Aktuality z činnosti PMS 
27.1.2004

  Ohlasy na aktualitu 'Kaši a Surikata sčítají netopýry'

Surikata, král montanistů. Surikata CM, PMS:  "Sčítání netopýrů se letos pomalu chýlí ke konci. Ohlédneme-li se za jeho výsledky, musíme zcela seriózně potvrdit, že akce, které zaštiťovali certifikovaní montanisté Kaši a Surikata přinesly exaktní a předpokládané výsledky. Výsledky sčítacích skupin, jež spolehly na vlastní síly nebo se nechaly doprovázet různými diletanty, však musely být pro naprosto zmatené a nevěrohodné údaje anulovány. Jak sčítání bez dohledu certifikovaných montanistů probíhalo v praxi, popisujeme v dnešních aktualitách."

Ani takto velikou štolu nebyla schopna sčítačí výprava Rumové Pralinky najít.Totálním fiaskem skončilo 27.1. sčítání netopýrů v Českém Krasu.

Dr Hraboš z PFUK k tomu smutně říká: "Měli jsme na tuhle akci samozřejmě objednané certifikované montanisty Kašiho a Surikatu, ale Rumová Pralinka z Muzea Českého Krasu, která se sčítání také zúčastnila, nás přemluvila, ať objednávku zrušíme. Tvrdila, že přítomnost certifikovaných montanistů je naprosto nežádoucí, protože jde o mentálně retardované jedince zcela mdlého rozumu a jejich úkol úspěšně zastane sama. "Znám to tady," tvrdila přesvědčivým hlasem, "ukážu vám všechny jeskyně, štoly i zapomenuté sklípky."
Sraz jsme si dali v osm hodin ráno na třetím nástupišti berounského nádraží. Sešlo se nás tam asi dvacet, protože s námi šli i studenti, které tahle problematika zajímá a jinde, než v terénu, se rozeznávat různé druhy spících netopýrů nenaučí. Pralina se dostavila poslední, měla modrý overal, žlutou přilbu a odhodlaný výraz. V ruce svírala nevelký tlumok a oči jí planuly vzrušením. Studenti k ní ustrašeně vzhlíželi a obdivně si uznale šeptali, že tohle je ten pravý vůdce, kterého si už dlouho představovali.
"Přátelé," zvolala Pralina kovovým hlasem. "Stojím zde místo těch dvou ubožáků Surikaty a Kašiho. Jsem si jista, že s takovými diletanty byste nenašli jediného netopýra v celém Českém krasu. Pod mým vedením však napočítáte tolik letounů, že vám to budou všichni kolegové závidět."
Nato začali studenti tleskat, mávat, provolávat slávu Pralině a smrt Kašimu i Surikatovi a naše výprava začala pochodovat na lokalitu do Srbska.
Ač jsme okolí Srbska prochodili křížem krážem, žádné podzemní prostory jsme nenašli. Nemohu však říci, že by se naše vůdkyně nesnažila. Nahlížela za stromy, prohrabávala sněhové závějě, dívala se pod všechny větší kameny, ale jeskyně naobjevila. Studenti počali reptat a chybělo jen málo, aby se její autorita pozvolna rozplynula jako dým z vyhaslého ohně. Trapná situace se však rychle změnila.
"Támhle je netopýr," zvolala náhle Pralina a rozběhla se ke skalnímu převisu, pod kterým ležely odporně zetlelé zbytky nějakého uhynulého zvířete.
"Opravdový netopýr," pištěli vzrušeně studenti. Překvapen přistoupil jsem blíž.
"Vždyť je to mrtvá liška", zvolal jsem znechuceně.
"Není", tvrdila Pralina, "je to netopýr." A hned si udělala do notýsku tlustou čárku.
Ostatní, když to viděli, si lišku poznamenali také. Byl jsem nešťastný. "Co to děláte", plakal jsem, " i kdyby ta liška byla netopýr, nemůžete si ho označit všichni, čárku si udělá jen ten, kdo ho viděl první.
"Já byl první", řval jeden student.."Já také," vřeštěl druhý a pro jistotu si udělal čárky hned tři.
"Udělejme si každý za tohohle chlapáka čárek rovnou deset," řičela Pralina, "a máme jich víc, než ti blbí certifikovaní montanisté za celý den."
"Podívejte se", vykřikl jeden ze studentů a ukazoval na zamrzlou řeku.
"Co je?", nechápala Pralina.
"Ta díra v ledu," sípal vzrušeně student, "může tam být netopýr?"
"Jasně, že může," potvrdila Pralina a vrhla se na led.
Klekl jsem si a lomil rukama. "Ve vodě netopýr nežije, nanejvýš ryba," lkal jsem, "přece nemůžeme počítat rybu za netopýra. Kde je pak vědecký základ naší práce? Vždyť to, co děláte, je groteska."
"Vidím pod ledem plavat tři netopýry," ječela Pralina, "udělejte si každý padesát čárek. Kaši se Surikatou se poblijou závistí.."
Nemohl jsem se na to dívat. Narazil jsem si kulicha přes oči a vydal se k nádraží."
Netopýr ušatý Surikatův. Sečten za pomoci certifikovaných montanistů Kašiho a Surikaty. 


Kikina Kikina Lenka, SKK Kladno:
"Dle důvěrného sdělení mezinárodní komise pro sčítání netopýrů ve Washingtonu, jsou jako nejspolehlivější sčítači tohoto roku vyhodnoceni čtyři experti z Čech. O první a druhé místo se dělí certifikovaní montanisté Kaši a Surikata, o třetí a čtvrté plzeňský Dudliik s pražskou E.S.Vědmou. Po Surikatovi CM bylo pojmenováno letos 174 nově objevených netopýrů, po Kašim CM 173 kusů, jeden z nich je ale stejně veliký, jako dva Surikatovi."


MartinM zkouší svůj nový fotoaparát SONY. Všimněte si absolutně soustředěného pohledu. Správný fotograf, mačkaje spoušť, na několik vteřin zcela zapomíná na okolní svět