SURIKATOVA Truhla poslední záchrany

   Brian Norman, americký speleolog: "Tak bez Surikatovy truhly poslední záchrany, vole, neudělám krok..Dříve jsem s sebou nosil krabičku poslední záchrany, kterou doporučuje CMA, ale.." (šacuje se)  "..ne, už ji, vole, nemám..Prostě KáPéZet-ka není špatná, ale copak se do ní vejde třeba Surikatova Montanistická kladka? A bez Surikatovy Montanistické kladky, je ( jak jste tady uvedli) každý montanista nadobro znemožněn..Já jsem, ty vole, v podzemí poměrně známá osobnost a nemohu si dovolit, aby se nade mnou nějací debilové ošklíbali, že chodím bez kladky.."

  P.P., Speleoklub Kladno: "Jo, ta truhla, zejména v prodloužené verzi pro transport dvoumetrové Surikatovy trojnožky, nemá jedinou chybu..Nedávno nám u Domažlic zachránila život..Honili nás nějací šutráci..Blancman do nich vystřílel celý zásobník, ale zbylo jich dost na to, aby nás roztrhali holýma rukama.." (při vzpomínce na ony těžké chvíle přerývaně dýchá a zvolna brunátní)..Vlezli jsme rychle do truhly, a zaklapli víko..Proběhli kolem nás, ani si truhly nevšimli. Jen jeden přes ní upadl a zařval: "Zase ta zkurvená Surikatova truhla..! Ten šmejd se válí všude!"..

  L.L., CMA: "Poněkud mne mrzí, že Truhla poslední záchrany prakticky vytlačila moji KáPéZet-ku, ale co nadělám..Pokrok, móda a nevídaná Surikatova proslulost, vykonaly své..Třeba se éra mé krabičky ještě vrátí. Nejvíc je mi líto, že moji KáPéZet-ku zahodil i Brian Norman. Myslel jsem, že je to větší kamarád.."

  ViDra, ZJRN: "Je bezvadná..Já v ní doma i spím..Když jsem na vodě a stane se mi, že zapomenu doma loď, klidně plavu v Surikatově truhle..Jeho montanistickou kladku používám jako kotvu...Samozřejmě ji potom ošetřím, aby nezrezla."

 

Surikata - jeden z nejvýznamnějších světových montanistů moderní doby. Jeho převratné vynálezy vnášejí do under- groundových technik pokrok, lehkost a bezpečí....

 

Truhla před uzavřením

Slovo autora: Jednou mi Laco  ukazoval svoji Krabičku poslední záchrany..Měl v ní , tuším, sirky, termoizolační fólii, mikropilku na železo a další, pro přežití v podzemí, důležité věci..Díval jsem se, jak si ji zastrčil do náprsní kapsy a opakoval si: "Je to skvělé, ale kam dá, sakra, Surikatovu  Montanistickou kladku? A kam Montanovak? A co lano? Vím sice, že CMA prosazuje spíše skladnější popruhy, ale pořádné  lano se také občas hodí..

A tak jsem jel domů, a pořád jsem nad tím musel přemýšlet..Tu noc jsem vůbec nemohl spát..Stále jsem měl před očima maličkou krabičku a 20x větší kladku..Dokonce ve mně jednu chvíli hlodalo strašné podezření, že třeba Laco moji kladku s sebou vůbec nenosí...Ale pak jsem si uvědomil, že montanista jeho formátu, by něco takového určitě neudělal..A někdy za svítání na mne sestoupila inspirace a já vynalezl Surikatovu Montanistickou truhlu poslední záchrany...

 

Nahoře:Spodní vrstva (lower layer) v Truhle poslední záchrany: 50m statické lano, krumpáč, vidle, lopatka, kbelík, Surikatova montanistická kladka...Zcela vespod složená izofolie....

Truhlu přemisťuje průzkumník buď na zádech nebo v podpaždí, mají-li dva montanisté truhlu společnou, nesou ji na smyčkách z provazů, jimiž prostrčí násady pracovního nářadí, případně tyčí Montanistické Surikatovy  trojnožky.Pro transport Surikatovy montanistické trojnožky uvnitř truhly byla vyvinuta 2m dlouhá verze, kterou lze v případě potřeby využít jako rakev. Tato "long" varianta se dosud neujala.

Částečně vybalená Surikatova truhla poslední pomoci..Na povrchu "lezátka", Surikatova Montanistická kladka, pracovní rukavice a kbelík.
Transport Surikatovy Truhly poslední záchrany Popovickým Montanistickým Superklubem na lokalitu..K uchopení truhly je použita část Surikatovy Montanistické trojnožky, zbývající dvě trubky využívají ostatní členové Superklubu jako lehké turistické hole..Mladí členové Superklubu se na každý transport truhly těší jako malé děti a občas se o to, kdo truhlu ponese,  i poperou..

Je s podivem, že tak triviální činnost, jako je nesení Surikatovy Truhly poslední záchrany, zvládnou lépe mladí členové, než staří zkušení psi. Například Mario, ostřílený montanista, si při přemisťování truhly k Tomáškově propasti, zabodl trubku Montanistické trojnožky zároveň do oka i do břicha..

Surikatova Truhla poslední záchrany je optimální do plazivek o průřezné ploše 35 x 35 cm.

Používá vaše speleoskupina Surikatovu truhlu poslední záchrany? Ne? Tož Bůh s vámi...