,


Jáma Bohuslav II u Březiny na Rokycansku
1.9.2003

Hezké, což....

Tak jsme se začátkem školního roku přišli o další památku z dob konjunktury železnorudné těžby zbirožského eráru, o jámu Bohuslav 2 v Březině u Rokycan.
Jak se to stalo, mi (protože jsem dosud po encefalitidě upoután na lůžko) aktuálně napsala Pavlína Němcová:
"Ahoj, věc se má následovně.
Ráno jsem šla vyvenčit psa, a když jsem se zeptala jedné pejskařky, kterou jsem potkala, jak bylo o weekendu, tak z ní vypadlo, že mají před chatou starou šachtu, kterou se chystá nějaká firma zasypat  (údajně ekologickým kamením), protože je 50m hluboká. Ihned jsem se zeptala, kde vlastně tu chatu má a ejhle – v Březině. Zjistila jsem od ní ještě, že už si likvidátoři připravili cestu, vykáceli stromy a tento týden to zasypou. Tak jsem nemeškala a s Pažoutem jsme tam sjeli. Ovšem pozdě. Dílo bylo dokonáno. Včera.
Vyzpovídali jsme alespoň místního občana, který řekl přibližně toto:
'Včera to zasypali, měli berounskou SPZku, paní od firmy říkala, ze jsou ze Zdic. Já jsem na to upozornil – mohly by tam spadnout děti, hraji si tady v lese. Před tím, než to zasypali, tak to vypadalo tak, ze na haldě byl dolík, který se po loňských deštích začal propadat. Objevily se železné trubky, které překrývaly díru, bylo i vidět, jak je vykroužena. Pak tam začali lidi vozit bordel, měli jsme strach, aby tam děti nespadly. Než to zasypali , tak bordel odvezli na skladku, dost to smrdělo, byla tam shnilá voda.Dali tam kameny z tý haldy.
Taky se začal propadat jeden starý vrt, nejdřív byl úzký 20cm, pak se průměr zvětšil na půl metru, krásně vykrouženej, asi 5m hlubokej, tak jsem jim to řek a oni, že když jim zbude v rozpočtu, ze to zasypou.Tak to zasypali.
A ještě jednu díru za cestou. Ta byla hluboká za sucha asi 8m, za vlhka byla většinou plná vody. Tak tu taky zasypali.'

 

Tomu se říká ekologický přístup. Stejnou scenerii vidíme všude tam, kde likviduje zdická firma TIMEX.

Další objekt, vnášející neklid do srdcí chatařských rodičů. 

Pohled z dálky - rozvezená halda a zasypaná jáma.


Že likvidaci prováděla firma TIMEX, nemám prozatím ověřeno, i když informace, že sídlí ve Zdicích a skutečnost, že za ní jedná za ní "nějaká paní", je  dostatečně výmluvná.
Podle mapy mělo jít o šachtu Bohuslav II, v roce 1863 dosáhla hloubky 56m. V současnosti byla po cca 150-ti letech téměř celá zasypaná, pár zbývajících decimetrů k ohlubni zatopená.
   V roce 1952-53 v těchto místech probíhal  průzkum  ÚÚG, realizovány byly  4 vrty a 2 rýhy,  o případné revizi  šachty není zmínky.
Klasickým vedlejším efektem likvidace je zbytečná devastace lesa - operující  firma si nejprve rozšířila cestu, pak na haldě vykácela borovice, včetně těch  vzrostlých, půlku haldy odebrala a na šachtu navršila kužel materiálu. Vrt z padesátých let minulého století, je oproti tomu  zajištěn vcelku kultivovaně – zasypán, ohrazen páskou a označen cedulí. Na šachtě za cestou je opět navršen nechutný kužel  "ekologického" haldového materiálu.  Zde se patrně jednalo se pravděpodobně o jednu z mnoha kutacích šachtiček, v mapě není vyznačena.

Takže místní chataři mají nyní klidné spaní a také moc hezký les.

 

Cesta, upravená likvidátory pro jejich těžkou techniku.


Surikata

Surikata , král montanistů:
"Děkuji Pavlíně Němcové za poskytnutý materiál o březinské chatařské aktivitě a související fotografie. Tím, že jsem stále ještě ve stavu nemocných, nestíhám zdokumentovat další nedávné zajímavé akce, jako byla například likvidace neškodné úpadnice  Matylda II na Radnicku. Snad se k ní v dohledné době dostanu."