Kozojedy II

Další oplocený dolík po staré, léta zasypané průzkumné šachtě na Zaječovsku

29.01.2003

Okolo Kvaně u Kozojed dodnes najdeme mnoho zbytků po starém dolování železných rud. Proč zrovna tato zatopená dobývka   nestála likvidátorům (na rozdíl od  mnohem skromnějšího padesát metrů odtud  vzdáleného dolíku  po zasypané šachtě KŠ1)  za pozornost,  je pro mne záhadou.


Jak je vidět, úředníkům MŽP musí naše bezpečnost v zaječovském lesíku ležet hodně na srdci, když   najalo TIMEX na zřízení této odporné ohrádky. Je fakt dobře, že   (až sem půjdeme třeba na houby) nebudeme muset zvracet strachem před hrozícím pádem do půlmetrové jamky.. 

Fascinuje mne, jak ochotně a čestně se MŽP hlásí k financování těchto  akcí. Dlužno podotknout, že pokud je bezpečnostní pásmo vyznačeno stávajícím oplocením,  pak likvidátoři ušetřili poměrně dost lana. Jestli má tahle orezlina natažená na pahýlech z vacíkovských kolejí stranu 15 metrů, je to až moc.


Při focení zlikvidované šachty se k nám přidal domorodec s pobíhajícím ohařem, který nám poskytl toto interview:
Domorodec: "Fotíte, fotíte?"
My: "Jo, fotíme, fotíme. Copak to tu bylo?"
Domorodec: "Tady bejvávala šachta a 
támhle o kus dál (muž mávl rukou směrem ke KŠ2) druhá. Když jsem byl malej, tak se tu hledalo železo."
My: "A jak dlouho je to tu zasypané?"

Domorodec: "To zasypali ještě  když jsem chodil do obecné, jakmile tady přestali kutat."
My: "A jak to tu vypadalo, než tu předloni postavili ten plot?" 

Domorodec: "Byla tu taková jamka, jak to za ta léta slehlo."

My: "Hluboká?"

Domorodec: "Já bych řekl tak po kolena, určitě ne víc, než metr."

My: "A jste rád, že je tu teď ta ohrádka?"

Domorodec: "Nu, zabezpečili to, ne?"
My: "A před čím to zabezpečili." 
Domorodec: "No, aby tam nikdo nespadl?"
My: "Myslíte, že by se mu  při tom něco stalo, když jste říkal, že šlo o metrový dolík?"
Domorodec: "Třeba by se to mohlo propadnout...."
My: "Těžko. Ten plot tomu určitě zabrání. A není pravděpodobnější, že se tu teď o ty dráty někdo přerazí?"
Domorodec: "Vy jste ňácí chytří. Když se má přerazit, tak ať sem nechodí."
My: "A nezdá se vám, že jsou to zbytečně vyhozené peníze?"
Domorodec: "Moje peníze to nejsou, tak proč bych se staral." (hvízdá na ohaře a spěšně odchází.)

Netvrdíme, že je takovýto postoj k likvidacím typický, ale určitě nebude ani marginální. Čí peníze to tedy asi jsou?