Aktuality z činnosti PMS 
25.7.2002


Surikata, král montanistů Surikata, leader Popovického montanistického superklubu 
"Dnes v odpoledních hodinách, jsme se s Honzou H . po vyčerpávajícím kopání probili do nitra lokality CH1. Ocitli jsme se v prostorné štole, z které odbočují dvě chodby. Jedna je po několika metrech zasypána téměř ke stropu hlínou, druhou odděluje zakládka od větší, viditelné prostory, do které hodláme proniknout v příštím týdnu. Důl je ruční práce z počátku 19-tého století. 

Vstupní pasáž

Pohled, který se nám naskytl po zdolání odporné plazivky byl opravdu nečekaný. Částečně zatopenou štolu přetíná křižovatka, ze stropu visí obligátní kořeny, štola sama končí zásypem v místě bývalé šachty.

Těžba Návrat
K transportu materiálu ze zasutého vstupu znamenitě posloužil Surikatův montanistický bag. V nouzi do něho může montanista i zvracet. Honza H. opouští lokalitu CH1. V pravici třímá prosávač s opakovaně  použitou detekční trubičkou, zfialovělou po hranici osmi procent.

Václav Cílek

Václav Cílek, PMS: Za úspěchem dnešní akce stojí především pracovní nasazení Honzy H, který v úzkém prostoru polozasypané vstupní pasáže kopal a hrabal jako opossum.  Dle velikosti haldy se jedná o ne zcela bezvýznamné  železorudné staré důlní dílo, protože bylo otevřeno mimo štoly i šachtou, lze očekávat více, než jedno patro. Za zmínku stojí i  litý boj se smečkou komárů a několika čmeláky, kteří naše průzkumníky zákeřně napadli.