Tajný důl
„Mám typ na skvělý důl“, vytahoval se ViDra zatímco odvážný Kaši mu užasle naslouchal . 
"Co je na něm tak skvělého?"
"Celý je skvělý", dával ViDra volný průchod svému nadšení, "nejprve musíš najít vchot."
" Vchot? Co to má být?",  zajímal se Kaši.
"To teď my, montanisté, říkáme místo vchodu. Kvůli konspiraci. Nikdo, kdo tě náhodou poslouchá pak neví, o čem vlastně mluvíš," poučoval přítele ViDra. "Jak jsem tedy řekl, nejprve najdeme ten vchot.  Asi padesát metrů od silnice je rokle, v té rokli pinky. Všechny jsou ohrazené a označené cedulemi Poddolováno, vstup zakázán."
"A jak se k pinkám dostaneme, když  tam trčí ty cedule?", zarazil se Kaši.
"I na to jsem myslel," vysvětloval ViDra. "Vezmu s sebou dvacet prázdných papírových pytlů od cementu, ty na cedule navlečeme a zakazující nápisy pak nebude vidět. Potom tam klidně vlezeme a budeme se tvářit, že o žádných zákazech nevíme."
"Ó, jak jsi mazaný",  záviděl Kaši, "budu  si moci  také jeden pytel sám navléknout?"
"Možná  na nějakou méně významnou zastrčenou ceduli by sis to zkusit mohl," usoudil blahosklonně ViDra. 
Kaši radostí zatleskal.
"Hlavně se o tom nesmí dozvědět Surikata," mudroval Vidra, "všude by to vyžvanil a nikdo by nám pak už nic neřekl. Na výpravě by ostatně nebyl nic platný, je to známý zbabělec a kdyby ty cedule uviděl, nehnul by se ze silnice."
"Jak ty máš vše promyšleno," užasl Kaši.
"Samozřejmě, ne nadarmo mne  moji opravdu dobří známí oslovují bystrý Víťa", odvětil polichocený ViDra.
"Směl bych tě také oslovovat bystrý Víťa?", lísal se Kaši.
"Možná později," odmítl ViDra, "teď se vraťme ke vchotu. V jedné z těch pinek je na dně několik nahnilých klád. Když je odtáhneme, objeví se gomín kamsi dolu."
"Gomín je také konspirační název?", přerušil Vidru Kaši.
"Také, učíš se rychle," děl potěšeně ViDra, " ale zpět k tomu  gomínu. Ty jej odvážně slaníš a důl je náš."
"Ty slaňovat nebudeš?", divil se Kaši.
"Kdepak," odmítl rychle ViDra, "já  tě budu jistit. Ne nadarmo tě důvěrní přátelé nazývají pánem lana. Vyjedeme v sobotu."

Pažout v tajném dole u opuštěné vystrojené jámy zaujatě pozoruje drůzu sideritových krystalků..


A tak v sobotu vyrazili ViDra s Kašim a Blackratem na západ.  Silnice pod koly terénního vozu rychle ubíhala, cíl cesty se blížil. Na obloze se objevila temná silueta letícího kondora.
"Nemůže být ten hnusný pták převlečený Surikata?", nadhodil Blackrat, "obávám se, aby nás nesledoval!"
"Snad ne", řekl zaraženě ViDra, "ale už jsme tady. Zastavme, chopme se pytlů a jdeme navlékat."
Kondor se snesl do křoví, odkud po chvíli vyletěl pestrý motýl. 
"Není ten motýl Surikata?", znepokojil se Kaši a ViDra líbezný hmyz zahnal kamenem.
"Ještě aby nás tady vyčenichal," oplivl si Blackrat. 
Motýl zapadl do suché trávy. Po chvilce z ní vylezl nádherný zlatavý brouk, vyšplhal na uschlou větev a upřel své zraky na trojici montanistů. Ti usilovně navlékali papírové pytle na výstražné tabulky, ustrašeně se ohlíželi.  
"Támhle v té pince je gomín", ukázal ViDra pod pokroucenou borovici, pak zesinal a bezmocně svěsil ruce. Elán z něho vyprchal a známý montanista  se proměnil ve zlomeného, zklamaného, zhrouceného muže.
"Co se stalo?", zděsili se jeho kolegové.
"Došly pytle, odvětil dutým hlasem ViDra.
A vskutku. Tři výstražné nezakryté cedulky svítily do dálky, černá zakazující písmena bila do očí.
"Proč jsi nevzal víc pytlů?", zašeptal zlomeně Blackrat ViDrovi, "ty nejsi bystrý Víťa, ale hňup."
Jako sedláci od Chlumce, vraceli se poraženci k automobilu a odtud zpět do Prahy. Brouk slezl z větve a rozběhl se k Popovicím.

Na stém metru štoly pod komínem.

Pohled chodbou zpět


O týden později zastavila na stejném místě expediční Toyota PMS, z které vystoupili Surikata s Pažoutem. Neomylně zamířili kolem zakrytých cedulí do pinky pod borovici a nezakrytým tabulkám nevěnovali (mimo několika plivanců) žádnou pozornost. Odvalili klády a z podzemí na ně dýchl chladný a vlhký vzduch. Uvázali lano a postupně se slanili dolu.
Nejhorší obavy ViDry, Kašiho i Blackrata se naplnily. Kondor, motýl i brouk, to vše byl minulou sobotu skutečně převlečený Surikata.

Pod komínem, kterému někteří říkají gomín, se rozbíhá na obě strany dlouhá sledná štola.


Speo

Speo , Speleolog Kladno
"Také bych se chtěl do podobného dolu podívat, nevím ale, zda bych snesl pohled na nezakryté výstražné cedulky. Snaha ZJRN utajit tento objekt před Surikataou byla však zcela pošetilá. Surikata najde všechno. Nedávno mi ukazoval autoatlas, který koupil za 170 korun u benzinové pumpy. Jen v něm je zakresleno 180 dolů. Není možné ho obelstít.