Aktuality z činnosti PMS 
20.12.2003

  Alcazar

Surikata Surikata, král montanistů:  
" Už kdysi v červnu tohoto roku se mi doneslo, že likvidační firma Timex z nedostatku lepší zábavy opatřuje cedulkami a bíločervenou páskou vchody do nedokončené podzemní továrny Kainit v lomu V Kozle, zvaném Alcazar. Na lokalitu jsem se dostal až dnes a tak mohu potvrdit, že na Alcazaru cedulky opravdu jsou a dokonce dvoje. Jedny pocházejí od CHKO. Jsou malé, vkusně provedené a vysvětlují potencionálním návštěvníkům,  že jde o zimoviště chráněných netopýrů, poučují o netopýrech či    
vrápencích, kteří se v Kainitu vyskytují, o jejich zvycích a zimním spánku. Ty, kdož lokalitu navštíví, autoři tabulek žádají, aby v ní nerozdělávali oheň, nepůsobili hluk, nekouřili. Vše slušnou formou s označením toho, kdo tabulku vydal. Tyhle cedulky se mi opravu líbily a rád jsem si přečetl, co na nich bylo psáno. Druhé tabulky  jsou ty klasické arogantní cedule s nápisem "Důlní dílo, vstup zakázán." Sympatického na nich není nic. Na pohled jsou hnusné, jejich text je v podstatě hulvátský. Nikde ani zmínka o tom, kdo ceduli vydal a kdo vstup do onoho důlního díla vlastně zakazuje. Prostě takové ty klasické nabubřelé úřednicko-bolševické způsoby. Zda jsou to výplody TIMEXu, netuším, ale každopádně mi takováhle anonymní cedule může být ukradená.
Náladu mi ještě trochu pokazila jakási místní stryga, která na mne (když jsem se pokusil obejít rozbahněnou stezku po neoploceném a neoznačeném zbytku trávníku, který odnesla povodeň)  počala ječet, že jsem na soukromém pozemku. Stejná úroveň, jako u autora zakazujících tabulek. 

A tak jsem pro případ, že by se likvidátorské loby podařilo likvidaci štol Kainitu prosadit, udělal pár fotek, abych, až se jednou dovnitř nedostanu, viděl, jak to tam vlastně vypadá. 

 

Pohled k čelbě od rozrážky k úložišti radioaktivního odpadu. 

 

Tohle je naopak  foceno od čelby proti vchodu.

Pohled směrem od úložiště