Průzkumný důl na Velízu u Kublova


Zásyp.

Zásyp propadu na Velízu.


Na dolování železné rudy na vrchu Velízu u Kublova se dnes téměř zapomnělo. Není divu, Velíz je daleko zajímavější jako mystérium, než jako železorudný důl. Spíše průzkum, než nějaká větší těžba, tady probíhal až do poloviny dvacátého století jak na jižním, tak na severním úbočí. Rudné lože zde je, podobně, jako na Krušné hoře uloženo protiklonně ku svahu hory.
Nejviditelnějším pozůstatkem hornické činnosti na Velízu zůstává nápadná halda na jihovýchodní straně kopce, kde pod zásypem a následným smetištěm zanikla hlavní úpadní jáma na dvanácté patro. Na jihozápadním svahu, těsně nad cestou, lze nalézt zaházenou horní průzkumnou štolu se zbytky ochranného oplocení a obligátní skládkou odpadků. Ta ovšem s poměrně rozsáhlým systémem pod jižním úbočím Velízu nekomunikovala. Místo blízké staré spodní štoly zůstala jen zarostlá halda, po jámě hloubené z východního okraje hory a čtyřech komínech v její blízkosti se dnes po terénních úpravách prakticky slehla zem. Na severní straně kopce lze oproti tomu lokalizovat novou úpadní jámu z padesátých let dvacátého století a několik zasypaných šachtic. Úpadnici opět kryjí odpadky, nedaleko od ní je možno identifikovat betonový fundament po těžním vrátku. Pod vrcholem Velízu se jeví několik dalších míst, upomínajících na ojedinělé dolování, ale přístupné podzemí jsem nikde nenalezl.
Ač lokalita, ve srovnání s blízkými Hřebeny nebo Dlouhou skálou vypadá zcela mrtvě, přesto zde loni došlo k propadnutí severovýchodního rohu oplocené lesní školky pod východním okrajem lesa kamsi poměrně hluboko pod zem. Kuželovitý kráter měl průměr pět až šet metrů a přibližně stejná byla i jeho hloubka.
Vypravil jsem se k propadu, jak mi čas dovolil, hned po zimě, abych zjistil, zda vody z tajícího sněhu neotevřely nějakou cestu do podzemí. Ale přišel jsem pozdě, na místě kráteru se tu tyčí hromada netříděného kameniva z nějakého vápencového lomu. V propadech přibyly odpadky a poblíž nové úpadní jámy se na mezi v jarním slunci cicmali milenci.


Zásyp.

Na to, jak jsou Kublovští na svůj Velíz hrdí, dělají paradoxně z některých jeho částí docela hnusné skládky. (Nová úpadní jáma z padesátých let minulého století);Průzkumný důl na Velízu.

Takto vypadal průzkumný železorudý důl na Velízu počátkem dvacátého století. Na plánku jsou zakreslana jen dvě patra - jižní je páté, severnější dvanácté.