Tréning Kladeňáků ve Speově cvičném dole -------->>>>>>

Tréning Kladeňáků ve Speově cvičném dole.

  

Aktuality z činnosti PMS 
16.03.2003


Kaši Surikata:
Zatímco Kladeňáci každodenně usilovně trénují ve své hnusné betonové rouře, ti, kdož jsou pravými montanisty (a chodí na výpravy s statečným Popovickým montanistickým superklubem) se na fyzicky náročné akce připravují daleko racionálnějším způsobem. Na spodním snímku vidíte MartinaM, kterak před sobotní exkurzí do Satanášovy jámy  cvičí v nedalekém lomu s vápencovým  balvanem.  

MartinM není ve své snaze o udržení optimální fyzické kondice sám. Surikata s Kašim o etáž výše soutěží o to, kdo dál odtlačí  zabržděný buldozer.


 

Stepan

Štěpán, Iruova parta:  
 V sobotu se udatný Surikata a odvážný Kaši málem slanili do třináct metrů hluboké šachty v lese u Úval. Jáma má profil 1.8 x 4 metry a v něm dvě vydřevená oddělení. Dno je rovné, bez viditelného opadu, kysličník uhličitý neindikován. 
To, že sestup na dno nebyl nakonec (ač byla jáma vystrojena dvěma lany) uskutečněn
,  jen dokumentuje profesionální a zodpovědný přístup PMS, v němž není místo pro nezdravé hazardérství, jaké známe od jiných (ne tak zkušených) skupin. 
 

Klášterní chodba II

Po překonání bažiny smrti  v levém křídle klášterního systému. V místě, kde sedí správce objektu a MartinM, zahýbá chodba opět doprava, kde po 60-ti metrech otvírá stará sklepení.

 

Dnešního dne  uskutečnili  odvážný Surikata, udatný ViDra, statečný Kaši a neohrožený MartinM za asistence ochotného správce objektu další průzkum klášterního podzemí. Po překonání zlověstné bažiny smrti jsme dorazili k (v minulém příspěvku předvídané) křižovatce ve tvaru písmene T. Zatímco pravá větev chodby  končila po třiceti metrech  neprostupným závalem ze zbytků cihel, střešních tašek a staré malty, levá část kopírovala základovou zeď v celkové lomené délce 180 metrů. Podobný zával ji postihl teprve po  dvou pravých zatáčkách přibližně v průsečíku osy přístupové chodby a vnějšího zdiva klášterního kostela na východní straně klášterního objektu.
Před závalem  však odbočuje zachovalá chodba, vedoucí do prostorného sklepení pod klášterním špýcharem.  V její  počvě je zabudován plochými kameny zakrytý meliorační kanálek a dá se proto předpokládat, že chodba sloužila k svedení spodní vody ze sklepních prostor. Sklepení má celkovou plochu 40 x 17 metrů, nejsou do něj vyražena žádná okna, přístupné bylo shora po širokém schodišti, které je ze dvora zasypáno a jeho vyústění na povrch nelze zvenku bez zaměření lokalizovat. Akce byla zakončena přednesem básně "Ó staré podzemí" od Maria Spiru a spontánním provoláváním slávy Popovickému montanistickému superklubu. 
Jméno kláštera nebudeme po dohodě s jeho správcem zveřejňovat.

V lese u Berouna jsme v místě starého propadu objevili zajímavé upozornění na nebezpečí výskytu kysličníku uhličitého. Vzhledem k tomu, že propad je mělký  a leží ve svahu, po kterém CO2 směle odteče, lze o smyslu tohoto opatření pochybovat.

Klášterní sklepení - Vidra a MartinM.

V lese poblíž Berouna je tímto způsobem označen  starý propad.
 

 

Klášterní sklepení. Vidra zkoumá zasypané schody na nádvoří, MartinM stojí v cele smrti.


Speo Kladenský Speo včera rozeslal z blíže neurčené restaurace předním montanistům SMS, v kterých je žádá, aby jej pro příště nenazývali Speem, ale jakýmsi "pánem slepic."
Jeho přání ponecháváme bez komentáře. O uvolněnou  přezdívku Speo projevil zájem leader CMA, Ladislav Lahoda.