Aktuality z činnosti PMS 
26.8.2002

  Záhadný poklop na Koukolově hoře
Johanka Johanka,  neteř velkého Titána  "Když jsme šli z Koukolovy hory dolu západní stezkou, všimli jsme si vpravo v křovisku železného poklopu na betonovém soklu. Ucho, které z něho trčelo, přímo provokovalo k tomu, aby za něj někdo zatáhl. "To bude ta chodba na Koukolovku", pištěl vzrušeně můj bratr Vojta, ale s poklopem nehnul. Smůla. Řeknu strýčkovi, aby tu záhadu prozkoumal."
Miki Miki Dobrý, CMA  "Bodejť by s tím poklopem hnul, je k železnému rámu, zabetonovanému k soklu, přišroubován "čtrnáctkami" šrouby. Pod poklopem ale není vchod do oné bájné chodby, ale stará pivovarská studna. Potrubí odtud vede v louce kolem naší parcely až dolu k dnešní Teplotechně. Studna bývala velmi vydatná, jenže po vybudování dálnice se pramen vytratil."


Lokality kde nic není 

průzkumná železorudná šachta Jelení paseky

Jáma dolu Jelení paseky. Ač vypadá zásyp velmi amatérsky, pod kládami se skrývají poměrně veliké balvany, Nepůsobí takový přirozený zásyp v lese lépe, než betonový obelisk? 

Halda kutiště Jelení paseky. Důl neměl štolu, jednalo se pouze o průzkumnou kutací šachtici. Ložisko bylo příliš nevýznamné. Dávno tomu, co kryl desetimetrovou  jámu pouze poval z tlustých klád. Ty dnes leží rozházeny po okolí. Stav z 24.8.2002
 


Lokality kde něco je a kde se stále těží

Napadlo by vás, že přes starodávně působící vzhled štoly na obrázku se jedná o činný a  navíc velice hezký důl?  Bude-li čas, přineseme z něho autentickou fotoreportáž.

Mario

Mario, PMS: I tento weekend proběhl ve znamení povrchových průzkumů dávno zapomenutých lokalit, kde hornická kladívka ťukala naposled téměř před dvěma sty let. V příštích aktualitách vás proto očekává další část seriálu Lokality, kde nic není. Uvidíte tam, že starou zřícenou štolu lze využít i jinak, než ji sestřelit nebo ucpat betonem. Horší je to s výpravami - nesehnali jsme nikoho, kdo by byl ochoten se na nějakou vydat. Takže nejbližší dobrodružná podzemní akce PMS se odehraje až 7. září v severních Čechách. Zdař Bůh.