Hředle - u křížku

"Děkuji Bohu a nebesům, za to, že na ministerstvu životního prostředí sedí dobří a rozumní úřednící, tak ostražitě bdící nad naší bezpečností i bezpečnostní našich dětí, že nechali zajistit děsivou štolu smrti u Hředlí," sepjal nábožně ruce pražský montanista Macík a vděčně pohlédl k obloze.
"Jsem opravdu rád, že ve Zdicích sídlí likvidační firma TIMEX," pokračoval Macík, "protože snad právě ta tohle  smrtonosné místo zajistila proti vstupu igelitovou páskou s nápisem v češtině i němčině a osadila u zasutého vchodu plastovou tabulku s nalepenými červenými písmeny 'Důlní dílo, vstup zakázán.'"
"Vzrušuje tě to hodně?", zeptal se Macíka kladenský Speo.
Macík na něho sveřepě pohlédl a odplivl si do nedalekého křoví. "Jde mi o to," vysvětlil, "že tohle moudré opatření zabrání dalším neštěstím, podobným tomu  na Katovické hoře, kdy se táborová instruktorka, lezoucí do jedné z přístupných štolek beze světla, zřítila do nezakryté šachty."
"Ne, že bych to té instruktorce přál", odtušil Speo, "ale když má někdo tolik rozumu, že vleze do jeskyně nebo dolu beze světla, ani si nic jiného nezaslouží."
"Jsi cynik," odsekl Macík, "já jsem naopak rád, že se nyní v noci konečně mohu cele oddávat posilujícímu spánku, aniž bych se neustále probouzel s obavou, že do té štoly někdo vleze." 
"V té štole je hodně nezakrytých šachet, kam mohou padat táborové instruktorky?", zajímal se Speo.
"Ne," pohlédl Macík na neinformovaného Spea s krajním despektem, "žádné takové šachty tam nejsou."
"Tak alespoň nějaké komíny nebo hloubení," navrhoval Speo.
"Ani komíny ani hloubení", odsekl Macík, "jde o důl o jednom jediném patře.
"Chápu", kýval hlavou Speo, "hrozí zde nebezpečí, že se potencionální návštěvníci ztratí v spletitém labyrintu chodeb, utopí v hlubokých okrových tůních a udusí v místech se zvýšenou koncentrací kysličníku uhličitého."
"Ne,není tam labyrint, ta štola je přímá a rovná bez rozrážek," namítl Macík.
"Má tam snad pelech nějaké nebezpečné krvelačné zvíře, které by návštěvníka rozsápalo na krvavé cáry?", snažil se Speo odhalit nebezpečí, jímž zajištěné dílo hrozilo.
"To ne", odmítl tezi Macík, "krvelačné zvíře by se tam nevešlo, poslední dva roky tam přežívali jen dva netopýři. Celá ta štola je dlouhá necelé čtyři metry a končí čelbou. Je tak zasutá hlínou a listím od vchodu, že se v ní dalo tak leda klečet. Přesto, když bylo zaplaceno její zajištění, to jest výjezd likvidátorů, osazení tabulky do betonového soklíku a zapáskování vchodu tím červenobílým mlíkem, musí k tomu v dnešní době, kdy ve státním rozpočtu chybí peníze na cokoliv cokoliv smysluplného, být nějaký pádný důvod." 
Speo v údivou nad moudrými implikacemi svého kolegy vytřeštil oči a otevřel ústa. "Určitě tam číhala smrt", zablekotal.
"Určitě," potvrdil Macík, jen nevím jaká. Ale musela být strašná a důkladná!" 

Hředle, štola u křížku.

U zajištěné štolky jsme potkali dva přibližně dvanáctileté chlapce, které na místo přilákala nápadná červenobílá tabulka a pestré igelitové oplocení. Takže co dodat? Likvidátoři si zase trochu přivydělali velice smysluplným označením a zajištěním zasutého ústí tři metry osmdesát dlouhé průzkumné štolky po Pražské železářské společnosti v zalesněném svahu nad litinovým křížem u silnice ze Zdic do Hředlí. Opuštěné  stabilní dílko sloužilo jako zimoviště dvěma netopýrům velikým, z montanistického hlediska bylo zcela nevýznamné. Je skryto v křoví, mimo několika místních občanů o něm skoro nikdo nevěděl, nikdo je pro jeho nepatrné rozměry nenavštěvoval. Kretenský nápad označit štolku ze silnice viditelnou cedulí má jediný následek. Každý, koho tyhle objekty trochu zajímají, přilákán výstražnou tabulkou do štolky (nevěda, že to nestojí za to) zaleze, vyplašení netopýři nejspíš uhynou. Třeba tam díky nápadné ceduli začnou chodit místní děti a obec z hrůzy o jejich životy vchod nakonec zasype nebo nechá zalít betonem. Zbytečně vyhozené peníze, zbytečně zničené zimoviště chráněného živočišného druhu. 

Pro likvidátory a jejich ministerské mecenáše bych měl další typ: u potoka hned za stroupinským mlýnem za Hředlemi je další nezajištěná štola. Je úděsně nebezpečná, necelý metr dlouhá a tento stav neprodleně vyžaduje osazení typické anonymní amatérské tabulky s písmeny vyřezanými na plotteru a znepřístupnění červenobílou igelitovou páskou. Na to se snad pár stovek ve státním rozpočtu najde, ne? 

 Surikata CM