SURIKATOVA MASKA

Krása, elegance, nevinnost, upřímnost...To jsou jen některé atributy, které získáte nasazením Surikatovy montanistické konspirativní masky  Petra Poche, německá jeskyňářka: "Surikatova konspirační montanistická maska je další  lahůdkovou třešničkou na dortu od našeho epochálního vynálezce. Minulý týden jsme se spolu pokoušeli proniknout do vimperského zlatodolu, když v tom se ze stráně nad portálem počal sypat štěrk a kamení, seběhli odtamtud nějací úředníci a řvali jako krávy, co že tam děláme. Myslela jsem, že nás neprodleně postřílejí, ale Surikata si rychle nasadil svoji konspirační masku, ustoupil o krok, založil si ruce na prsou a čekal. "Kdo jsi, hajzle?", zvolali na něj úředníci hrozivými hlasy.."To je král montanistů",  špitla jsem nesměle, ale ti inkousti mi nevěnovali žádnou pozornost. "Jsem docent z Kodaně", řekl Surikata pevně. "Docent z Kodaně?", protáhli zklamaně úředníci. "Jak jsem řekl, potvrdil Surikata. "Tak to bude omyl", zasmušili se úřednící, "my hledáme Titána, slavného pronikatele do nejděsivějších podzemních prostor." "Já jsem docent z Kodaně", stál na svém Surikata, aniž by pohnul brvou. "Tak to promiňte", omluvili se ouřadové, "dostali jsme špatné informace. Nezlobte se na nás a pozdravujte v Kodani". Nato se schlíple odplížili. 

  Laco Lahoda., CMA: "Surikatova konspirační montanistická maska? Jasně, znám. Mám ji už týden v Ká-Pé-Zetce a až se někde zrakvím, chci se v ní nechat pohřbít.Její xicht je tak pozitivní, že až bude svatý Petr rozhodovat kam se mnou, mám nebe zaručené.."

  Rumová Pralinka, leader Žebráckých amatérů: "Takovej hnus bych si v životě na hlavu nenasadila. A nejen já, ale ani Zdeňa, Jéňa nebo Vláďa. Jsou to mužové čestných přímých tváří a nepotřebují je ukrývat pod nějakou přiblblou maškarou. " (Vláďa, Jéňa a Zdeňa Pralinu nesměle tahají za rukáv a cosi jí špitají a ukazují na Surikatovu konspirační montanistikou masku, která jí čouhá z kapsy. Je uplouhaná a jeví známky častého používání.  Pralina  mění výraz a vyhlíží nesmírně zdrceně). "Sakra", pokračuje se značným přemáháním, "odvolávám, co jsem řekla. Masku občas nosím. Ale jen občas." (Začne hystericky vzlykat, Vláďa, Zdeňa a Jeňa si nasazují vlastní masky, uchopí Pralinku za ruce, utvoří kruh a divoce tancují Kolo kolo mlýnský. 

 

Surikata - jeden z nejvýznamnějších světových montanistů moderní doby. Jeho převratné vynálezy vnášejí do under- groundových technik pokrok, lehkost a bezpečí....

Laco Lahoda se chce v Surikatově MKM nechat pohřbít. Po večerech pilně trénuje.   Surikatova montanistická maska - další z převratných vynálezů idolu všech montanistů, ztělesnění odvahy a udatnosti. Sám Surikata o ní moudře říká: "Víte, cestou k dolu potkáte ledaskoho. A protože činnost, kterou jako montanisté vykonáváte, není zrovna dvakrát legální, musíte se mít na pozoru. Již dlouho si říkám, že by bylo dobré nějakým způsobem skrýt svou pravou identitu a nastavit okolí takzvanou ideální tvářIdeální tváří myslím obličej, vzbuzující v každém na první pohled neodolatelné sympatie. Je jistě pravda, že já sám jsem velice sympatický, ale existují idioti, kteří nejsou schopni tuto skutečnost pochopit. A proto jsem dlouhé měsíce kreslil, počítal a experimentoval, až jsem stvořil masku, jejíž výraz splňuje kritéria právě oné kýžené ideální tváře. Nasaďte si jí cestou k lokalitě na hlavu a potkáte-li myslivce, vojenskou stráž či policistu nebo kosmonauta, kteří by si za normálních okolností při kontaktu s montanistou počínali jako zbaveni rozumu, neuvěříte vlastním smyslům. Nejen, že maska vás změní k nepoznání a můžete se vydávat prakticky za kohokoliv, díky ideální tváři získáte takovou důvěru našich přirozených pronásledovatelů, že vás tito rádi dovedou k nejbližšímu starému důlnímu dílu, vlastnoručně uvolní vchod a pomohou vám dovnitř."
 Na úspěšnosti nejnovějšího Surikatova vynálezu se výrazně podílí právě ona výše zmíněná ideální tvář. Dle mínění nejpřednějších světových psychologů Surikata při její konstrukci  mistrovsky vystihl proporce neodolatelného,  naprosto odzbrojujícího úsměvu a optimální vzdálenost očí, podvědomě budící maximální možnou důvěru.

Tech. parametry: Vzdálenost středů očí:  82 mm, poloměr kruhových očnic:  12 mm, zakřivení rtů: (kruh. výseč) r = 156 mm,  S leží na středu spojnice očnic, úhel 45 stupňů, tváře: r = 2 cm, leží na úsečkách z bodu S, úhel 30 stupňů, l = 92 mm.

Nový, vpravdě geniální, Surikatův vynález zásadním způsobem mění konspirační pravidla na cestě k montanistické lokalitě. Skupinky montanistů, pyšně kráčející s nasazenými Surikatovými konspiračními montanistickými maskami jsou vítaným zpestřením fádního krajinného koloritu. Každý, kdo je uzří pocítí mírnou euforii. Stařečkům sedícím na zápražích znachoví líce a skepticky povislé ústní koutky se pozdvihnou k radostnému úsměvu. Myslivci slastně mhouří oči a kosmonautů se zmocňuje blažený pocit, podobný stavu beztíže. Z bývalých práskačů mění se  všichni v ochotné montanistické pomocníky. Surikato - díky. 

Drobná, leč mocná..Použitelná v pohotovostní poloze jako taška.
Surikata v masce snadno přesvědčuje velitele kosmonautů, aby sám proštípal otvor v drátěnm plotě, chránícím přístup k úpadnici.

ViDra, Kaši, Blackrat, Vašek V., , Jindřich V., Sváťa a Rak (všichni ZJRN): "Většina pro nás zajímavých objektů se nachází v lese a přístup k nim hájí rozličná inividua. Psovodi, potápěči, kosmonauti. Zvláště s těmi kosmonauty je poslední dobou potíž. Nechceme je pomlouvat, ale většinu našich akcí zhatí právě oni. (ZJRN rozhořčeně gestikulují)  Kdybychom nechodili mezi stromy se Surikatovými montanistickými konspiračními maskami (Vašek V. tleská) a neměli  právě při kontaktech s kosmonauty k dispozici  ideální tváře, na většinu lokalit bychom mohli rovnou zapomenout."

Eva Vědma de Sade (jeskyňářka a montanistka) "Já oceňuji především snadnou výrobu masky. Je však nutno  postupovat přesně podle Surikatova vzoru. Jednou jsem si tuhle masku zhotovila narychlo dle svých představ a sotva jsem si ji nasadila, první myslivec, kterého jsem potkala, o mne přerazil kulovnici."

Používá vaše speleoskupina Surikatovu montanistickou masku? Že ne? Škodíte především sami sobě....