Dlouhá skála u Kublova

Zajištěné staré důlní dílo Dlouhá skála. MŽP nám zde z našich daní velkomyslně zaplatilo plůtek, abychom se cítili bezpečněji, až budeme u Kublova houbařit.  

Jezírko v lese, už třicet let stejné. Plavou v něm nahnilé klády, napájely se z něj srnky. Kdosi na MŽP ovšem loni usoudil, že je třeba, aby si v rámci platných zákonů občané zaplatili jeho oplocení. Věřím, že mnozí z nich ani nevědí, jak racionálně je s těmihle fondy nakládáno. Tak se dívejte a kochejte se. Klasická cedulka. Je k vidění stále častěji. A zároveň s tím, jak se množí, podzemí ubývá. Firmu celkem chápu, chce se za každou cenu uživit. Ale nad těmi, kdo tyhle zakázky za státní peníze zadávají, zůstává můj rozum  stát. 

Likvidátoři patrně přehlédli, že na Dlouhé Skále bylo otevřeno celkem pět šachet a svoji nevtíravou pozornost věnovali té jediné, přezmáhané v padesátých letech minulého století. Jak k tomu přijde tato jáma, že nedostala stejný slušivý plůtek, jako její sousedka? Z šachet se samozřejmě hluboko pod zemí rozbíhaly štoly. Systém pod jámami na Dlouhé Skále nebyl příliš rozsáhlý, přesto jej odvodňovala dědičná štola. Na mapách je zakreslena a dodnes lze její ústí lokalizovat. Likvidační firma TIMEX Zdice, tuto skutečnost přehlédla. 

Průzkumný důl Dlouhá skála, byl otevřen  v padesátých letech devatenáctého století c.k. hormistrem panem Grossem, který, když zde nalezl z jedné strany krušnohorské a z druhé straně brdské vrstvy, usoudil z toho na budoucí příznivé výsledky. Důl se nachází přibližně 1200 sáhů jihozápadně od Kublova na t.zv. Dlouhé Skále (800 sáhů dlouhém a sotva 70 sáhů širokém hřebenu z křemenců brdských vrstev) a byl zaražen na severním svahu tohoto hřbetu a to mezi ním a na den vystupujícími buližníky. (Sáh je v tomto smyslu asi 1,90 m.)
V padesátých letech  dvacátého století byla stará šachta vyzmáhána, ložisko prozkoumáno do hloubky padesáti metrů pod povrchem, avšak těžba nebyla zahájena. 
Celá likvidace je ukázkovým příkladem toho, jak dokáže MŽP hospodařit s penězi od daňových poplatníků - zaplatí z nich oplocení necelé dva metry hluboké lesní tůňky. Hezké, co? 

P.S. Pan c.k. hormistr Gross odpočívá v pokoji a bázni boží na novojáchymovském hřbitově. 


Surikata, král montanistů Surikata
"Prosím zde o jednu maličkost. Pokud narazíte kdekoliv na staré zlikvidované a označené důlní dílo, neničte výstražné cedulky ani tabulky s jeho popisem. Jednak je to absurdně (co se týče postihu) přestupek závažnější, než krádež v samoobsluze, jednak jsou takové tabulky z dálky viditelné a pomáhají v nepřehledném terénu dílo lokalizovat. Na místě se pak najde ještě lecos zajímavého."