Surikatovy aktuality
17.05.2004


Surikata Surikata CM, král montanistů:
"Přední montanistická seskupení šílí závistí nad objevem, dvou slavných certifikovaných montanistů Kašiho a Surikaty, kteří v opuštěném areálu dolu Dobré štěstí u Plzně nalezli prokřemenělou zkamenělinu neznámého horníka. Torzo trupu má na sobě připevněnu identifikační tabulku s nápisem: "Dem gedenken Hermann Lons a datum zkamenění 12.8.1934." CMA usiluje o převezení tohoto vzácného objektu do své hornické expozice na Chrustenickou šachtu."

Zkamenělý Hermann Lons zkameněl patrně při ražení severního překopu na sedmém patře.

 

Akční Surikata


Nejakčnějším montanistou jednadvacátého století byl letos slavnostně vyhlášen Surikata CM z Popovického montanistického Superklubu. O nominaci jednotlivých kandidátů na toto prestižní ocenění rozhodovala nezávislá odborná porota na základě zaslaných fotografií.
"Když jsem uviděl fotografii, kterou zaslal Surikata," vypráví předseda poroty Míra Němec z CMA, "měl jsem o tom, kdo obsadí první místo okamžitě jasno. Zatímco ostatní adepti nám nutili fotografie, na kterých chytají ryby, vaří, luxují nebo se opalují na pláži, Surikata se nechal zvěčnit před portálem vojenského objektu v německém Joansthalu. K tomu připočtěmež pevný, upřímný pohled, hrdý, neohrožený postoj a (dle slov jedné porotkyně) úchvatné grotální škorně. Při pohledu na takovou fotografii se nemohu ubránit dojmu, že Surikata je natolik akční, že do portálu nakonec třeba i vleze."

 

Surikata před portálem působí natolik neohroženě, že si většina montanistů bere na své akce jeho fotografii. Pohled na srdnatého kolegu jim pak dodává odvahu i v těch nejkrizovějších situacích.
Tunel smrti v Rokycanské stoce


Tunel smrti v rokycanské stoce je zajímavý tím, že spojuje dva různé geologické útvary: břidlicový masiv na straně jedné a pískovcový útes na straně druhé. Zatímco v břidlicové části je ražena odpadní stoka, plná nafouklých chcíplých lišek, slepic, krys a medvědů, druhý konec zděného tunelu ústí v příjemné prostoře vytesané v pískovcové skále s náznakem karbonského prouhelnění. Dle dobových pramenů se jedná o příbytek kanálníka, zodpovědného za čistotu asi kilometrového úseku zmíněné stoky. V místnosti na první pohled zaujme zachovalý komín a příruční knihovnička vlevo. Obydlí to bylo prosté, leč vyhovující, kanálník zde prožil dlouhý a plodný život, včetně mnohých milostných dobrodružství s místními bezdomovkyněmi.

 

Kanálníkův příbytek je sice prostý, ale i po bezmála sto letech pečlivě vybílený a v mezích možností i udržovaný. Neobvyklý objekt, nepadne-li do rukou zavilým likvidátorům, má šanci být vyhlášen za mimořádné kulturní dědictví.Tunel smrti v rokycanské stoce nese své neoficiální jméno podle nahromaděných uhynulých hospodářských zvířat. Jejich migraci se snaží zabránit Klub přátel rokycanské stoky osazením dřevěné bariery (vpředu).