Aktuality z činnosti PMS

23.04.2003


Pohled odkudsi kamsi kdesi nad Srbskem 

Stará řeka

Surikata, král montanistů Surikata, ex-leader Popovického montanistického superklubu 
"Dne 15.5.2003 rozhodla rada PMS o ukončení činnosti a zániku tohoto skvělého občanského sdružení. Popovický montanistický superklub se tedy tímto dnem stává minulostí a troufáme si říci, že i krásnou následováníhodnou legendou. Nebývalá odvaha, ušlechtilost a erudovanost  jeho členů budiž inspirací pro jeho četné nepodařené epigony, ať již máme na mysli  CMA, SKK, KD či dokonce Krtkovy hochy."

Speo se vyjadřuje ke konci PMS:

"Když jsem se dozvěděl, že slavný Popovický montanistický superklub už neexistuje, na chvíli se se mnou zastavil svět. Připadal jsem si, jako bych dostal několik ran sekyrou do hlavy a tak jsem jen seděl a čuměl před sebe. Pak jsem si otevřel pivo, zhluboka se napil a zase čuměl. Tentokrát ne před sebe ale na zem. Lezl tam veliký chlupatý pavouk. Několikrát jsem po něm flusnul, ale netrefil ho a tak jsem složil hlavu do dlaní a ponořil se do vzpomínek.
"Tak Superklub už není," opakoval jsem si pořád dokola a před očima se mi míhal kaleidoskop všech těch několika báječných výprav, které jsem s jeho členy absolvoval. Vybavoval jsem si zcela živě ty nejnebezpečnější okamžiky (jako opékání buřta na opravdovém ohni nebo focení živého šneka) a tak mne to dojalo, že mi slzy samovolně vyhrkly z očí.
"Superklub zemřel," zvolal jsem hýkavým hlasem tak zoufale až si sousedé na svých zahrádkách zacpávali uši. "Co bude dělat ubohý Surikata? Kam se uchýlí?"
Ať jsem přemýšlel sebevíc, na tyto zásadní otázky jsem nenacházel odpověď. Houkavě jsem se rozplakal a bezmocně si zaťatými pěstmi roztíral slzy po tváři.
"Taková ztráta pro montanistický svět", vyrážel jsem ze sebe mezi škytavými vzlyky, dokud nepřišly Kikiny, nepodaly mi zklidňující léky a neuložily mne na lože.
Tam jsem kvílel ještě asi tři hodiny a teprve pak jsem usnul. Zdály se mi sny o veliké prázdnotě, která zachvátila svět, o stínech a mlhavých přeludech statečných montanistů jasných a hrdých tváří, o hlubokých nezbádaných dolech, které už nepotká ta čest, že by je navštívil slavný Surikata v čele své udatné svity.
Kd jsem se probudil, pochopil jsem, že s odchodem Superklubu odešel navěky  ušlechtilý duch nezištného podzemnického přátelství, a nastoupil čas intrik pomluv a nesmiřitelného boje o přežití. 
Je to jako kdyb
y Hochům od Bobří řeky zemřel Rikitan."


Jedna z Kikin Pralina, Žebrácká parta:
"Ten Speo musí být úplně ožralej. Naopak je moc dobře, že Superklub skončil, protože to byl spolek naprostých diletantských kretenů, kteří působili všem normálním badatelům akorát ostudu. Daleko větší neštěstí  bylo, když zanikla slavná Žebrácká parta. To byla opravdová škoda, ne nějakej konec nějakého pošahaného Superklubu. Surikata prý půjde k 'Podzemním tygrům'. To budou asi také pěkní idioti."


Nu a na závěr pár aktuálních obrázků
V nějaké jeskyni

Badatel MartinM zodpovědně zkoumá prvohorní rohovce v bezejmenné jeskyni ve vápencovém útesu.V nějaké štole

Opět badatel MartinM, tentokrát v záhadné Čertově štole. Její tajemství nezná ani L. Lahoda.


Surikata, král montanistů Surikata, Podzemní tygři:
"Hlavními důvody, které vedly radu PMS k sebelikvidaci, byly jednak záporný stav našeho účtu, jednak katastrofální nedostatek nových členů. Právě nesmírně náročné akce, vyžadující pouze ty nejstatečnější a nejodhodlanjší montanisty byly důvodem, proč o členství v tak prestižním spolku nebyl prakticky žádný zájem a jediným funkčním členem jsem byl po celé tři roky já sám."