Kozojedy

Po příchodu k šachtě jsme nevěřili vlastním očím. V prostředku  lesa, zaplatilo MŽP zasypání metrového dolíku po staré jámě a k tomu zřízení tohoto příšerného rumiště.

Pro tak nezbytnou "likvidaci" bylo nutno zřídit příjezdovou cestu.. Timex přitom postupoval vůči přírodě s obvyklou citlivostí. 

Cca 2 ary totálně zdevastované přírody, aby si s.r.o. vydělalo.  Blízký klášter ve Svaté Dobrotivé. Kdysi zde býval horní úřad.

 Šachta u Kozojed - další z "nezbytných" a nepochopitelných  likvidací. Před vysoce ekologickým zásahem firmy TIMEX s.r.o. se v  místě zasypané šachty rozkládal asi metrový dolík zasutý odpadky, kterým vévodil orezlý dětský kočárek. Některý z úředníků MŽP ovšem usoudil, že je třeba zaplatit za zahrnutí dolíku kamením z haldy a celý objekt ohradit . Šokující je, jak TIMEX s.r.o. při své činnosti dokázal zdevastovat okolní přírodu. Opravdu bylo tak důležité věnovat peníze na akci, po které už druhým rokem srdce borového hájku  hyzdí takový hnus?

A tak to končívá....