Aktuality z činnosti PMS 
22.08.2002


Surikata, král montanistů Surikata, Popovický montanistický superklub 
"Po záplavách se v České ulici v Berouně propadla část navážky na bývalém zbořeništi a v hloubce asi jednoho metru se zjevila cihlová klenba. Než tam stačil PMS udatně zalézt, ochotné ruce propad zabetonovaly. Prý se jednalo o sklep. Popravdě, nic jiného bych v těchto místech ani nečekal.
A protože jsme trochu bádali a cestovali, přinášíme zde další z popisů lokalit, kde nic není."

Přesvícené vápencové balvany.

Felbabka
- železorudný důl z počátku devatenáctého století. Takový typicky český vzhled, což?


Lipold (Jahrsbuch 1863): Rudné ložisko (přibližně 400 sáhů severovýchodně od Felbabky) bylo nejdříve nafáráno šachtami, později otvírkovou štolou.Otvírka šachtou se nachází na jižní straně vrchu, 200 sáhů dlouhá otvírková štola na severní straně. Na dni pozorujeme severně od šachty "brdské křemence" se strmým úklonem, jižně od nich vrcholek zeleného zrnitého diabásu, za ním hnědočervené a zeleně skvrnité brekciovité deskovce. Dále  na svahu k Felbabce vidíme břidlice "komárovských vrstev" a pískovcovité slepence "krušnohorských vrstev" a konečně před Felbabkou "jinecké vrstvy" se severním úklonem.
Jamou bylo ložisko uvedeno do těžby čočkovitého krevele, které mělo mocnost několika stop se směrem SH (V 15° S) a úklon 75° - 8O° k severu. Za bezprostřední nadloží má světle šedé, za bezprostřední podloží hnědočervené deskovce a mandlovce. Mimo to se nachází v nadloží krevele jen nepatrně mocné ložisko hnědele mezi zvětralými "břidlicemi "rokycanských vrstev", které jsou i na výchozu silné jen několik stop. Obsah železa v krevelu činí místy až 49%.

Železorudné dolování u  Felbabky zažilo největší rozmach v první polovině devatenáctého století. Poslední činný důl této oblasti byl Wostrai-Grube (důl sv. Rudolfa), zásobující svou dvacetitříprocentní rudou vysokou pec v nedalekých Jincích. Lochovický učitel František Sládek uvádí, že Rudolfův důl (nacházel se v půli cesty z Felbabky k Oboře) býval dle pamětníků přístupný ještě kolem roku 1900.
Počátkem devatenáctého století se zde ročně těžilo 16 000 vídeňských centů rudy, o 6 000 vídeňských centů méně, než v dříve zaniklé nedaleké Františkově šachtě. Hlavní rudou byl seménkový krevel. Díky hornické činnosti, přinášející obyvatelům zaměstnání, se původní samota Felbabka rozrostla na osadu. Sládek se dále zmiňuje o zprávách, dle nichž za osmihodinovou šichtu vytáhl pár koní z 36 sáhů (asi 70m) hluboké šachty 60 tun rudy. Připomíná i posledního štajgra z Ostrého, jakéhosi Váňu, který prý si později pronajal uhelný důl "Na Štilci" u Hořovic.
Dnešní stav dolů na Ostrém je pro podobná stará díla zcela typický - hluboká opuštěná jáma blízko u cesty se přeměnila v odporné smetiště, které ji nejen zcela zaplnilo, ale ještě nad ní vytvořilo páchnoucí kopuli. 

VašekV VašekV, ZJRN: téměř stojaté ložisko u Felbabky bylo poměrně značně rozfáráno více patry v délce přes 800m s jednou páteřní štolou na dědičné úrovni. Šachty byly Barbara Schacht, (Alter) Döppelschacht - nad tou stál trejb, Rudolphi, Franciszi, Wenzelschacht, Quarzschacht, Hluboscher Schacht - ta byla nejvýše položená, už ku konci těžby zřejmě zařícená. Těžba prý skončila už v půlce 19. století a od té doby již nikdy nedošlo k otvírce...."
Resumé: Vcelku hezká krajina, v lese pár hald a zbytků po dávno zasypaných šachtách či pinkách. Největší jáma, jak již zmíněno, byla využita jakožto obří smetiště, podzemí v pravém slova smyslu dávno neexistuje.Z hub zde nacházíme nekvalitní hřiby babky, ojediněle klouzky sličné.

A pro spravení nálady
přinášíme foto z dnešní výpravy do jedné lokality, kde stále ještě něco je


Omluva Holubici

Holubice

Holubice, Ostrava: "Dnes jsem po kratší přestávce opět navštívila stránky onoho slavného Superklubu a co nevidím! Sebe, pod přezdívkou Obluda (kterouž mě IRU častuje pouze v nejintimnějsich chvilkách, kdy spolu visíme na laně)  a čtu rozhovor, který jsem nikdy nikomu neposkytla. Což o to, dotazy jsou kladeny ve smyslu autorském celkem rozumně, ovšem odpovědi ...Doufám, že se mi z patřičných míst dostane omluvy a podobné zavádějicí "rádobyrozhovory" již na mých oblíbených stránkách slavného  Superklubu nenaleznu!

Surikata, král montanistů Surikata, Popovický montanistický superklub 
"Holubici se samozřejmě hluboce omlouváme. Vše zavinil bezcharakterní, lstivý IRU. Převlékl se za Obludu tak dokonale, že záměnu nepoznal ani jeho přítel Krtek. Nalíčil si tváře, přepudroval nos, přišel k nám do Popovic a vnutil Škorpionovi  posledně otištěné interview. Říkali jsme mu (v domnění, že hovoříme s Holubicí): "Tohle přece nemůžeme zveřejnit, vždyť budeš za naprostého hňupa!" "Když to neotisknete, oběsím se", vřeštěl  Iru-Holubice tak naléhavě, až jsme mu vyhověli. Skutečné Holubičino interview uveřejníme příště.