Aktuality z činnosti PMS

11.04.2003


Štola se žlaby na krmivo pro kladenské Kikiny 

Žlaby

Surikata, král montanistů Surikata, leader Popovického montanistického superklubu 
"V jednom opuštěném lomu objevil statečný Popovický montanistický superklub záhadnou štolu s prapodivnou železnou konstrukcí. Zatímco někteří méně schopní montanisté považují železné fundamenty za chrliče násypek vedoucích do sypných komínů, PMS zastává názor, dle něhož jde o žlaby na krmivo pro nenažrané kladenské Kikiny. (Důkaz - v jednom je zbytek  kladenské klobásy)."

Speo vypravuje:

V sobotu navečer podnikl skvělý Popovický montanistický superklub hrdinnou výpravu do propasti na kopci Chlumu. "Když se budeš slušně chovat a nebudeš celou cestu zvracet hrůzou," řekl mi Surikata, "tak tě vezmeme s sebou."
Co vám budu říkat, těšil jsem se jako malé dítě. "Pojedu se Superklubem", opakoval jsem si celou noc a skoro jsem vzrušením do rána oka nezamhouřil. Když jsem přijel do sídla PMS, udatný Surikata právě rovnal věci do auta.
 "Bereš s sebou helmu?", zeptal jsem se ho, "víš, že Lahoda říkal, že jste spolek kretenů, který leze do podzemí bez přileb a nedodržuje základní bezpečnostní návyky?"
" nejen helmu," uklidnil mne Surikata, ale i Geiger-Mullerův detektor. Budeš s ním všechno měřit a já tě přitom vyfotím. Tím zacpeme všem pomlouvačům jejich lživá ústa."
Detektor byl nádherný. Mimo něj mi Surikata svěřil další důležitý přístroj, o který nazval Okcapikulárním olemuliárem. 
Trochu jsem se styděl dát najevo svou neznalost a vyptávat se po principu tak krásného zařízení, ale Surikata mi trpělivě vysvětlil, že okcapikulárním olemuliárem nazýváme v podstatě každý stativní olemuliár, dosadíme-li do Mc Intoschovy olemuliární rovnice obě okcapikulární konstanty. Uklidnilo mne to, oba přístroje jsem pohladil a cítil jsem, jak mi odvaha zvolna vtéká do žil. 
Na Chlum jsme dojeli poměrně  pozdě, protože Surikata pořád někde zastavoval a požadoval, abych měřil okcapikulární potenciál rozličných objektů. Z počátku mi to přišlo jako zbytečné zdržování, ale pak mne to tak chytlo, že jsem iniciativně měřil sám, i když se Surikata zrovna nedíval.
Na lokalitě nás ale čekalo nepříjemné zklamání. Na etáži, odkud se chtěl Surikata  do smrtonosné propasti spustit, stály filmařské agregáty. Surikata prohlásil, že zde nebude dělat kašpara, požádal mne, ať proměřím Geigerem jedno zaparkované auto a rozhodl, že se vydáme na náhradní lokalitu.
"Můžeme třeba slanit nějaký myslivecký posed," pravil vesele.
Podobný počin se mi zdál nebezpečný, neboť posedy jsou vysoké a poměrně vratké.  Protože se Surikata zodpovědně věnoval řízení a hledání posedu nechal na mně, nedalo mi mnoho práce dva zvláště odporné objekty tohoto druhu nedaleko u silnice zatajit. Tak jsme se vrátili do Popovic aniž bychom cokoliv slezli. Surikata se sice divil, že jsem žádný posed nezahlédl, ale dovolil mi, abych ještě okcapikulárním olemuliárem proměřil jeho sklep. Pak jsme se rozešli a já jel domů a srdce mi v hrudi zpívalo blahem, že jsem mohl jet na akci se slavným PMS. Odvážný Surikata mi navíc půjčil Olemuliár a já proměřím celé Kladno a výsledky vynesu do barevného grafu.


Cvičný důl Speo měří

Nový Surikatův cvičný důl. Kladenský Speleoklub uvažuje o jeho odkoupení.

Některé bezvýznamné montanoskupiny vytýkají PMS a Speleoklubu Kladno nedodržování bezpečnost. Zde Speo měří stupeň radioaktivity.


Čertovy schody


Jedna z Kikin Kikina, Kladno:
"Na horním obrázku je velkolom Čertovy schody. Pod suťákem v pravém horním rohu dolní etáže je prý ukryta Jantarová komnata. Speo sem chystá výpravu, ne proto, aby ji hledal, ale aby nás naučil měřit s tím Olemuliárem. Naprosto tomu propadl. Měří všechno co vidí. Vše, co naměří zapisuje do krásné tabulky. Slíbil, že nám  ji na chvíli ukáže. Jen aby mu Surikata ten přístroj ještě nesebral. "