Muniční sklad v Mariánské štole pod Fiolníkem
19.01.2002

Likidátoři mají nové, frajerské pásky....

Tak jsem si dnes četl článek   Ing Vladimíra Kočandrleho, CSc  na stránkách Rýmařovské geologie.
Dost smutné čtení. Například:
"Průvodním negativním jevem hornické činnosti v Jeseníkách je množství otevřených důlních děl, bezprostředně či  potencionálně ohrožujících životy či zdraví návštěvníků krajiny."

A dále:
"Skutečný současný stav nebezpečnosti mnohdy rozsáhlých systémů chodeb a dobývek není prověřen a lze konstatovat, že v rámci terénních pochůzek můžeme náhodně narazit na řadu starých důlních děl, jejichž stav je z hlediska potencionálního ohrožení života či zdraví kritický ."

Co mi vadí? Ona arogantní paušalizace, která hází do jednoho pytle propadlé dobývky, otevřené šachty a třeba i krátké stabilní štoly (viz fotografie na příslušné stránce) a demagogicky nás přesvědčuje, jak kriticky VŠECHNY bez rozdílu, ohrožují lidské zdraví a životy.

Neznám případ, kdy by nějaký návštěvník krajiny uhynul nebo se zmrzačil v zapomenutém otevřeném důlním díle. 
A přitom lidský život i zdraví ohrožuje spousta běžných věcí: automobily, motocykly, řeky, skály, řelezniční tratě... Temné ulice, lyžařské sjezdovky,  a třeba i blesky z nebe. Na tahle nebezpečí jsme si tak nějak zvykli.  Každý jistě dokáže přidat klidně stovku aktivit či  objektů, v nichž nebo při nichž skutečně ony životy, o něž má Kočandrle takovou starost, vyhasínají a zdraví se proměňuje v nemoc.
Jenomže likvidaci starých či opuštěných důlních děl nařizuje zákon a ten, ať je sebestupidnější, dává možnost slušně na oplocování metrových propadů a betonování štol, které by bylo možno v  nazvat vzhledem k jejich délce spíše výklenky ve skalní stěně, vydělat.

Nu a něco ze života - doneslo se mi, že se chystá likvidace muničního skladu ve štole Marie pod Fiolníkem. Pohled na muniční sklad je na horním obrázku, objekt je rozsáhlý a určitě by se pro něj našlo smysluplnější využití, než platit někomu za jeho  znepřístupnění, tím spíše, že portál Marie je uzamčen v oploceném a dobrmanem střeženém objektu.

Snímky dole pak dokumentují cestu k zmíněnému muničnímu skladu.

 

Cestou k muničáku. Lutny, trubky na vodu a vzduch, v pozadí skupina tří huntíků.


 

 

Začátek Marie je vyztužen hajcmany.

Všude koleje. Skanzenisti by plesali...