¦

Aktuality z činnosti PMS 
09.03.2003

  Klášterní chodba
Kaši Surikata:
Klášterní chodbu, zmíněnou v předminulých aktualitách jsem pro další výzkum pracovně pojmenoval "Dračí slují". Ač se na výpravu do této lokality hlásila původně spousta zájemců, plíživý strach z pohádkového ještěra  nakonec zlomil jejich odhodlání a na místo samé jsem se pod pláštěm tmy vydal pouze se samotným Štěpánem.


Pár metrů před koncem za močálem smrti se chodba rozdvojuje doleva a doprava.


 

Stepan

Štěpán, Iruova parta:  
 S účastí montanistů na akci Klášterní štola - Dračí sluj to bylo opravdu poněkud problématické. Prvý se omluvil Martin M. Skuhral, že musí s Karlem Žákem neodkladně pitvat mumii jeskynního medvěda a licoměrně tvrdil, jak ho mrzí, že o příležitost shlédnout děsuplnou klášterní chodbu nakonec přijde.
"Pochop, je to má životní šance.", vysvětloval, "Celý život o takové pitvě sním, proto nemohu s vámi."
Titán tedy nabídl účast Speovi, který je svou vášní pro historické podzemí obecně proslulý.
"Jasně, že jedu. Už se oblékám.", vřískal kladenský vůdce nadšeně do telefonu, dokud mu Titán nesdělil, že cílem naší akce je právě onen záhadný objekt,  kterému poeticky říkáme Dračí sluj. V zápětí jsme ze sluchátka jsme zaslechli zděšené zapištění a po chvíli nám Speo koktavě sdělil, že jej nečekaně postihla zákeřná smrtelná choroba, která mu k jeho veliké lítosti návštěvu  sluje znemožní.
"Možná mi to nebudete věřit," opakoval stále dokola, "ale právě se mi zvýšila tělesná teplota o sedm stupňů a dostal jsem moc ošklivou vyrážku."
 Samozřejmě, že jsme mu nevěřili, Titán zavěsil, prohlásil zhnuseně cosi o odporných zbabělcích a zbyli jsme sami dva. Když jsme zaparkovali před klášterem, právě vycházely hvězdy. 
"Ta tma není dobrá," zauvažoval zasmušile Titán, "pokud nás někdo uvidí, těžko mu vysvětlíme, že jsme odvážní montanisté a ne lupiči sakrálních předmětů." Otřásl jsem se při představě, jak nás strážcové veřejného pořádku zatýkají, poutají a zamykají do páchnoucích kobek.
Štěstí však stálo při nás a k portálu jsme se připlížili, aniž by nás kdokoliv spatřil.
A tak zatímco MartinM zaujatě bořil zubatý skalpel do chlupaté páchnoucí mršiny a Speo vyl hrůzou ve své posteli, zalezli jsme dovnitř. Chodba byla nižší, než jsem si představoval, po počvě zvolna tekla kalná voda. Vyzdívka působila krajně nedůvěryhodně a jak jsem si  (poté co na mne vypadlo několik kamenů, jichž jsem se sotva dotkl) ověřil, skutečně  byla značně nestabilní. 
Překonali jsme poměrně suchou část s několika nevelkými závaly, když jsme se ocitli před pětimetrovým úsekem, v němž počvu pokrývala vrstva řídkého černého bláta.
"Bažina smrti," upozornil Titán a zabodl před sebe asi půl metru hluboko olezlý klacek. Bahno zabublalo a my se smutně zadívali na své kanady. Bylo jasné, že dnes dále neprojdeme.
Zklamaně jsme pohlíželi pár metrů před sebe, kde se za zlověstnou bažinou rýsovala opět suchá pevná zem. Chodba tam byla v celém profilu vyspravena vyzdívkou z červených cihel a na jejím konci se tyčila mohutná  zeď z velkých šedých kamenů. 
"Chodba zjevně pokračuje podél zdi oběma směry," pravil moudře Titán, "podle mne se jedná o odvodňovací chodbu, která bude kopírovat základy celého kláštera. Je ovšem docela možné, že může odvádět vodu  i z vlhkého klášterního sklepení."
S tak moudrým názorem se nedalo, než souhlasit. S vědomím, že další průzkum je bez holínek nevhodný, jsme se obrátili k východu.
Když jsme nastupovali do auta, donesl se k nám nočním tichem od Kladna tlumený pronikavý výkřik.: "Nechci do Dračí sluje. Bojím se draka. Bojím."

Konec přímé části, u čelby rozbočka.  Čelbu tvoří mohutné  základy staré klášterní budovy.

Chodba nejspíše vznikla vykopáním hluboké rýhy, zpevněním jejích stěn suchou kamennou zídkou a následným vytvořením cihlové klenby. Celek byl nakonec  zahrnut hlínou.
 

 

Bažina smrti, která zabránila nejstatečnějším montanistům světa ukončit dnešní expedici.


Speo Speo, Kladenští zbabělci:
" Hele, já  fakt do té chodby chtěl jít a to, že se jmenuje dračí sluj, mám úplně na háku. Já se vůbec draka nebojím." (Nejistě se rozhlíží kolem sebe, zda není nějaký nablízku) "Ale naprosto nečekaně jsem dnes dostal  záškrt, černý kašel, progresivní paralýzu, zánět prostaty, zápal plic, zlomil jsem si obě nohy a oslepl jsem na tři oči. V tomhle stavu by do dračí sluje šel leda idiot."