Aktuality PMS  z 15.9.2002

 

Barbara de La Croix, francouzská jeskyňářka Barbara, francouzská jeskyňářka "Nezbytnou součástí montanistových vycházek je konspirace. Konspirujeme nejen proto, abychom ušetřili svou vlastní osobu před persekucí ze strany všelijakých veřejných i samozvaných strážců čehokoliv, ale (zejména v České republice) i z důvodu ochrany samotného objektu našeho zájmu před prozrazením a likvidací. Konspiraci řešíme zpravidla vhodným převlekem, já sama se v terénu s oblibou maskuji za ropuchu, což mohu vřele doporučit. " 
 

Chodba

Takto vypadá opravdový Mistr konspirátor. Jeho důstojnost veškeré případné strážce naprosto odzbrojí.

 

Montanistické vynálezy

Surikata Surikata, frontman PMS
"S nevšedním potěšením jsem zjistil, že mé skvělé vynálezy inspirovaly několik mladých montanistů k tomu, aby presentovali své vlastní nápady a objevy. Jako první se přihlásil Sváťa ze ZJRN se svým Sváťovým montanistickým klubkem, ostatní budou jistě v rychlém sledu následovat. Já sám nyní pracuji na malých  lehkých  tlakových lahvích se stlačeným dusíkem pro dýchací přístroje, mezi montanisty familiárně zvanými "Surikatky"."   


Obrázky z třetího štolového patra lomů Mořina, pořízené během obligátního dne evropských párků.


Vrátek na Malé Americe - pohled zezadu

Tentýž vrátek na Malé Americe - pohled zepředu


 
Surikata Surikata, frontman PMS
"V sobotu odpoledne objevil slavný Popovický montanistický Superklub dvě opuštěné průzkumné štoly na jižním svahu blízkého kopce. Jedná se sice o krátké, v literatuře a mapách nezmiňované chodbice, leč Superklub podobných objektů nalézá i několik týdně. Česká speleologická společnost předpokládá, že leader PMS Surikata bude s největší pravděpodobností na přání některých jejích ZO prohlášen na letošním setkání speleologů na Tetíně  i králem jeskyňářů."