Aktuality z činnosti PMS 
31.8.2002

Třetí setkání montanistů na Koukolové Hoře¨
Speo Speo, Speleolog Kladno  "Na sobotním setkání montanistů na Koukolově hoře zazněl z mnoha stran návrh na ukončení činnosti slavného Popovického montanistického superklubu. Můj názor? Většina členů PMS se pro svou udatnost a neohroženost stala již zaživa  legendami, ověnčenými gloriolou zasloužené slávy. Bude lépe, když (i vzhledem k svému věku) zmizí již nyní z montanistického kolbiště, než aby se z oné krásné legendy proměnili v komické starce, kteří na laně neudrží moč." 
Miki Surikata, PMS  "Na dnešním setkání se opět rozproudila debata o existenci bájné tajné chodby, spojující vesnici Popovice s vrcholem Koukolovy hory. Prosím vás, když už si odmyslíme účel podobného díla, vezměme v úvahu stoupání 150 metrů na 300 metrů vzdálenosti. To by nebyla chodba ale úpadnice a rád bych viděl toho, kdo by se ve svážné s tímto sklonem procházel. Ano, v Popovicích existuje stará podzemní chodba, ale ta spojuje bývalý pivovar se vzdálenou lednicí."


Lokality kde nic není 

Kateřinsko-babí štola 

Spadlý portál zatopené štoly kateřinského dolového pole přeměnili místní občané na lesní studánku. Obávám se, že je jen otázkou času, kdy nějakou likvidační firmu napadne že se jedná o staré důlní dílo, přístřešek strhne, studánku zalije betonem a okolní les přitom patřičně zdevastuje. Vše podle zákonů a předpisů. Zdař.  


 


Lokality kde něco je 

Krátce po povodních ... I některé dříve snadno přístupné štoly změnila zvýšená vodní hladina k nepoznání.

Šibík (komín) objevený PMS minulý týden ve vojenském pásmu západně od  Felbabky. Hloubka 32 metrů, suchý, na dně 14 % CO2. Dno a případné nezasypané rozrážky nebyly prozatím pro vysoký obsah kysličníku uhličitého zkoumány.

 

Mario

Mario, PMS:"V sobotu proběhlo již třetí tradiční štěkání montanistů na Koukolově hoře. Zájemci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet  na zahradě u sídla PMS obě revoluční trainingové Surikatovy metody: zdolání Stromu smrti i Sestup do šachty slimáků. Zájem byl vpravdě obrovský. Náš president při této příležitosti vznesl návrh na ukončení činnosti PMS s oddůvodněním, že  úspěchy tohoto spolku zbytečně deprimují  méně schopné skupiny."

Laco Lahoda CMA

Laco Lahoda, CMA: "Existence PMS je skutečně pro naše členy velmi frustrující a  demoralizující. Jak byste se tvářili vy, kdybyste na každé lokalitě,  kterou považujete za svůj objev, nacházeli cedulky s nápisy "Byli jsme tu první - Popovický montanistický superklub" nebo na dně šachty šlápli na tabulku s textem:"Šli jsme o dvacet metrů hloub - PMS ". Myslím  že PMS by měl svoji činnost ukončit a král montanistů předat žezlo mně".

Činost PMS bude dle rozhodnutí rady ukončena nejpozději do konce tohoto roku.