,


Jáma František u Hředlí
1.1.2003

Likidátoři mají nové, frajerské pásky....

Další z likvidací se odehrává poblíž obce Hředle na Rakovnicku. Tentokrát se jedná o jámu po opuštěném uhelném dole, nesoucí  svaté jméno František. Zchátralý důlní barák, krásně vystavěný z opuky, má mimo provalené střechy i propadlé stropy.  
Zda se jedná o likvidaci hrazenou z prostředků MŽP, se nám prozatím nepodařilo zjistit, stejně tak ani  likvidační firmu.

 

Betonový překlad kryje šachtu, anonymní cedulka zakazuje vstup s oddůvodněním - Bezpečnostní prostor pro  likvidaci SDD. Škvírou u předního rohu panelu lze nahlédnout dovnitř.


S přírodou se likvidátoři, zpravidla nemazlí.   Opuštěná trafostanice. Dráty k ní dávno nevedou.

Šachta je hluboká cca 40 metrů, betonové stěny tvoří ovál, rozdělený traverzami na prostor pro klec a lezné oddělení. Na dně se blyští tekoucí voda. Zespodu stoupá teplý vzduch, který ve venkovním mrazu zcela znemožňuje jakékoliv slušné fotografování. 

Vybrakovaná šachta těsně pod ohlubní. Lezné oddělení tvoří shnilé dřevěné žebříky..

I staré uhelné štoly, jaké se rozbíhají z likvidované jámy mají své neopakovatelné kouzlo............