Aktuality z činnosti PMS 
16.8.2002


Surikata, král montanistů Surikata, leader Popovického montanistického superklubu 
"Toto období, poznamenané záplavami, bylo na montanistické události z hlediska PMS velmi chudé. Navštívil jsme pouze "bunkr" u železáren v Králově dvoře a lokalizovali další staré důlní dílo na lokalitě H4, kde pro rozbahněný terén nebylo možno provést ani základní povrchový průzkum. Bunkr je mimořádně odporně smrdutý, dle uložených svršků, bot a igelitek s neznámým materiálem, patrně obydlený. Na historii "bunkru" jsme se na IRUovu radu zeptali Obludy z Oskarteamu."
Obluda, Oskarteam Obluda, Oskarteam, specialistka na vojenskou historii a fortifikační objekty
 "Jedná se o jednoduchý  jednopodlažní prefabrikovaný objekt, který tvoří jediná, několikrát zalomená chodba. Za vchodem vede přímým směrem 3 metry, zahýbá v pravém úhlu doprava a po dvou metrech opět v pravém úhlu navazuje na rozměrnější prostoru  8x3x2,5 metrů. Na jejím konci  je znovu pravoúhle napojena stejná prostora, což se zrcadlově opakuje až k druhému východu."
PMS: "Jak je asi tento kryt starý a čemu  sloužil?"
Obluda: "To nevím. Starý bude dost, ale ne zas tak moc. Jeho účelem bylo patrně cosi chránit - v čelní stěně je malé okénko. Buď jím mohly ukryté osoby vyhlížet nepřítele nebo v něm pěstovaly truhlíkové květiny."
PMS: "Nemohla by to být třeba střílna?"
Obluda:
"Opravdu netuším, to bychom se pouštěli do nepodložených spekulací. Proč by to nemohlo být okénko?"
PMS: "Měla tato stavba obranný charakter nebo se jednalo o pouhý úkryt?"
Obluda:
"Na to nemohu jednoznačně odpovědět. Řekla bych úkryt. Nebo ne? Asi ne. Kdo ví?"
PMS: "Tak ti děkujeme za opravdu poučný a vyčerpávající rozhovor."
Obluda:
"Rádo se stalo."

 

První z obou pravoúhle spojených chodeb. Všude odpadky, igelitky, oblečení a nepředstavitelný zápach. Vpředu diskutované okénko, ve stropě větrací roura.  

Typická scenérie tohoto týdne. Na snímku je jindy pokojná říčka Litavka,  protékající obcí Popovice, sídlem PMS. Nepříliš kvalitní mapa zdickým TIMEXem zlikvidovaného díla Božena. Lepší nemáme.

Strýček Iru

Škorpion, PMS: "Na závěr dobrá zpráva. Ne všude se bezmyšlenkovitě likviduje, ne všude vítají firmy typu TIMEX s otevřenou náručí.
Známou lokalitu na dolním obrázku čekal stejně neradostný osud, jaký zákony určily ostatním starým důlním dílům. A co se stalo? Obec se za důl postavila a prosadila si jeho převedení do své správy. Tímto vyslovujeme panu starostovi náš obdiv."