Aktuality PMS  8.9.2002

 

MMajer MartinM, Los Speleos Desperados
"Spolu se slavným Popovickým montanistickým superklubem jsme podnikli v pátek navečer vysoce dobrodružnou výpravu do starých opuštěných vápencových lomů u Loděnic. Samozřejmě, že jejich součástí býval díky použité dobývací metodě i dopravní štolový systém. Koleje a pražce odnesl čas, štoly zůstaly. Podzemí, bohužel, není kompaktní, je přerušeno častými neprostupnými  závaly. Nevedl nás tentokrát ViDra, proto návrat k autům proběhl bez komplikací nejkratší možnou cestou." 
 

Chodba

Nejdelší štola systému . Fotka ji zobrazuje od neprůlezného jílového závalu až ke vchodu, což jsou dvě bílá světélka v nejvzdálenější části. Ze štoly odbočují tři nevýznamné rozrážky, v jedné z nich sídlí dle pověsti obrovský krvelačný slepýš. Stisk jeho čelistí je jako sevření hydraulického lisu, pohled jeho očí je sám o sobě natolik smrtonosný, že dokáže usmrtit menší myš i neopatrného  montanistu.

 

Prapodivná likvidace Bořechova.

MMajer Surikata, frontman PMS
"V aktualitách z 19.8.2002 jsme se věnovali zlikvidovanému dolu Bořechov. Zmínil jsem přitom, že likvidační firma mimo tak zvané "staré jámy" označila jako staré důlní dílo a zajistila betonovým panelem a oplocením s výstražnými cedulkami i bývalý sklep pod obytným domkem důlního. V souvislosti s tímto činem se naskýtá několik otázek. Jednak - proč jsou peníze z kapitoly 315-MŽP (určené na zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl) vypláceny i za zakrytí starých sklepů pod  
zbouranými baráčky, jednak zda se turista dopustí přestupku dle  zákona 200/1990 sb., vstoupí-li na místo označené soukromým sro-čkem jako staré důlní dílo, když na označeném místě ve skutečnosti žádné poddolované území není.
Předpokládal bych, že MŽP peníze na likvidaci vydá na základě nějakého schváleného projektu. Co je to ale za projekt, který považuje sklep za těžní jámu? Těžba na Bořechově byla ukončena v roce 1966, mapy jsou dosud k dispozici. Což těm, kdo projekt schvalují nestojí ani za nahlédnutí?  Či snad likvidační firma řekne: "Zasypali jsme dvě jámy, zaplaťte" a MŽP vyplatí peníze a ani se neobtěžuje zkontrolovat, co vlastně za ně bylo zlikvidováno?
Betonový panel nad sklepem je rozbitý a pohozený opodál. Řekl bych, že na vině budou právě ony bílé do dálky svítící výstražné tabule s nápisem "Staré důlní dílo". Bez nich by asi těžko napadlo kohokoliv v zarostlé, zapomenuté  bořechovské lokalitě cokoliv hledat.  
Sklep je pochopitelně díky faktu, že leží pod úrovní potoka, zatopený a zasypaný starými cihlami ze zbořeného bývalého domku. 
Při povrchové pochůzce jsme narazili na betonové fundamenty, na nichž byl upevněn těžní vrátek, patrné jsou základy lanovky a pražících pecí. Těžní jáma je zahrnuta hlínou a bez mapy prakticky nelokalizovatelná.
Napadá mne ještě jedna maličkost. Povídá se, že tatáž firma, jaká likvidovala Bořechov, likvidovala i štolu Josef na Čelině. Likvidace však nebyla košér - místo několikametrových betonových zátek pouhá půlmetrová zeď. Čelinu musel proto "přelikvidovat" zdický TIMEX s.r.o. Není odkrytý sklípek na Bořechově stejná výzva, jakou byla tehdy Čelina? Neměl by být TIMEX vyslán nekvalitní likvidaci sklepu po První příbramské opravit? Takový ohlubňový poval by nebohému sklípku nasadil teprve tu pravou korunu. 

Inkriminované místo - sklep vydávaný likvidátory za "Staré důlní dílo" Pohled pod odvalený betonový poklop (vpravo). Dvojitá cihlová klenba rozdělená I-čkovou traverzou.

Nahlédnutí do sklepa, vydávaného za staré důlní dílo. Vyzděná kobka, nic víc. Mimochodem, od kdy vedou do šachty schody? 
 

Zmenšená mapa Bořechova ke stažení.

Zafinancuje MŽP opravu likvidace Bořechovského sklípku?