Aktuality z činnosti PMS 
29.1.2004

  Dvě fotografie z Zittau pořízené během instalace celního software

Surikata, král montanistů. Surikata CM, PMS:  "I stalo se v těchto dnech, že jsem se pracovně několikrát po sobě ocitl v Hrádku nad Nisou a napadlo mne ve volné chvíli přejít do sousedního Německa na montanistický průzkum. Hned blízko Zittau je několik povrchových dolů na lignit a v jednom z nich zajímavý nepoužívaný muniční sklad. Zaujala mne chatrná výdřeva 'na srub' (dle Němců z doby druhé světové války) a tak jsem neodolal a pořídil s jejich svolením několik fotografií, z nichž dvě zde přináším."

Starý muniční sklad je ještě před kobkami zavalený a tak z něj zbývá jen několikrát zalomená přístupová chodba. I tak je pěkný.


  Záznam z konference o nouzovém kotvení lana

Ve středu proběhla v prostorách Geoparku v Muzeu Českého krasu zajímavá konference, kde se mimo jiné diskutovalo i o nouzovém kotvení lan ve speleologické technice. Zde uvádíme zkrácenou verzi záznamu:
"Občas se mi stane, že přijdu na lokalitu, kde je zajímavá nevystrojená vertikála a já nemám kam uvázat lano, abych se do ní mohl slanit", svěřil se Peos a spořádaně usedl na své místo, vyčkávaje moudrých rad zkušených kolegů.
"Nejlépe uděláš, když si do blízké skály zatlučeš pár nýtů a přiděláš na ně plakety," nabídl řešení Laco z CMA.
"Není tam skála," upozornil zachmuřeně Peos.
"Není?," podivil se Laco, "tak to je zlé."
"Co takhle nějaký pořádný strom," navrhl Iru, "samozřejmě nesmí být shnilý nezakořenělý nebo jinak nedůvěryhodný.."
"Žádný strom tam není. Ani strom ani keř ani balvan," pravil zachmuřeně Peos a z té beznaděje mu vyhrkly slzy.
Iru se zaraženě odmlčel a bezradně hryzal duralovou karabinu.
"Nedalo by se lano uvázat k pevnému trsu trávy?", napadlo Laca, ale zasmušilý Peosův pohled napověděl, že ani trávy se v okolí jeho vertikály nedostává.
"A co použít montanistickou mrkev," ozval se Surikata, "je spolehlivá, důstojná a nenáročná."
"Mrkev?", zhrozil se Peos, "to jí mám sežrat a pak skočit dolu?"
"Proč bys ji žral," podivil se Surikata, "ukotvíš k ní karabinou lano."
"To je pravda," přidal se Laco, "na mrkev jsem zapomněl, sám jich nosím několik v kapse."
"Jenže u té vertikály žádná mrkev neroste," vykřikl Peos, "ani stromy, ani tráva ani mrkev."
"Samozřejmě, že neroste," odsekl Surikata. "Proto si ji tam přineseš, zatlučes plochým kamenem jako stanový kolík, pořádně zaleješ, půjdeš domů a vrátíš se třetí den, až zakoření."
"Musíš ji ale zatloukat opatrně, abys ji nenaštípl nať," doplnil Laco, "stejně tak nemůžeš z hlediska bezpečnosti použít jedinou mrkev, ale minimálně tři a lano k nim ukotvit trojitou dračí smyčkou."
"Správně," podotkl Iru, "jedna mrkev je totální nouzovka, na tu se nemůžeš spolehnout. To už je opravdu lepší použít strom."
"Ani strom nemusí být zcela bezpečný," poznamenal Laco. "Když už vážete lano ke stromu, vyberte si hodně trnitý, aby na něm špagát pořádně držel nebo tam ten provaz v případě, kdy je kmen hladký, pro jistotu přitlučte několika hřebíky."
"Ty hřebíky stačí obyčejné nebo nějaké speciální montanistické," zajímal se Peos.
"Obyčejné v nouzi stačí," ujistil ho promptně Laco.
"Dobrý bývá strom, který je hodně usmolený," připomněl Surikata, "lano se k němu přilepí a když smolou pořádně opatláš i uzel, málokdy se ti povolí."
Peos, neschopen vstřebat tolik podstatných informací, zmateně civěl před sebe a vrušením silně slinil.


Kikina Kikina Lenka, SKK:
"Mám-li se vyjádřit k výše uvedenému záznamu z konference o nouzovém kotvení, musím po pravdě říci, že montanistickou mrkev k tomuto účelu s úspěchem používám již několik let. Když jsem byla ještě v SKK, Speo nás nutil kotvit do takzvané Speovy řepy. Ta je ale příliš velká a neskladná. Zkrátka Speově řepě fuj, montanistické mrkvi (správně má být Surikatova montanistická mrkev) sláva. "


Sandra Holubice, Krtkovi hoši:
"Protože je Krtek poněkud konzervativní, Surikatově montanistické mrkvi jsme se dva roky zbytečně bránili. Nyní se ale karta obrátila a já sama nosím SMM (surikatovu montanistickou mrkev) vždy s sebou a zatloukám ji preventivně všude, kde to má nějakou cenu. Svůj rozpačitý postoj k SMM korigoval již i sám Krtek a jeho odborný článek o mrkvi brzy se brzy objeví v lezecké sekci našich stránek.

Pro vstup do objektu jsem Němcům (ač certifikovaný montanista) musel podepsat jakési záhadné prohlášení.