Aktuality z činnosti PMS

12.04.2003


Hyenity k Surikatovým narozeninám

Hyenity od Cerusita

Odvážný Surikata dnes navštívil  mineralogickou burzu na Příbrami. K jeho padesátinám mu zde gratuloval slavný kamenář Cerusit a přidal krásný dárek - tři vlastnoručně do krystalové podoby zbroušené hyenity. Surikata pronesl děkovný proslov, a trpce poznamenal, že jeho významné jubileum (mimo vzpomínkové stati na stránkách Speleoklubu Kladno) nestálo odborným periodikům za zmínku. Prorokoval oněm tiskovinám brzkou zkázu a  o jejich obsahu se vyjádřil s hlubokým despektem.

Statečný Surikata CM Josefská úpadnice.

50-ti letý Surikata s kusem žiloviny z hyenitového ložiska.

Pohled z úpadnice starého právě likvidovaného dolu Josef na světlo. 


Likvidace dolu Josef

MApa


A jedna dobrá zpráva - železorudný důl Josef u Zbiroha ze začátku devatenáctého století musí být ve smyslu litery debilního zákona zlikvidován. Protože se ale jedná o významné zimoviště početné netopýří kolonie, bude tak učiněno uzamykatelnou mříží.  Gratia Deo a všem, kdo za něj bojovali. 
U dolu Josef, stávala v 19-tém století hornická (dnes zaniklá osada). Na tuto skutečnost upozorňuje v hloubi lesa pamětní cedule. Z vesnice nezůstalo vůbec nic. Ani zbořeniště, ani základy ani sklepy. Důl stojí dodnes. Sic transit gloria mundi.
Kdo nám napíše, jak se vesnice jmenovala, dostane hyenitem přes hlavu. Bližší údaje o dolu Josef přineseme, až bude likvidace dokončena.Nejzazší část starého josefského provozu na dosti blbě exponovaném snímku.