Aktuality z činnosti PMS

26.04.2003


Nový objev u Tetína

Ztělesněná odvaha - titán a kůň.

Barbara Barbara, francouzská montanistka, čestná členka PMS: Statečnost, odvaha, hrdinství. Do těchto slov lze shrnout téma horní fotografie, kde neohrožený Surikata drží za uzdu obrovského komoně. "Je ideální na výpravy," pravil Surikata, "projde krajně neschůdným terénem a může se vydat i tam, kam je zakázán vjezd motorovým vozidlům. Pro PMS zkrátka ideální." Protože si Surikata včera při držení koně vymkl zápěstí, objevná i publikační činnost PMS  poněkud stagnuje. 

Nový objev PMS u Tetína
MartinM MartinM, tetínský jeskyňář: 
 "Objevený objekt je samozřejmě jeskyní. Někoho by možná mohla zmást jeho přísně pravoúhlá schematičnost, ale při přesném měření jsme zjistili od 90-ti stupňových křížení nepatrné, ale významné odchylky. Příroda se zde vyřádila, zplodila rovinný systém tvořený dvojitým pravoúhlým křížem (jako mají ve znaku Slováci) s několika symetrickými odbočkami." 
Surikata Surikata CM, král montanistů,  PMS:
 "Nesouhlasím s názorem spoluobjevitele MartinaM, který je příliš zatížen jeskyňářským uvažováním a zbožným přáním, aby veškeré dutiny pod zemní v Českém Krasu byly jeskyněmi.
Jde o opuštěný železorudný důl, kde horníci sledovali asi 0,7 - 1,2 cm silné, místy se vytrácející pelosideritové lože. Z dolu se dle dobových záznamů vytěžilo 12 kg rudy a z ní získalo 0,4 kg železa." 

 

Surikatova sledná - hlavní chodba objeveného opuštěného dolu.. 

Martinova chodba - vzniklá v nevýznamném erozním kanálu.


Martin u netopýra


Míra Míra Němec,CMA:
 "I když si nesmírně vážím svých kolegů Martina M a Surikaty CM a stejně tak i jejich názorů, musím zde uvést, že jimi objevený štolový systém je ve skutečnosti zbytek po komorovém odstřelu v opuštěném vápencovém lomu. Celková délka systému je okolo 50-ti metrů, ale vzhledem k jeho složitosti a symetričnosti není problém v něm zabloudit a při hledání východu zemřít vysílením." 


Za závalem se skrývá v jedné rozrážce opravdová krasová dutina obydlená zavilým netopýrem.Václav Cílek PMS. Václav Cílek, PMS:
"Nelehkým úkolem bude nyní pojmenování nově objevených podzemních prostor. Zatímco MartinM. prosazuje název Martinova jeskyně, Surikata požaduje Titánův důl a Míra Němec trvá na Německé štole CMA. O konečném názvu patrně nakonec rozhodne souboj, kde já osobně předpokládám vítězství Surikaty CM, protože tento rek hodlá bojovat na montanistickém oři."