Aktuality PMS 23.09.2002
Laco CMA Surikata:"V těchto dnech slaví Popovický montanistický superklub první jubileum své Internetové presentace. Ano, je tomu již celých dlouhých dvanáct měsíců, co jste mohli poprvé (alespoň na fotografiích) pohlédnout do hrdých tváří těch nejstatečnějších montanistů všech dob, udatného Surikaty, odvážného Škorpiona a srdnaté Zběsilé kozy. Za tuto dlouho dobu jsme na našem webu publikovali 64 výprav, tak drsných a dobrodružných, s jakými se většina běžné populace nesetká ani jednou za život. 
 Prvního ledna roku 2002 jsme superklubácké stránky zaregistrovali na portálu www.navrcholu.cz a ty od té doby do dneška zaznamenaly neuvěřitelných 78 přístupů. Ano, čtete správně, náš WEB navštívilo více zájemců, než činí počet publikovaných výprav. 
Od našich příznivců nám docházely i rozličné názory a ohlasy na naši činnost, za těch dlouhých dvanáct měsíců byly celkem
dva. Musím říci, že drtivé většině se jednalo o ohlasy kladné, pouze jeden jediný naše akce tvrdě a nesmlouvavě odsuzoval. Děkujeme vám za ně, jsou důkazem toho, že se nám podařilo tak okrajovým tématem, jako je podzemí, probudit váš zájem.
Během své existence prošel Popovický montanistický superklub hlubokým přerodem. Ti, kdo s námi začínali, přecenili, bohužel své schopnosti i síly a opustili naše řady. Zběsilá Koza se namísto undergroundu věnuje fádnímu scateboardingu, Škorpion postoupil  úspěšně do šestého ročníku základní školy a propadl motocyklům. Dnes již mohu zcela upřímně říci, že v montanistické sekci PMS jsem zůstal zcela sám. Protože se našich výprav účastňují (pokud jim to odvaha dovolí) s oblibou i členové jiných skupin (ZJRN, ISRN, Speleologický klub Kladno či Los Speleos Desperados nebo CMA), četnost akcí tím nijak výrazně neutrpěla.
Nedávno jsme zde uvedli, že Internetovou presentaci Popovického montanistického superklubu do konce letošního roku ukončíme. Ve skutečnosti se tak stane o něco dříve, předpokládáme, že v průběhu měsíce října, kdy vám chceme ještě nabídnout fotoreportáž z již dojednané návštěvy jednoho velmi atraktivního středověkého severočeského dolu. Nevydařila se nám, bohužel, srpnová výprava do gotického podzemí Chotěšovského kláštera. Místní obecní zastupitelstvo se k naší žádosti o povolení fotoexkurze dodnes nevyjádřilo a tak jsme byli nuceni zaměřit svou pozornost jinam. Část rozsáhlého chotěšovského podzemí je možno navštívit i během standardní prohlídky, nás ovšem více zajímaly  jeho nepřístupné zatopené partie. Třeba bude mít jiná skupina v jednání s úřadem více štěstí."
 

 

Jednou kdesi na exkurzi

I na některých oficiálních exkurzích objevíte zajímavé motivy pro váš aparát.


 O konspiraci

s Jeden ze základních principů činosti služeb policejních a zpravodajských, ale i nelegálních organizací a skupin všeho druhu (protistátních, teroristických, v totalitních státech protirežimních atd.). Stupeň utajení zpravodajských služeb je různý. U nejtajnějších nebývá zveřejňován ani fakt, že služba existuje. U dalších služeb se utajuje statut, finanční rozpočet, počet zaměstnanců, sídlo apod. Všechny zpravodajské služby pak utajují metody činnosti, používanou techniku, pracovníky a spolupracovníky. K základním prvkům konspirace patří používání krycích jmen, krycích dokladů, konspiračních objektů a konspiračních způsobů spojení, vytváření věrohodných legend pro lidi i objekty a maskování zpravodajsko-technických prostředků. Důležitým prvkem konspirace je také omezování informovanosti pracovníků a spolupracovníků zpravodajské služby jen na zadané úkoly. Obecně platí, že čím níže stojí pracovník zpravodajské služby v její hierarchii, tím méně má informací. Například tajného spolupracovníka služby zná pouze řídící důstojník a jeho nadřízení, nikoli však stejně postavení vedoucí z jiných operativních útvarů. Mezi nejdůležitější principy konspirace patří samozřejmě mlčenlivost, ale také oznamování všeho neplánovaného, neočekávaného, mimořádného (kontakt). K povinnostem i k bontonu "správného" zpravodajce sice patří vůbec se nezajímat o to, čím se zabývají jeho kolegové, a zcela mlčet o tom, čím se zabývá sám, ale tak je tomu pouze v šedivé teorii, strom života je zelený. Bez zvědavostí všeho druhu by byl únik informací podstatně obtížnější. (z Encyklopedie špionáže, vydané Albertina Icome)
 

Z posledních dnů

Podařilo se ZJRN vykopat v opuštěné železorudné lokalitě  záhadně zmizelou sochu V.I. Lenina nebo  na nás zachmuřeně hledí dokonale maskovaný ViDra?

Vchod do starodávného ručně tesaného dolu, který je určen (dle firmy TIMEX s.r.o.)  k likvidaci 


Iru, čestný člen PMS

Iru Eligwe, SRNS,Krtkovi hoši, PMS
"V sobotním odpoledni pokračoval Popovický montanistický superklub za asistence Krtkových hochů a Kašiho ze ZJRN v prolongaci studny s mrtvými Němci. Ač nebyla k dispozici trojnožka, došlo k vyzmáhání šachty o 5 metrů na nynější hloubku 33 m  a to za necelé 4 hodiny. Němci nebyli nalezeni, prolongace bude pokračovat. A jak vypadají slavné mříže na Malé Americe? "

Šachta smrti s mrtvými Němci.