Důl Otto u Svojšína

Surikata, král montanistů "9.8. 2002 jsme byli upozorněni na  bezesporu neuvěřitelně provedenou likvidace kamenečného dolu Otto u Svojšína. Situaci dnes na místě fotograficky zdokumentovali naši přátelé Pavlína a Míra z CMA, jejich snímky otiskujeme níže. Likvidovala  populární firma  TIMEX s.r.o. ze Zdic. Historii  dolu Otto "Černá díra u Svojšína" od redakce Krasové deprese ve formátu pdf naleznete zde."  

Vysoká dobývka

Doly na kamenečné břidlice, jako byl i Otto, mají zvláštní kouzlo ve své barevnosti. Črvená, žlutá, šedá, modrá, bílá ... to vše činí z "vitriolových dolů" velmi fotogenický objekt. 
 


Původní jarní stav jámy dolu Otto. Nic, kam by mohl kdokoliv spadnout nebo vlézt. Likvidace hlavní jámy dolu. Neuvěřitelné. Tam, kde nic nebylo, stojí halda kyselé břidlice. Proč?
Pozůstatky po jámě dolu Otto, tak, jak vypadaly 1.6.2002. Rovina, půlmetrový zarostlý dolík vpravo od osvícené plochy, pár betonových fundamentů. Opravdu bylo nutné zde zaplatit vytvoření čehosi, co vypadá jako velká, hnusná hromada škváry?  A zde je dnešní stav téhož místa. Na "zásyp" byl použit materiál z haldy. Dlužno podotknout, že šachta byla zasypaná již dávno před akcí TIMEXu, půlmetrové slehnutí působilo  v lese přirozeněji, než tato hrůza. Na jámě má být dle norem uzavírací poval. Kde je?

Snad výsměch, či co.. Neskutečné.. Takhle to vypadá všude.
Jeden z dalších propadů - opět nebyl hlubší, než jeden metr. Zkrátka, mělký dolík, jakých je v každém lese plno, přirozeně zarůstající v zelenou vegetací. Svojšínští však patrně preferují tento oplocený hnus. Další vylepšení lesa. Vkus těch, kdo likvidaci zařídili a požadovali je obdivuhodný. Jakýkoliv smysl mi uniká,  jen trnu, co vše je MŽP ochotno platit za našich daní.   


Míra

Míra, CMA: "Likvidační firma zde  za peníze daňových poplatníků  zasypávala fragmenty již dříve zasypaného a oficiálně nepřístupného důlního díla, přitom z nepochopitelných důvodů opominula tzv.  "Novou jámu"  vedle nepřehlédnutelné haldy. Firma asi neměla čisté svědomí, protože po sobě nechala jen zdevastovanou část lesa a na jistě drahém oplocení anonymní cedulky PODDOLOVÁNO - VSTUP ZAKÁZÁN."

Surikata, král montanistů "Kdo tohle financoval, nechápu.  Lze tuto akci vůbec považovat  ve smyslu platných právních norem za likvidaci, když na likvidované  hlavní i "nové" jámě naprosto chybí předepsaný uzavírací železobetonový ohlubňový poval, není vyznačen bezpečnostní prostor, postrádám tabulku s údaji o likvidovaném díle a likvidátorovi. Za co se tu vlastně platilo? Za bezúčelný zásyp již zasypaného zapomenutého starého dolu nebo za zprasení přírody? A proč?."