Poslední aktuality PMS 09.10.2002

Lupkový důl a konec

Surikata Surikata CM, PMS: "Pro katastrofální nedostatek pojízdných expedičních vozidel  již bohužel nestíháme slíbenou návštěvu starého stříbrného dolu, z kterého jsme slíbili zveřejnit fotoreportáž. V hlubokém zoufalství proto otiskujeme jako náhradní program několik snímků z posledního českého hlubinného dolu na lupky, pořízené na oficiální exkurzi takřka před rokem. Nenajdete zde ty nejpovedenější, pokud jste však sledovali naše aktuality, některé z nich tam byly použity jako ilustrační fotografie.
Nyní již pouze heslovitě několik aktualit:
Naši rokycanští kolegové za nás objevili několik dalších lokalit, kde nic není - týká se to zejména starých Ag dolů na Matčině Hoře u Týčku. Vzhledem k tomu, že je dle dobových pramenů nechali zavalit již husité, ani jsme jiný výsledek pátrání neočekávali.
V nedalekém důlním objektu, který má ve správě CMA se usídlilo několik sveřepých jezevců. "Co s nimi učiní Miki Dobrý a Laco Lahoda?", ptají se znepokojení ochranáři.
Populární statečná Holubice ze spolku Krtkovi hoši nám ve slíbeném termínu nedodala podklady pro zpracování reportáže o  tajemném objektu u Karlovy vsi, proto se o něm zde již nic nedozvíte. 
Pod vesnici Branov  (asi 300 metrů od Muzea Oty Pavla po proudu Berounky)  situují mapy opuštěný  důl na jakési blíže nespecifikované  polymetalické rudy. Není tam ani důl, ani zbytek haldy, dokonce ani jediná pinka. 
Na Tetínském setkání se liberecký montanista Aladar projevil jako zručný houslista, Štěpán s Čížkem na Iruovo naléhání zdárně absolvovali tradiční  traverz nad Tetínskou roklí a Kameňák mne, nevím  proč,  ustavičně oslovoval : "Pavle". Máca mi řekl: "Když ty jsi takovej Mirek Dušín..."
Asi 200 metrů na západ od haldy dolu Bořechov je uváděna bez bližšího popisu ve stejném svahu průzkumná štola PŽS. Místo jsme přesně zaměřili, nachází se tam odporné šípkové křoví. Vchod i zářez jsou totálně aplanovány, zbytek haldy svojí velikostí naznačuje délku chodby pod deset metrů. 
Pokus vyčerpání vody ze zatopené jámy dolu Kajetán narazil na zběsilý odpor majitele pozemku, který se obává podmáčení pastvin pro svoje berberské ovce. Sondáží byla zjištěna ve dvou metrech pod ohlubní neidentifikovatelná neforemná překážka.
Těmito aktualitami konečně, jak jsme slíbili, končíme internetovou  presentaci Popovického montanistického superklubu. A protože se zde již nesetkáme, uvádíme   několik odkazů na stránky s podobnou tématikou - Speleolog Kladno, Spolek přátel Chrustenické šachty (dříve CMA) a Krtkovy hochy. Takže hodně objevů."
Surikata
.

Nádraží před druhou jámou. Malé světélko na konci štoly je Laco Lahoda s reflektorem. Poznáváte ho?

Funkční těžní věž. Kolik jich v naší zemi ještě stojí? Statečný Superklub s sebou na tuto výpravu vzal  i několik členů CMA. 

Zátyně těžní jámy a kolejové brzdy. Jako by se tu zastavil čas.  Totéž, u druhé, staré jámy, která nyní slouží jako výdušná a zároveň nouzová.
Opět nádraží před druhou jámou. Vpravo pískovcová stěna. Dřevěný hunt, památník starých časů. Dnes snad v Chrustenicích.
Hydraulické podpěry, hajcmany  a nátřasné žlaby. Motor a navijákový buben  těžní věže
Ovládací panel těžní věže, vlevo naviják, hloubkoměr je mimo záběr.. Sklad střeliva, monumentální pískovcové podzemí..