Aktuality PMS 25.09.2002
Laco CMA Surikata, PMS:"Tento weekend absolvoval slavný PMS dvě výpravy - jednu do vcelku neznámého kaolinového dolu poblíž populárního Hrošína u Českých Budějovic, kam jsme se dostali s místními "sčítači netopýrů", druhá si kladla za cíl průzkum tajemné štoly poblíž sídla PMS. Bohužel, právě tato druhá slibná akce nebyla příliš úspěšná, jelikož v zaplazení do nadějného otvoru nad velikou haldou, zabránily dvě planoucí nenávistné oči, patřící (bezpochyby vzteklé) lišce, která štolu zcela bezcharakterně okupuje.
 

 

PMS, CMA, ZJRN a Los Speleos Desperados spolu s těmi, kdož počítají létavé savce.

Prostory po podzemní těžbě kaolínu u Budějovic. Plocha objektu je menší, než je tomu u Hrošína, oproti tomu výška "dómů" Hrošín zahambuje.


 Jižní Čechy

s Protože tento starý kaolínový důl nemá na rozdíl od šťastnějšího Hrošína statut přírodní památky, nebudeme zde specifikovat jeho lokalizaci. Vchod je uzamčen kruhovými ocelovými dveřmi s vletovým otvorem (průměr cca 20 cm) pro netopýry. Dílo tvoří  jedna hlavní a dvě sledné chodby, propojené navzájem překopy. Sledné chodby jsou přeměněny na velké dobývkové dómy, hlavní štola, kde se dají nalézt zbytky pražců a zrezlých hřebíků po kolejnicích, je skromnější, sloužila patrně pouze pro dopravu. 
 

Severní sledná, přefáraná v soustyvu až 13 metrů vysokých dobývek. Poblíž vody leží nechutně veliké, odporně páchnoucí lejno.

Pohled směrem k ústí dopravní štoly. Postavy na snímku poskytují alespoň nějaké  měřítko pro vaši představivost.

 

Dopravní štola, vpravo jeden ze zavalených původních vchodů.

Toto je pokračování dobývky, nafocené  o snímek výše opačným směrem.


Dopravní chodba. 

Těsně u uzamčeného vchodu.


Kaši, sveřepý bojovník s liškami

Kaši, ZJRN
"Lišky se v poslední době jeví jako neřešitelný problém. Mohl bych sice vzít do štoly svoji bojovnou kočku, která zažene i jezevčíka, ta by ale těžko snášela dlouhý  transport automobilem. Po zralé úvaze se namísto štol patrně počneme věnovat zapomenutým šachtám, v kterých se lišky zpravidla nevyskytují s takovou četností, jako v horizontálních dílech. Zmíněná liška byla děsuplná, srst měla zježenou, z huby se jí dralo temné mručení, z tesáků kapala krev."