Aktuality z činnosti PMS 
23.8.2002

 

Lokality, kde nic není

Zdenina jeskyně

Surikata, král montanistů Surikata, leader Popovického montanistického superklubu 
"Tak nový fantastický objev Popovického montanistického superklubu (nad nímž si členové ostatních skupin rvali vlasy závistí),  Zdenina jeskyně v Kruhovém lomu u Tetína, už není. V místě, kde se nacházel vchod,  si může případný zájemce prohlédnout rozměrný suťový svah a poblíž stojící zaolejovaný nakladač. Z charakteristického velkého portálu nezbylo vůbec nic."
MM, nezávislý záhadolog Rumová Pralinka, žebrácká parta a ZO 1-01 ČSS Tetín
 "Opravdu nevím, jak může ten magor Surikata tvrdit, že Zdeninu jeskyni objevil on. Objevena byla těžaři z lomu na přelomu roku 2001 a 2002 po odstřelu. Je zdokumentována a zmapována. Hned kousek za portálem  je velký dóm s více než 40 m délky. Mapa a nálezová zpráva vyjde v příštím Českém krasu. Pokud vím, Surikata si původně myslel, že se jedná o zapomenutou úpadnici."

Odvážný Surikata, zvaný "objevitel"  zkoumá vchod do Zdeniny jeskyně. Úpadnicí nazval velký leader PMS tento objekt pouze žertem a to proto, že mu připomínala monumentální úklonnou jámu vyztuženou hajcmany. 

A pokračujeme likvidací železorudného dolu Dlouhá skála

kterou jsem, nevím proč, zapomněl publikovat

Jezírko v lese, už třicet let stejné. Plavou v něm nahnilé klády, napájely se z něj srnky. Kdosi na MŽP ovšem loni usoudil, že je třeba, aby si v rámci platných zákonů občané zaplatili jeho oplocení. Věřím, že mnozí z nich ani nevědí, jak racionálně je s těmihle fondy nakládáno. Tak se dívejte a kochejte se. Klasická cedulka. Je k vidění stále častěji. A zároveň s tím, jak se množí, podzemí ubývá. Firmu celkem chápu, chce se za každou cenu uživit. Ale nad těmi, kdo tyhle zakázky za státní peníze zadávají, zůstává můj rozum  stát. 

Průzkumný důl Dlouhá skála, byl otevřen  v padesátých letech devatenáctého století c.k. hormistrem panem Grossem, který, když zde nalezl z jedné strany krušnohorské a z druhé straně brdské vrstvy, usoudil z toho na budoucí příznivé výsledky. Důl se nachází přibližně 1200 sáhů jihozápadně od Kublova na t.zv. Dlouhé Skále (800 sáhů dlouhém a sotva 70 sáhů širokém hřebenu z křemenců brdských vrstev) a byl zaražen na severním svahu tohoto hřbetu a to mezi ním a na den vystupujícími buližníky. (Sáh je v tomto smyslu asi 1,90 m.)
V padesátých letech  dvacátého století byla stará šachta vyzmáhána, ložisko prozkoumáno do hloubky padesáti metrů pod povrchem, avšak těžba nebyla zahájena. 

Celá likvidace je ukázkovým příkladem toho, jak dokáže MŽP hospodařit s penězi od daňových poplatníků - zaplatí z nich oplocení necelé dva metry hluboké lesní tůňky. Hezké, co? 

P.S. Pan c.k. hormistr Gross odpočívá v pokoji na novojáchymovském hřbitově. 


Surikata, král montanistů Surikata, leader Popovického montanistického superklubu 
"Prosím zde o jednu maličkost. Pokud narazíte kdekoliv na staré zlikvidované a označené důlní dílo, neničte výstražné cedulky ani tabulky s jeho popisem. Jednak je to absurdně (co se týče postihu) přestupek závažnější, než krádež v samoobsluze, jednak jsou takové tabulky z dálky viditelné a pomáhají v nepřehledném terénu dílo lokalizovat. Na místě se pak najde ještě lecos zajímavého."