Dokonalá konspirace

Surikatovy aktuality

15.06.2003


Uražení Kladeňáci a kolowratský důl

Pažout, Veronika a Martin svítí do svážné chodby na třetí patro starého dolu.


Pavel Přibyl, řečený Speo, leader kladenského Speleoklubu seděl zarputile na omšelém patníku vzdáleném asi kilometr  od známé podzemní lokality. Kikina stála bezradně opodál, Bagr kouřil v autě a HonzaH s MikemP zamyšleně močili do vysoké trávy zběsile rostoucí z zaneseného příkopu.
"Pavle, neblázni a nastup do auta, ať můžeme jet dál,"žadonila Kikina, " Surikata s Martinem, Veronikou a Pažoutem na nás čekají už přes půl hodiny."
Pavel odmítavě škubl rameny a upřeně zíral před sebe do trávy.
"Poslyš Pavle," pokračovala zoufale Kikina, "já uznávám, že jsem neměla říkat, že tvůj nejlepší přítel Surikata je přiblblý obtloustlý dědek a omlouvám se ti za to. Ale stejný Surikata kvůli tvé umíněnosti teď čumí před vchodem, od kterého ty máš  klíče."
Pavel nereagoval.
“Pavle, my máme Surikatu moc rádi, fakt,” lhala Kikina, “nejraději bychom byli, kdyby vstoupil k nám do klubu.” Mike P nad onou představou zděšeně vytřeštil oči a HonzaH měl co dělat, aby se nepozvracel.
“Opravdu?”, ozval se nedůvěřivě Speo?
“Opravdu”, potvrzovali zhnuseně ostatní, ”fakt je to moc velký pašák a byli bychom moc rádi, kdyby se s námi kamarádil.”
Speo se zvedl, loudavě přešel k autu a pomalu zalezl dovnitř.
“To je dost”, oddechla si Kikina, “kvůli takové kravině máme hodinu zpoždění.”
Z místa řidiče se vysoukal Bagr, praštil dveřmi, uraženě došel k právě opuštěnému patníku a sveřepě se na něm usadil.
“Co se stalo?”, zděsila se Kikina.
“Pavel mu pošeptal že Surikata je lepší kamarád, než on,” vysvětlil MikeP.
“Ježiš, Bagře, to není pravda, Pavel jen žertoval. Pavle, prosím tě, pojď Bagrovi říci, žes to nemyslil vážně,” lomila rukama Kikina.
Bagr nereagoval, Pavel se nehýbal z auta. Drahocenný čas kvapil a situace zdála se býti bezvýchodnou.

 

Opět jedna svážná chodba, svítí do ní MartinM. Vláďa Pažout studuje způsob uchycení důlních kolejnic.


Surikata, MartinM, Veronika a odvážný Pažout zatím seděli před zamčeným portálem, čístili karbidky a navzájem se zkoušeli ze znalosti bezpečnostních směrnic pro práci v podzemí. Spokojeně občas pohlédli na místo, kde zaparkovali expediční vozidlo. Nanosili na něj z okolí několik desítek kupek sena, takže vypadalo jako nenápadný středně veliký stoh. “Kladeňáci mají dvě hodiny zpoždění”, upozornil Martin své kolegy. Nemohlo se jim něco stát?” “Těžko”, odvětil Surikata. “Jsou buď ožralí nebo se hádají někde na parkovišti, někteří jsou urážení a odmítají pokračovat v cestě. Řekl bych, že přijedou po poledni a budou mít jedinou starost, jít se usmiřovat do hospody. V tu chvíli od nich musíme získat klíče, protože v té hospodě se tak zhádají, že odjedou domů. Zažil jsem to už alespoň pětkrát.”…

A do třetice další svážná. Vláďa se do ní chystá s rozběhem seskočit. To si ovšem může dovolit jen opravdu zkušený a drsný montanista, jeden z těch,  jací chodí na výpravy se slavným Surikatou.


Uběhly další dvě hodiny. Na trucovacím patníku seděla tentokrát Kikina.
“Proboha, Karolíno, alespoň ty měj rozum," zapřísahali ji Bagr s MikemP, "urážet se kvůli tomu, že Speo říká, že jsi těhotná a v podzemí porodíš do huntu, je přece naprostá kravina."
Kikina urputně zírala do země. Tlustý mravenec tam namáhavě vlekl chcíplou housenku, strašlivě funěl, a každou chvíli se zastavil, aby si loktem setřel pot z oroseného čela.
"Kikino," přidal se i Speo, "to byl žert. Já vím, že těhotná nejsi, to je stejná pitomost, jako kdybych řekl, že je těhotný HonzaH."
HonzaH  vystoupil z auta a uraženě se posadil vedle Kikiny.
"To se mi snad jen zdá", zavyl zoufale Bagr, "Honzo, Speo nemyslel vážně, že bys byl těhotný, to byl jen takový příklad."
"Myslel to vážně", odsekl HonzaH nalomeným hlasem, "všichni si to myslíte."
Začínalo být jasné, že Kladeňáci tento weekend už ke vchodu do dolu nedojedou.....

Martin, Veronika, a Pažout ve skalních oknech dolu, který byl v restitucím navrácen Kolowratům. Z téhož objektu pocházejí i ostatní fotografie na této stránce. Nutno podotknout, že MArtinM, Veronika a Pažout zde byli spolu se Surikatou na oficiální exkurzi a důl je jinak uzavřen.


Surikata Surikata CM, král montanistů:
 "Ve stejný den, kdy jsme udatně navštívili
kolowratský důl, pátrali jsme po osudu průzkumné štoly na uran č. 80 na vrchu Struhadle. Jde o dílo, kde se pracovalo ještě v polovině osmdesátých let minulého století a místní chataři je mají v živé paměti. K portálu je dodnes nataženo vedení vysokého napětí. Vchod je však zasypán, zásyp korunován skládkou starých větví. Takže nic, jen solidní halda."