Aktuality PMS 30.09.2002
Surikata Surikata, PMS: "V neděli 29.9.2002  podnikl udatný Popovický montanistický Superklub posílen o Kašiho ze slavných ZJRN průzkum  staré hřebenské šachty. Zjištěno bylo, že jednak nějaký potřebný člověk zcizil armovaný betonový panel, který donedávna kryl ohlubeň, jednak se (patrně vlivem dešťů) utrhl hliněný okraj jámy a spadl dolu. Po kontrolním měření hladiny CO2 (tentokráte pouhá 2%), jsme šachtu slanili, abychom zjistili,  že metrová vrstva spadlé hlíny znepřístupnila rozrážky vedoucí do vlastního dolu.
Z Hřebenů jsme se vypravili na bývalý provoz "V ouzkých" u Holoubkova a jeho okolí. Jedná se o beznadějně podmáčené pinkové pole s téměř dva kilometry dlouhou dědičnou štolou. Podzemí je totálně nepřístupné, na zbytcích hald a odvalů lze nalézt hezké ukázky krystalovaného železitého křemene, s trochou štěstí  i  drůzy jeho mléčně  bílých krystalů. 
Zcela mrtvé je  Osecké dolové pole, zde nejsou díky píli místních patrné  ani propady a mimo několika slehlých hald nic neupomíná na to, že zde před sto padesáti lety bylo v provozu pět železorudných dolů,  z toho jeden (Šternbergský) s šedesátimetrovou těžní jámou. Po cechovním domu nezbyly ani základy.
Naprosto zplanýrovaný je i Těňský důl - dolová pole Alžběta, Klara, Theodor a Regina srovnal buldozer včetně jejich hald. Pouze podle mimořádně kamenité půdy s kousky čočkovitého krevele lze dnes nalézt místa, kde kdysi probíhala rozsáhlá těžba. Těňské doly byly navíc otevřeny pouze šachtami, nemá proto smysl hledat žádnou zapomenutou štolu. Není zde ani co fotit.

Vzhledem k "útlumu" této webové presentace budeme až do jejího ukončení (nejpozději posledního října tohoto roku) publikovat aktuality již pouze dvakrát týdně. V těch minulých jsme upozornili na dvě setkání speleologů, která se uskuteční příští weekend. Zatímco Tetíňáci tradičně povedou své exkurze do Terasovky, Portálovky nebo atraktivnější Martiny, pražští pořadatelé nabízejí klášterní krypty, chodby a další zajímavé podzemní historické objekty. Jeskyně v Praze sice neuvidíte, ale taková katakomba s mrtvou jeptiškou  také nebude k zahození.
 

 

Žánrový obrázek z Velízu pro Fond ohrožených dětí
Vesnický chlapec na útěku před rodiči.

Při průzkumu staré štoly u Velízu jsme objevili na jejím konci mladého chlapce, ukrývajícího se zde  od posledního června tohoto roku před vlastním otcem, který jej slíbil zabít za špatné vysvědčení.

 

Sestup do Hřebenské jámy

Hřebeny jsou jeden ze tří zlikvidovaných železorudných  dolů poblíž vsi Kublov. Další jsou  Velíz a  Dlouhá skála, která  je často uváděna jako pouhý průzkum. Na mapě z roku 1832 je na Dlouhé skále zakresleno 5 šachet (všechny letos lokalizoval PMS, o nepochopitelné likvidaci jedné z nich, přezmáhané v padesátých letech minulého století na větší profil jsme zde již psali), pravdou je, že zakreslené systémy pod šachtami jsou izolované a nevelkého rozsahu do několika desítek metrů. Veškerá díla na Dlouhé skále jsou beznadějně zatopená a tudíž nepřístupná. O Velízu připravujeme (pokud to ještě stihneme) samostatné pojednání. 
 

Kaši, neznaje bázně, lomcuje zodpovědně s nahnutou břízou na kraji šachty, aby se před nebezpečným sestupem ujistil, že mu nečekaně nespadne na hlavu.

Kaši se jako prvý spouští do patnáctimetrové jámy starého zlikvidovaného dolu. Bohužel, cesta do systému je uzavřena sesuvem půdy z povrchu a bude nutno vyzmáhat několik metrů zeminy.

 

Svátek slavili v sobotu Václavové
Blahopřejeme proto nám známým montanistům tohoto jména k jejich výročí.

Iru Eligwe

 Václav Cílek , PMS
"Dovedete si představit, co by nastalo, kdyby nějaký virus nebo mutace způsobil vyhynutí obilovin? Nebyla by mouka, potažmo žádné pečivo, dorty, oplatky, piškoty, pišingry, ale ani těstoviny, škrob, krupice či knedlíky. Opomineme-li skutečnost, že by nastal absolutní hladomor, jako příloha k masu by zbyly pouze brambory či topinambury. Hrozná představa."

Bagr

VašekM, zvaný Bagr , Speleolog Kladno
"Dík za přání. Je od vás hezké, že jste si na mne vzpomněli. Moji kladenští kolegové mi ani pořádně nepovinšovali. Speo mi dal k svátku plivanec a Blancman chcíplého slimáka. Asi se na ně vykašlu a vstoupím k vám. Rád vám pomůžu ve zmáhání té hřebenské jámy. Fakt jsem docela dojatej." (vzlyká, pláče a posmrkává) 

Vašek V

VašekV, ZJRN
" Žil jednou jeden král a ten měl tři syny - jednoho blbého, druhého chromého, třetího slepého. Nebyli k ničemu, jen se pořád někde bezcílně potloukali, plivali po nádvoří a znásilňovali místnímu bačovi ovce. Starý král už se na to nemohl koukat. Jednoho dne si je nechal zavolat, chvíli se na ně zhnuseně díval a pak jim řekl:........ "