Aktuality PMS 27.09.2002
Laco CMA Surikata, PMS: "V sobotním odpoledni, zatímco jsem vesele hýřil na rodinné narozeninové oslavě, podniklo několik montanistů pod záštitou PMS a vedením  oncle Iru Eligwe (který tak dokončil svoji kandidátskou zkoušku) pokus o vyzdvižení dávno ztracené  části "svatého dřeva" (břevna z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus) z hrůzné propasti smrti  nedaleko od Popovic. Výprava ( narozdíl od akcí rozličných Mužíků) byla úspěšná a PMS se tak zařadil před Indiana Jonese a jeho objev svatého Grálu. 

PMS, CMA, ZJRN a Los Speleos Desperados spolu s těmi, kdož počítají létavé savce.

Oddechový snímek  z expozice příbramského muzea na dole Anna..

 

1. Křížová výprava PMS

PMS, CMA, ZJRN a Los Speleos Desperados spolu s těmi, kdož počítají létavé savce.

Den D, hodina H, minuta M a vteřina V. Svaté dřevo se vyhupuje nad ohlubeň z úkrytu, v němž bez úhony přežilo běh tisíciletí. Lano drží odvážný Kaši, dřevo přidržuje srdnatý Krtek, v pozadí v exaltickém vytržení z neopakovatelného zážitku trčí Holubice.


Hrůznou propast smrti objevil Kaši, to že se na jejím dně  nachází hledaná relikvie, zjistil Surikata. Jak se svaté dřevo dostalo do Čech, ví dnes již málokdo. PMS se domnívá, že je na tato místa přinesl ze Svaté země zcestovalý arcibiskup Vilém z Tyru, žijící za vlády Balduina IV, krále jeruzalémského,  aby je daroval Vítkovi, převorovi Břevnovského kláštera. Dřevo je však značně těžké, arcibiskup, vlekoucí je na rameni  byl dlouhou cestou znaven  a tak posvátné břevno u Popovic  zahodil do propasti a rozmrzele se vrátil do Jeruzaléma. 
 

Krtek, neznající strachu, sestupuje do děsivé hloubky aby vyzdvihl to, co hledaly po celé věky nespočetné generace příslušníků všech národů.

Okamžik vítězství. Dotyk posvátné relikvie vlévá do Krtkova znaveného těla nové síly. "Nikdy jsem nezažil podobný svatý pocit, jako dnes", prohlásil Krtek později v restauraci.

Snímky z akce - le bon oncle Iru Eligwe.

Iru Eligwe

Iru , SRNS
"Vyzdvižení posvátného dřeva nebylo lehkou záležitostí. Nejprve jsme museli propast vyčistit od sajrajtu a prohloubit o 5 metrů na současných 32 m. Když jsme na dně nalezli hromadu sedmi klád, stanuli jsme před otázkou, která z nich je onou hledanou částí kříže, na nějž Římané Ježíše přibili. Vybíral jsem velmi zodpovědně a zvolil nakonec tu největší a nejzachovalejší. Ač má nedozírnou cenu, předáme ji zdarma Muzeu Českého krasu v Berouně. Ať žije Superklub."

 

Laco

Laco , CMA
"Co vám k tomu mám říct. My kopeme na severu Čech v naší tajemné šachtě s pokladem už třetí rok. Dřeme se jak zvířata a pořád nic. Už to samo o sobě je značně demoralizující. A teď znovu slyšíme, že Superklub za půl dne z jiné zasypané propasti vytáhne svaté dřevo. Já fakt nevím, co klukům řeknu, až je budu zase zvát k dalšímu kopání na naší lokalitě. Vždyť  okolo sebe pořád slyšíme "Superklub má už zase další objev a co vy?". Fakt mne to nebaví." 

Máca

Máca, KD, PMS
"Bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu, bij gumu, zab gumu, hu-hu.