Aktuality z činnosti PMS 
12.8.2002


Surikata, král montanistů Surikata, leader Popovického montanistického superklubu 
"V sobotním odpoledni po nálezu údajného horního vchodu do chodby Černá ruka (viz Zatopený objekt poblíž Tetína, Aktuality z 3.8.) bylo přistoupeno za účasti jeho objevitele MM k průzkumu. Horní vchod tvoří asi osmimetrová nevystrojená revizní šachta z betonových skruží, ukrytá v tom nejodpornějším houští. Při pohledu dolu, byla vidět  na dně pouze ústí dvou betonových rour, proto jsem se  slanil dolu abych ověřil, zda má šachta s naším objektem vůbec nějakou spojitost ."
MM, nezávislý záhadolog MM, objevitel podzemní chodby Černá ruka
 "Jde o nevelký, prý odvodňovací kanál, který se nachází nad nádražím v Berouně. Chodba je snad z části vyzděná a z části  vytesaná. "Černá ruka" jak jí místní  říkají, patřila ke dnes zbořené Grossově vápenici.  Horní vchod je nepřístupný, dolní se nachází na soukromém pozemku kovošrotu MK Metal, vinou navážky před portálem, je zatopený až po strop."

Na dně šachty se nachází malá kobka o ploše jednoho metru. Z ní vedou prefabrikované roury o průměru asi 80 cm.Jedna, směřující k Tetínu, končí v nedohlednu, druhá po dvou segmentech ústí do zachovalé klenuté zděné chodby, po třech metrech zahýbající mírně vlevo směrem k zatopenému dolnímu vchodu. Protože jsem neměl stativ ani rukavice a rourou zvolna tekly odporně páchnoucí splašky, bylo od postupu do klenuté části prozatím upuštěno. Do chodby přitéká odkudsi vydatný pramen čisté vody (cca 3 litry/s), tu nadržuje zásyp před dolním vstupním portálem. Vzhledem k délce chodby, zmiňovaným místnostem a tomu odpovídajícímu objemu vodního sloupce, mělo by jeho odstranění pro kovošrot neblahé následky.    

Podobná tématika - ražba kanalizace pod Břevnovem. Hajcmany se ponechávají na místě, ve vyraženém prostoru se vyzdí cihlové "vejce", prostor mezi ním a štolou zalije betonem. I na Kladně mají své "Černé ruky" Tato velmi dlouhá chodba, jejíž profil se stále snižuje, až končí v nevelké prostoře,  byla objevena Speleologem Kladno a PMS přizván k jejímu nafocení.

Strýček Iru

Iru, SRNS: "Pozůstatky (byť velmi skromné) Grossovy vápenice stále stojí. Ač je Černá ruka nefalšovaným undergroundem, to, že je do ní napojena běžná kanalizace, kterou tekou nevábná, nekonsistentní lejna (krátce zvrací), asi mnohé montanisty od návštěvy odradí. Fuj .
Vrátím se ještě krátce k aktuálnímu hubení slimáků. Byl jsem poučen, že toto zvíře nemá vůbec kostru, páteř  ani lebku. Je proto nesmyslné lámat mu vaz, jak činí Speo z SK Kladno."

Mario, mluvčí PMS

Mario, mluvčí PMS: "Jak již bylo zmíněno, z PMS byl vyloučen Štěpán, zvaný Zběsilá Koza. Důvodem bylo opakovaně nepravdivé informování zbytku PMS o cíli Štěpánových výprav, což je zásadním prohřeškem proti všem pravidlům bezpečnosti při návštěvách  podzemí. Pokud by se lhář dostal do nesnází a nevrátil se v udaném termínu, záchranná četa by jej hledala zcela marně na lokalitě vzdálené 20 km od místa, kde se skutečně nacházel. Nepodceňujte pravdivé a přesné informování svých druhů o místě lokality, kam se vydáváte. 

Jde především o VAŠE vlastní bezpečí."
Další aktuality vyjdou vzhledem k onemocněním těch nejstatečnějších montanistů a nepříznivému počasí patrně až v pátek 16.8. Z obsahu můžeme dopředu prozradit plán zlikvidovaného dolu Božena v Mníšku pod Brdy a fotografie z plánované výpravy do vojenského krytu v Králově dvoře.