Aktuality z činnosti PMS 
22.1.2004

  Kaši a Surikata sčítají netopýry

Barbara, francouzká montanistka. Barbra, PMS:  "V denním tisku nebo televizních zprávách jste se mohli dozvědět, že odvážný Kaši a statečný Surikata, oba certifikovaní montanisté, pomáhají ČESONu sčítat netopýry. Proto i my v našich aktualitách přinášíme objektivní pohled do sčítací problematiky..
Pro sčítače, kteří by si chtěli certifikované montanisty na své akce objednat, se naskýtá možnost kontaktovat tyto vyjímečné odborníky na diskusním fóru Okoun v klubu Podzemí." 

Odvážný Kaši a statečný Surikata i v takovéto chodbě pouhým pohledem od portálu sečtou bezpečně a přesně všechny přítomné netopýry.Jako každoročně, probíhalo i letos sčítání netopýrů zimujících v temných podzemních prostorách. Sčítači si pro tento úkon s oblibou zajišťují účast certitifikovaných montanistů Kašiho a Surikaty. Jednak se s nimi cítí bezpečněněji, jednak se často stane, že jejich znavené oko občas nějakého netopýra přehlédne nebo mylně určí. V takovém případě certifikovaní montanisté zasáhnou a na přehlédnuté zvíře taktně upozorní nebo zmatenému sčítači napoví, že si spletl netopýra s užovkou.

"Při sčítání vzniká samozřejmě určitá míra nervozity", vysvětluje zkušená sčítačka J.Hoffmannová. "Každý se snaží, aby měl ve svém notýsku co nejvíce čárek nebo alespoň nějaký vzácný druh, kterým se ostatní sčítači pochlubit nemohou. Stávalo se, že právě z těchto přízemních důvodů byli někteří zvláště zajímaví netopýři sečteni třeba i třicetkrát, jen proto, aby se zvýšil sčítačův kredit. Jsme proto rádi, že s námi chodí právě Kaši a Surikata. Jsou čestní a neúplatní a nedovolí žádného netopýra sečíst víckrát, než odpovídá skutečnosti. Sama jsem onehdy omylem jednoho drobného netopýra vodního zanesla do sešitku pětkrát a hned přiběhl Kaši, jemně mne vzal za ruku, nejprve ukázal na netopýra, pak do mého sešitku, usmál se, nesouhlasně zavrtěl hlavou a řekl: "Tohle přece nemáš zapotřebí." Zastyděla jsem se, vzpamatovala se a čtyři čárky jsem umazala. Jindy jsem místo netopýra zapsala velký červený kámen. Všudypřítomný Surikata mi přes rameno pohlédl do sešitku. "Ale, Jiřino, co to zase je?" zeptal se tak zklamaným tónem, že jsem ten nepoctivý záznam hned škrtla."

"Přítomnost certifikovaných montanistů mezi sčítači zvyšuje spolehlivost nasčítaných údajů tak významně," říká docent Havlas, "že si sčítání bez jejich sympatických tváří dnes nedokážeme vůbec představit. Bývaly doby, kdy sčítači namísto netopýrů sečetli třeba ropuchy. Nyní, když s námi chodí pánové Kaši a Surikata, se podobné přehmaty nestávají. Montanisté nejprve štolu nebo sklep projdou sami, ověří, zda je sčítání bezpečné a k netopýrům, které by sčítači mohli přehlédnout, umístí malé samolepné šipky natřené fosforeskující barvou. Ke zvířatům, které by bylo možno s netopýry zaměnit (zmíněná ropucha, liška, rys ostrovid, pes) naopak připevní tabulky se správným názvem dotyčného živočicha. Sčítání se tak výrazně zkvalitňuje a odchylky nasčítaných stavů od reality jsou zcela marginální."

Pomoc montanistů oceňuje i zooložka L. Wainerová. "Zrovna dnes jsem místo netopýrů v Cháchově omylem začala sčítat slimáky. V té štole jich bylo obrovské hejno a já psala čárky tak rychle, až se mi zadřela propiska. V tu ránu u mne stál Kaši a podával mi svou. Natáhla jsem po ní ruku, ale on ucukl a odmítavě se zamračil. 'Tohle je má propiska, Dito,' řekl mi, 'a ta není na slimáky!' Zůstala jsem jako když mne opaří, pak jsem všechny slimáky škrtla a začala svědomitě počítat skutečné netopýry. A věřte nevěřte, když jsem se tak polepšila, moje propiska se mi zase sama rozepsala.
Ani v takovéto štole, kde je vodní hladina vyšší, než montanista, se žádný netopýr před bdělým okem Kašiho CM a Surikaty CM neschová.