Aktuality PMS 27.09.2002
Laco CMA Surikata, PMS: "O příštím weekendu se   budou konat hned dvě podzemnická setkání  - jednak již tradiční  Setkání speleologů na Tetíně, jednak nově Setkání speleologů v Praze. Obě nabízí exkurze do blízkých podzemních lokalit i večerní společenskou zábavu, takže rozhodnutí, kam se vydáte je zcela  na vás. 
A my přikládáme snímek z jedné náhodné návštěvy starého důlního díla poblíž trati Beroun-Praha.

Zatopená štola z  lomu nad železničními kolejemi. Délka 170 m, jedna rozrážka. Průzkum.

   


Program:
4.10.2002 Od 16.00 hod.:  Registrace účastníků v objektu  Staré čistírny odpadních vod v Papírenské ulici Praze 6. Při registraci přihlášení na vypsané exkurze. Do ukončení registrace ve 24.00 hod. informační presentace.
5.10.2002 v 8.30 hod.: Zahájení
V 9.00 odchod na celodenní exkurze (návrat cca v 18 hod) 19.00 - 24.00 hod společenský program v objektu čistírny spolu s prohlídkou
6.10.2002 v 8.30 hod.: zakončení a poté v 9.30 odchod na exkurze, ze kterých bude již individuální odjezd účastníků domů.

Ubytování:
Pro mimopražské účastníky je zajištěno ubytování ve vlastních spacích pytlích na podlaze v objektu Staré čistírny odpadních vod (nebuďte měkcí, v dírách spíte v lecčems). Nebojte se, je tu lépe než v leckterém hotelu.


Stravování :
Zajišťuje si každý účastník sám ze svých zdrojů. Při exkurzích se počítá se zastávkou u některého zdroje obživy a přestávkou. Při společenském programu bude poskytnuto drobné občerstvení, odpovídající vážnosti večera.


Přihlášky účastníků se přijímají poštou na uvedené adresy nebo na tyto e-mailové adresy: vojir@nautilus.cz, vladimir.vojir@centrum.cz, případně telefonicky na 777293339. Předem přihlášení mají nižší účastnický poplatek - uzávěrka pro přihlášky je 2.10.2002.

Účastnický poplatek 190 Kč pro předem přihlášené, 210 Kč pro ostatní.
Zahrnuje možnost ubytování ve vlastním spacáku, účast na exkurzích (doprava MHD ve vlastní režii účastníků), exkurzního průvodce a občerstvení v sobotu večer.

S pozdravem a přáním brzkého setkání za pořadatele            Vladimír Vojíř


Michal u Kublova

Klasický obrázek - někde se zmíníte o starém dole, který 150 let nikomu nevadil a výsledek vidíte na vlastní oči. Realizátor TIMEX s.r.o., investor MŽP.


Rámcový program setkání na Tetíně 2002

 


PÁTEK 4.10

18 – 19 HOD.

 SJEZD NEDOČKAVĚJŠÍCH A VZDÁLENĚJŠÍCH JESKYŃÁŘŮ U RESTAURACE U HASIČE (ROVNĚ ZA NÁMĚSTÍM)  SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM, S KOLEGY A MÍSTNÍM ZAŘÍZENÍM. Snad Oheň. 

SOBOTA 5.10

10 .00– 10.30

PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ:  sTARTOVNÉ, domluva projekce příspěvků

ZÁPISY NA LOKALITY: Od nás to bude Martina a terasovka. další dle ostatních skupin.

11.00 – CCA 17. 00

EXKURZE PO LOKALITÁCH 

TRAVERZ PŘES TETÍNSKOU ROKLI

17.00 - ?

PROMÍTÁNÍ:  (DLE POČTU PŘÍSPĚVKŮ) 

19.00 – XX

PODLE VÝDRŽE : OHEŇ před hospodou a hospoda, druzení jeskyňářského národa ….

 NEDĚLE 6.10

PODLE Vašeho uvážení: co si kdo ským domluví

S OTAZNÍKEM: MOŽNÁ VERNISÁŽ TENTO VÍKEND OTEVÍRANÉHO TETÍNSKÉHO MUZEA  (POKUD SE TEDA STIHNE OTEVŘÍT!!) SAMOZŘEJMĚ S EXPOZICÍ TETÍNSKÝCH JESKYŃÁŘŮ. 


 
MÍSTO KONÁNÍ :  

 SICE TRADIČNĚ NA TETÍNĚ, ALE NE V KULTURNÍM DOMĚ, ALE PŘED HOSPODOU U HASIČE NEDALEKO VODNÍ NÁDRŽE V PŘILEHLÝCH VOJENSKÝCH STANECH. 

UBYTOVÁNÍ: 

JE DOMLUVENO UBYTOVÁNÍ V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ ZA 30 KČ NA NOC. BYLO BY DOBRÉ OHLÁSIT PŘEDEM. 

VSTUPNÉ: 

JSME LIDI: 50 KČ 

PŘÍSPĚVKY: 

POKUD BY JSTE MĚLI NĚCO ZAJÍMAVÉHO, ROZHODNĚ PŘIVEZTE S SEBOU, JEŠTĚ LEPŠÍ BY BYLO OZVAT SE PŘEDEM. 

HUDBA:

LETOS BEZ TANEČNÍ PRODUKCE, PROTO VYZÝVÁME všechny HUDEBNĚ NADANÉ O DOVEZENÍ NÁSTROJŮ A O JEJICH PRODUKCI. OHEŇ BUDE!!

URČITĚ PŘIJEDˇTE ! ČÍM VÍC NÁS BUDE TÍM BUDE VĚTŠÍ SRANDA!!!

 

Iru Eligwe

Iru , SRNS
"Příští aktuality vyjdou po neděli, jejich hlavní náplní bude výsledek weekendové exkurze do staré Lucperkovy šachty u obce Tmaň . Vzhledem k tomu, že se odvážný Titán v sobotu pokusí překonat pomocí jednolanové techniky 150 metrů hlubokou šachtu, je možné, že se (pokud tento hazard legendární kmet přežije)  zmíníme  i o okolnostech, které dramatický sestup a výstup provázěly.