu by mi v dole byla? Tahle situace nemá reálný podklad".
"A co když masku v dole někdo odložil, ty ji tam najdeš a budeš si ji chtít zkusit. Nasadíš si ji a nepůjde sundat. Musíš se v ní vyplazit ven".
"Proč by plynová maska nešla sundat ?", nechápal Bagr.
"Třeba tě chytne křeč do hlavy", nepřipouštěl Speo námitky.
"Tebe asi chytla do mozku", odsekl Bagr tiše, aby ho kolega neslyšel, nasadil masku a s utrápenou tváří se zasoukal do roury. Když vylezl na druhé straně, sdělil Speovi, že cestou uviděl popadanou výdřevu, tajemnou šachtu a polozavalenou štolu kamsi do neznáma.
"Vidíš, že to není tak blbý důl, teď polezou Kikiny svlečené," řekl Speo a tvářil se chlípně, jak to jen bylo možné.
"Proč svlečené?", nechápaly Kikiny.
"I takovou situaci je třeba nacvičit," mínil Speo, "co když vám někdo v dole ukradne šaty? Jak jsem řekl, všechny mimořádné situace musíte zvládat zcela automaticky. Jestli se vám to nelíbí, tak se jako klub rozpadnem." 
Kikiny se zaraženě počaly svlékat a za plotem  vzrušeně přihlíželo několik Speových sousedů....

Zatopená rozrážka,  jak si ji Bagr představoval ve Speově cvičném dole.

Mimořádně suchá část chodby, jak ji halucinoval Bagr  ve Speově cvičném dole


Odvážný Popovický montanistický superklub zatím kráčel ku své lokalitě. Krok jeho členů byl rázný, osmahlé  tváře upřímné a odhodlané. Lesní zvěř uctivě salutovala, ptactvo pělo oslavné ódy. Opodál zevlující muž se zarazil, podvědomě napřímil a celý se škubal vzrušením. 
"Co se děje, tatíčku?", divil se jeho malý synek, škádlící stéblem  tlustou, masitou žížalu.
"Podívej synku, jak jdou," ukázal tatíček na skupinu hrdých montanistů nesoucích před sebou pyšnou vlajku s emblémem PMS.
"Kdo je to?", ptal se uctivě chlapeček.
"To, synku, to jsou hrdinové", odvětil otec a rozrušením omdlel, skáceje se přitom do hromady čerstvého jeleního trusu.

A tak zatímco Kladeňáci v deliriu do naprostého vyčerpání cvičili průlezy kanalizační trubkou, kterou Speo pyšně nazývá cvičným dolem, skvělí Superklubáci procházeli kilometry starých opuštěných štol a vůbec si nemuseli vymýšlet popadanou výdřevu, tajemnou šachtu a polozavalenou štolu kamsi do neznáma.


I takovéto vize mají kladenští montanisté, když  tisíckrát za sebou prolezou Speovým cvičným dolem. Speo

Speo , Speleolog Kladno
"Tréninkové akce našeho klubu v mém cvičném dole jsou naprosto nezbytné a budeme v nich samozřejmě nadále pokračovat. Ubohé články diletantských kašparů, jakým je Surikata nás od toho nemohou odradit. Naopak - tréninky budou čím dál tím náročnější. Hodlám ostatně koupit ještě jednu asi metr dlouhou rouru, tu zapustit kolmo do země a cvičit v ní vertikální pohyb na laně. Příště se na nás přijde podívat i sám Laco Lahoda."