Aktuality z činnosti PMS 
14.7.2002


Speo, xicht Speo,  Speleologická společnost, Speleologický klub Kladno
 "Nastaly prázdniny. Webové stránky CMA nepřinesly nic nového již několik měsíců, my jsme si také dali pauzu a jak koukám, tvůj Superklub už přes týden rovněž skromně mlčí. Copak se děje? Nepořádáte žádné nové akce jen proto, že mají mladší členové vakace nebo se vaše pověstná odvaha vytratila a vy teď třeba sbíráte kamínky, brouky nebo chcíplé slimáky?"
Surikata, král montanistů Surikata, leader Popovického montanistického superklubu 
"Ale ne, akcí jsme zas tak dočista nezanechali - ale objekty, které jsme navštěvovali v minulém týdnu, se opravdu nehodí k veřejnému publikování. Ne, že by to byla nějaká superdíla - naopak, jedná se o nevelké, ale zato zajímavé stařiny, na které není rozhodně třeba upozorňovat, aby se nestaly objetí běsnění našich milých likvidátorů." 
Speo :"A kde jste operovali?"
Surikata:"Nejprve v obligátních Jižních Čechách, pak tady v okolí.Jak jsem řekl, nic velkého. Navštívili jsme pár lomových dopravních štol, našli hezkou šachtu s betonovým deklem a jeden podzemní betonový válečný kryt.".
Speo:"A co v Jižních Čechách?"
Surikata:"Tam jsme ověřovali pověsti o tajné chodbě pod hradem Helfenburkem. Škoda, že jsme nesehnali Blancmana, ten by si užil. Dostali jsme mailem naprosto vážně napsané upozornění na třísetmetrovou chodbu z patnáctého století, vedoucí zpod vyhlídkové hradní věže severovýchodním směrem do starého zapomenutého lomu. Samozřejmě jsem v tajnou chodbu naprosto nevěřil, hrad stojí na masivu z vyvřelých hornin, tesat v něm tak dlouhou štolu by bylo značně obtížné. Štěpán doufal, že došlo k záměně s normálním starým důlním dílem, ale v téhle lokalitě se, pokud vím, nikdy nic nedolovalo. Protože jsme však měli cestu do Vlachova Březí, tak jsme se na Helfenburku zastavili a hrad a okolí pořádně prohlédli. Nenašli jsme ani chodbu ani nic, co by její existenci potvrzovalo, dokonce se nám nepodařilo objevit ani žádný zmiňovaný lom. Nejbližší, živcové jsou v Bohunicích a Čepřovicích, což je hezkých pár kilometrů. Pokračovali jsme tedy do Lštění, kde jsme nalezli velmi zajímavou, ve skále tesanou studnu a pak jsme se vrátili do Popovic. Čekal nás tam mail, že jsme idioti, kteří každému naletí."

Helfenburk - slaní se někdy Speo z hradní věže?

Speo: "Chceš říci, že si z toho tvého spolku ubožáků někdo udělal legraci?"
Surikata:
"Popovický montanistický superklub není team ubožáků, ale sdružení těch nejlepších montanistů na světě. Jednalo se patrně o pomatence, osobu nesvéprávnou, neschopnou dohlédnout následků svých neblahých činů."

Kaši v kutací štole. Speo: "A co ty zmíněné dopravní štoly? Měřily víc, než dva metry?"
Surikata
: "Ale jistě, něco okolo šedesáti. Jedna nafárala poměrně velikou, částečně zajílovanou krasovou dutinu, myslím, že se o ní zmiňoval v jakési odborné stati náš člen Václav Cílek. Štoly   (byly dvě) nejsou dnes průchozí, jejich ústí, vedoucí z lomu ven, jsou zasypaná.
Mimo oněch dopravních štol, které pro nás nejsou zas tak dalece zajímavé (navíc je důvěrně znají i tamní děti),  jsme odkryli kutací štolu kousek od naší vesnice. Nikdo z místních, které jsme kontaktovali, se na ní nepamatoval. Ústí bylo zasypané a halda rozvezená. Když jsme na tuhle lokalitu poprvé přišli, mysleli jsme, že jde o nevýznamnou dutinu ve skalce."  
Speo: "Abys slezl do té šachty s betonovým deklem, k tomu jsi, předpokládám, nenašel odvahu?"
Surikata: "Zatím jsme na místě analyzovali situaci a zvažovali optimální variantu sestupu. Šachta není hluboká, slezl bys tam nejspíš i ty. Jsou v ní ale vratké popadané trámy, polozřícený poval na prvním patře a spousta rezatého železného sajrajtu. Nezanedbatelná není ani vysoká hladina kysličníku uhličitého. Tohle dílo je jedno z těch, jehož fotografie nebudeme vůbec publikovat."
Speo: "Ten válečný kryt - nebude to spíš obrovská fašistická podzemní továrna?"
Surikata: "Obávám se, že ne, leda tak podzemní trafika. Kryt je malý a není ani zvlášť fotogenický." 
Speo: "A co plánujete na příští týden?"
Surikata: "Bude-li příznivé počasí, tak nějaké vykopávky. V těchhle hnusných hicech nikdo s lopatou dlouho nevydrží. Máme dvě nadějné lokality, tak zkusíme přizvat nějaké kolegy.Pak snad ještě nějaké stěnové lezení na cvičné stěně na Damilu a jinak asi nic."
Speo: "Tak tam nespadni, xichte."
Surikata: "Nějak bude, tlamo."

.

Kutačka před vykopáním. Uvnitř kutačky.
Portál kutací štoly opravdu nenapovídal, že za ním zeje téměř stometrová chodba.. Pohled od vchodu k čelbě. Na to, že se jedná o naprosto zapomenuté dílo, je štola obdivuhodně čistá, bez opadu a zdechlin.

Pralina

Pralina, Žebrácká parta: "Jestlipak se vám Surikata pochlubil, jak se u nás v muzeu chvástal, že před týdnem objevil shnilým senem zaházený vchod do štoly na Sládkově palouku? Přeházel vidlemi skoro celou silážní jámu a slibovaný vchod nikde. Naprosto se znemožnil.To moje parta, to jsou jiní frajeři. Byli jsme v Terasovce a v Portálovce a Dáša přitom ani nespadla do komínu."

Johanka, neteř slavného montanisty

Johanka, PMS: "Maminka mne o prázdninách bude vozit někam do Hostomic na koníčky. Strýček Surikata si u nás zapomněl brýle. Maminka říkala, že bez nich ten slepejš nedoleze domů do Popovic. Sylva má novou panenku, zítra mi ji půjčí. Budeme si s ní hrát na Mistra Jana Husa před koncilem kostnickým."