Aktuality z činnosti PMS
09.05.2003

 
MartinM MartinM: "Předseminářové šílenství vrcholí. Pozvaní montanisté pobíhají krajinou a na poslední chvíli se snaží nalézt cokoliv, čím by své kolegy ohromili. Jedni mají štěstí, druzí smůlu a někteří se ve své snaze vyniknout nad ostatní neštítí ani zcela průhledných falsifikátů. Tak například následující fotografii nám poslal Laco Lahoda z CMA s tvrzením, že jde o jeho nový objev od Ralska - opuštěný uranový důl, v kterém se zjevuje dobrácký duch dávného horníka v slavnostní uniformě." 

Zjevení hornického ducha
Démon v muničáku
Duch dávného horníka, oblečený ve slavnostní uniformě, děsí samozvané badatele již několik let. Postaví se doprostřed chodby, zaujme výhružný postoj a úpěnlivě zakvílí. Kdo jej potká, zachvácen děsem prchá dolem sem a tam, dokud se nezřítí do nějaké nezakryté šachty nebo veden Fortunou náhodou nenalezne cestu ven, aby o tajemném zjevení podal (po důkladné rekonvalescenci) další z řady děsivých svědectví.

Surikata CM Surikata CM: "To s tím duchem, je naprostá pitomost. Jednak Laca na seminář nikdo nezval, jednak nejde o žádný uranový důl, ale o moji vlastní fotografii z legální exkurze do muničního skladu fy Explozive v Chuchli. Mezi kolejemi nakonec nezaujímá výhružný postoj žádný strašlivý duch, ale tak zvaný Příbramský Démon ze  ZO České Speleologické společnosti - Tetín. Jedná se o velmi nezdařilou, trapnou  a nekvalitní fotomontáž, na kterou je škoda času vůbec jakkoliv reagovat." 


Nižbor u Berouna

 

Objev PMS

Oč příjemněji, než výše uvedený nesmysl, působí skromný objev slavného Popovického Superklubu v rokli mezi Hýskovem a Nižborem. Nedaleko poddolované oblasti zvané Josefinky nalezl zvídavý Surikata CM na turistické mapě zakreslený pramen a při následné povrchové pochůzce zjistil, že voda vytéká ze zřícené štoly starého furstenbergského dolu Šavel z roku 1811. Ve štole se těžilo pouze po tři roky, pro nezvladatelné přítoky důlních vod bylo dolování r. 1814 ukončeno a důl opuštěn. Štola má délku 62 sáhů a otvírala  krevelové lože v křemencovém nadloží. Na zmíněných Josefinkách byla želená ruda  dobývána šachtami, které jsou dnes zasypané a v členitém, zarostlém terénu těžko lokalizovatelné.


Pokračování staré klášterní chodby

Další podvod, kterým se na seminář chtěla vloudit paka z t.z.v. Průzkumu historického podzemí v Praze. Tento snímek má podle nich zobrazovat, pokračování Kláštrní chodby objevené v březnu PMS. Zoufalcům patrně uniklo, že náš článek  měl pokračování, kde byl započatý průzkum dokončen a objekt podrobně a bezezbytku zmapován. Tvrzení, že klášterní chodba pokračuje do starého dolu zcela odmítáme, navíc nafocený objekt je nám důvěrně znám a s kláštery nemá pranic společného. Hanba autorům.Lenka, Kladenska Kikina Kikina, Kladenští zbabělci : "Ráda bych zde upozornila, že v Berouně Hlinkách, v prodejně známé pod jménem U Šacha, nabízejí kupčíci za lidové ceny krásné diadémy, vhodné k ozdobě montanistických přileb. Mimo královských korunek ozdobených zaručeně pravými skleněnými rubíny a smaragdy je zde možno zakoupit i méně bombastické ozdoby, vhodné pro níže postavené montanisty či montanistky, které touží být i v podzemí vkusně okrášleni.